เนื้อเพลง How Could An Angel Break My Heart คำอ่านไทย Toni Braxton

Lyrics and Music by Babyface and Toni Braxton
( ลีริค แซน มยูสิค ไบ เบบี้เฟซ แอ็นด Toni Braxton)

I heard he sang a lullaby
(ไอ เฮิด ฮี แซ็ง อะ ลัลละไบ)
I heard he sang it from his heart
(ไอ เฮิด ฮี แซ็ง อิท ฟร็อม ฮิส ฮาท)
When I found out thought I would die
(ฮเว็น นาย เฟานด เอ้า ธอท ไอ เวิด ได)
Because that lullaby was mine
(บิคอส แดท ลัลละไบ วอส ไมน)
I heard he sealed it with a kiss
(ไอ เฮิด ฮี ซีล ดิท วิฑ อะ คิซ)
He gently kissed her cherry lips
(ฮี เจนทลิ คิซ เฮอ เชริ ลิพ)
I found that so hard to believe
(ไอ เฟานด แดท โซ ฮาด ทู บิลีฝ)
Because his kiss belonged to me
(บิคอส ฮิส คิซ บิลอง ทู มี)

How could an angel break my heart
(เฮา เคิด แอน เอนเจล บเรค มาย ฮาท)
Why didn’t he catch my falling star
(ฮไว ดิ๊นอิน ฮี แค็ช มาย ฟ๊อลิง ซทา)
I wish I didn’t wish so hard
(ไอ วิฌ ไอ ดิ๊นอิน วิฌ โซ ฮาด)
Maybe I wished our love apart
(เมบี ไอ วิฌ เอ๊า ลัฝ อะพาท)
How could an angel break my heart
(เฮา เคิด แอน เอนเจล บเรค มาย ฮาท)

I heard here face was white as rain
(ไอ เฮิด เฮียร เฟซ วอส ฮไวท แอ็ส เรน)
Soft as a rose that blooms in May
(ซ็อฟท แอ็ส ซา โรส แดท บลูม ซิน เม)
He keeps her picture in a frame
(ฮี คีพ เฮอ พีคเชอะ อิน อะ ฟเรม)
And when he sleeps he calls her name
(แอ็นด ฮเว็น ฮี ซลีพ ฮี คอล เฮอ เนม)
I wonder if she makes him smile
(ไอ วันเดอะ อิฟ ชี เมค ฮิม ซไมล)
The way he used to smile at me
(เดอะ เว ฮี ยูซ ทู ซไมล แอ็ท มี)
I hope she doesn’t make him laugh
(ไอ โฮพ ชี ดัสอินท เมค ฮิม ลาฟ)
Because his laugh belongs to me
(บิคอส ฮิส ลาฟ บิลอง ทู มี)

How could an angel break my heart
(เฮา เคิด แอน เอนเจล บเรค มาย ฮาท)
Wh didn’t he catch may falling star
(Wh ดิ๊นอิน ฮี แค็ช เม ฟ๊อลิง ซทา)
I wish I didn’t wish so hard
(ไอ วิฌ ไอ ดิ๊นอิน วิฌ โซ ฮาด)
Maybe I wish our love apart
(เมบี ไอ วิฌ เอ๊า ลัฝ อะพาท)
How could an angel break my heart
(เฮา เคิด แอน เอนเจล บเรค มาย ฮาท)

Oh my soul is dying, it’s crying
(โอ มาย โซล อีส ไดอิง , อิทซ คไรอิง)
I’m trying to understand
(แอม ทไรอิง ทู อันเดิซแทนด)
Please help me
(พลีส เฮ็ลพ มี)

How could an angel break my heart
(เฮา เคิด แอน เอนเจล บเรค มาย ฮาท)
Why didn’t he catch my falling star
(ฮไว ดิ๊นอิน ฮี แค็ช มาย ฟ๊อลิง ซทา)
I wish I didn’t wish so hard
(ไอ วิฌ ไอ ดิ๊นอิน วิฌ โซ ฮาด)
Maybe I wished our love apart
(เมบี ไอ วิฌ เอ๊า ลัฝ อะพาท)
How could an angel break my heart
(เฮา เคิด แอน เอนเจล บเรค มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Could An Angel Break My Heart คำอ่านไทย Toni Braxton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น