เนื้อเพลง Stars คำอ่านไทย t.A.T.u.

How did we ever go this far
( เฮา ดิด วี เอฝเออะ โก ดีซ ฟา)
You touched my hand and start the car
(ยู ทั๊ช มาย แฮ็นด แอ็นด ซทาท เดอะ คา)
And for the first time in my life, I am crying
(แอ็นด ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม อิน มาย ไลฟ , ไอ แอ็ม คไรอิง)
Are we in space do we we belong
(อาร์ วี อิน ซเพซ ดู วี วี บิลอง)
Some place where no-1 calls it wrong
(ซัม พเลซ ฮแว โน วัน คอล ซิท ร็อง)
And like the stars who burn away
(แอ็นด ไลค เดอะ ซทา ฮู เบิน อะเว)
the miles
(เดอะ ไมล)

[Russian Rap]
([ รัฌแอ็น แร็พ ])

How did we ever get this far
(เฮา ดิด วี เอฝเออะ เก็ท ดีซ ฟา)
It shouldn’t have to be this hard
(อิท ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู บี ดีซ ฮาด)
Now for the first time in my life am flying
(เนา ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม อิน มาย ไลฟ แอ็ม ฟไลอิง)
Are we in love? Do we deserve
(อาร์ วี อิน ลัฝ ดู วี ดิเสิฝ)
To build the shame of this whole world
(ทู บิลด เดอะ เฌม อ็อฝ ดีซ โฮล เวิลด)
And like the night we camouflage denial
(แอ็นด ไลค เดอะ ไนท วี แคมอุฟลาฉ ดิไนแอ็ล)

[Russian Rap]
([ รัฌแอ็น แร็พ ])

How did we ever go this far
(เฮา ดิด วี เอฝเออะ โก ดีซ ฟา)
You touched my hand and start the car
(ยู ทั๊ช มาย แฮ็นด แอ็นด ซทาท เดอะ คา)
And for the first time in my life, I am crying
(แอ็นด ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม อิน มาย ไลฟ , ไอ แอ็ม คไรอิง)
Are we in love? Do we deserve
(อาร์ วี อิน ลัฝ ดู วี ดิเสิฝ)
To build the shame of this whole world
(ทู บิลด เดอะ เฌม อ็อฝ ดีซ โฮล เวิลด)
And like the night we camouflage denial
(แอ็นด ไลค เดอะ ไนท วี แคมอุฟลาฉ ดิไนแอ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stars คำอ่านไทย t.A.T.u.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น