เนื้อเพลง What You Do to Me คำอ่านไทย The Black Keys

[Chorus One – Dan Auerbach and Nikki Wray]
( [ โครัซ วัน แด็น Auerbach แอ็นด Nikki Wray ])
You don’t know what you do to me [What you do to me]
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู ดู ทู มี [ ว็อท ยู ดู ทู มี ])
All I see is new to me [New to me]
(ออล ไอ ซี อีส นยู ทู มี [ นยู ทู มี ])
These strange colors and all the others
(ฑิส ซทเรนจ คัลเออะ แซน ออล ดิ อัฑเออะ)
No they can’t see
(โน เด แค็นท ซี)
Oh mama, what you do to me
(โอ มามะ , ว็อท ยู ดู ทู มี)

[Chorus Two – Nikki Wray]
([ โครัซ ทู Nikki Wray ])

[Verse One – Jim Jones]
([ เฝิซ วัน จิม โจเนส ])
They don’t bother you, well they don’t bother me
(เด ด้อนท์ บอฑเออะ ยู , เว็ล เด ด้อนท์ บอฑเออะ มี)
Engine too loud in this brand new Ferrari V
(เอนจิน ทู เลาด อิน ดีซ บแร็นด นยู เฟอรารี่ วี)
So we couldn’t hear the haters anyway, pardon me
(โซ วี คูดซึ่น เฮีย เดอะ เฮเดอ เอนอิเว , พ๊าร์ด่อน มี)
Girls say I’m one of the biggest hearbreakers arguably
(เกิล เซ แอม วัน อ็อฝ เดอะ บิ๊กเกส hearbreakers arguably)
Cupid shoot arrows but this girl make my heart bleed
(คยูพิด ฌูท แอโร บัท ดีซ เกิล เมค มาย ฮาท บลีด)
I swear to God if I die she could make my heart beat
(ไอ ซแว ทู ก็อด อิฟ ฟาย ได ชี เคิด เมค มาย ฮาท บีท)
Beat, please resuscitate a G
(บีท , พลีส ริซัสซิเทท อะ จี)
Give me mouth-to-mouth or even give me south-to mouth
(กิฝ มี เมาธ ทู เมาธ ออ อีเฝ็น กิฝ มี เซาธ ทู เมาธ)
Damn ’cause you don’t know what she do to me
(แด็ม คอส ยู ด้อนท์ โน ว็อท ชี ดู ทู มี)
She could kill my soul only thing left is a eulogy
(ชี เคิด คิล มาย โซล โอ๊นลี่ ธิง เล็ฟท อีส ซา ยูโละจิ)
She so hot and ain’t another brother cool as me
(ชี โซ ฮ็อท แอ็นด เอน แอะนัธเออะ บรัฑเออะ คูล แอ็ส มี)
To get her cold as me I think I gotta buy her jewelry
(ทู เก็ท เฮอ โคลด แอ็ส มี ไอ ธิงค ไอ กอททะ ไบ เฮอ จูเอ็ลริ)
What she do to me
(ว็อท ชี ดู ทู มี)

[Chorus One – Dan Auerbach and Nikki Wray]
([ โครัซ วัน แด็น Auerbach แอ็นด Nikki Wray ])

[Chorus Two – Nikki Wray]
([ โครัซ ทู Nikki Wray ])

[Verse Two – Billy Danze]
([ เฝิซ ทู บีลลิ Danze ])
I’m from the hell hole
(แอม ฟร็อม เดอะ เฮ็ล โฮล)
The total opposite of Melrose
(เดอะ โทแท็ล อ๊อพโพสิท อ็อฝ Melrose)
Is where the homies get the money through the steel doors
(อีส ฮแว เดอะ โฮมี เก็ท เดอะ มันอิ ธรู เดอะ ซทีล โด)
If you don’t know me I suggest you ask your kinfolk
(อิฟ ยู ด้อนท์ โน มี ไอ ซะเจซท ยู อาซค ยุร kinfolk)
Tell them the man here
(เท็ล เฑ็ม เดอะ แม็น เฮียร)
Billy Danze here
(บีลลิ Danze เฮียร)
Black Keys here
(บแล็ค คี เฮียร)
MO-P’s here
(โม Ps เฮียร)
You say its poppin’ if its rockin’ listen we there
(ยู เซ อิทซ พอพปิน อิฟ อิทซ รอคกิน ลิ๊สซึ่น วี แดร์)
[You don’t know]
([ ยู ด้อนท์ โน ])
Come on be clear
(คัมมอน บี คเลีย)
[Whatever you do to me]
([ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู ทู มี ])
You could never ruin me
(ยู เคิด เนฝเวอะ รูอิน มี)
I’m good, I flooded the hood like A.C.
(แอม เกิด , ไอ ฟลัด เดอะ ฮุด ไลค เก ซี)
I’m modest – so you ain’t really gotta praise me
(แอม มอดเอ็ซท โซ ยู เอน ริแอ็ลลิ กอททะ พเรส มี)
I’m the artist, that’s ghetto-ly known as O.G.
(แอม ดิ อาทิซท , แด๊ท เกทโท ลิ โนน แอ็ส โอ จี)
With the [Magnum]
(วิฑ เดอะ [ แมกนัม ])
With forever kid [Swagger] You could never get
(วิฑ เฟาะเรฝเออะ คิด [ ซแวกเกอะ ] ยู เคิด เนฝเวอะ เก็ท)

[Chorus One – Dan Auerbach and Nikki Wray]
([ โครัซ วัน แด็น Auerbach แอ็นด Nikki Wray ])

[Chorus Two – Nikki Wray]
([ โครัซ ทู Nikki Wray ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What You Do to Me คำอ่านไทย The Black Keys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น