เนื้อเพลง The Gift คำอ่านไทย Garth Brooks

A poor orphan girl named Maria
( อะ พูร ออแฟ็น เกิล เนม มาเรีย)
Was walking to market one day.
(วอส วอคกิง ทู มาเค็ท วัน เด)
She stopped for to rest by the roadside
(ชี สต๊อปพฺ ฟอ ทู เร็ซท ไบ เดอะ โร๊ดไซด์)
Where a bird with a broken wing lay.
(ฮแว อะ เบิด วิฑ อะ บโรเค็น วิง เล)
A few moments passed ’til she saw it,
(อะ ฟยู โมเม็นท พาซ ทิล ชี ซอ อิท ,)
For its feathers were covered with sand.
(ฟอ อิทซ เฟฑเออะ เวอ คัฝเออะ วิฑ แซ็นด)
But soon clean and wrapped it was traveling
(บัท ซูน คลีน แอ็นด แร็พท ดิท วอส แทฝเวอลิงค์)
In the warmth of Maria’s small hand.
(อิน เดอะ วอมธ อ็อฝ มาเรีย ซมอล แฮ็นด)

She happily gave her last peso
(ชี แฮพพิลิ เกฝ เฮอ ลาซท เพโซ)
On a cage made of rushes and twine
(ออน อะ เคจ เมด อ็อฝ รัสเชด แซน ทไวน)
She fed it loose corn from the market
(ชี เฟ็ด ดิท ลูซ คอน ฟร็อม เดอะ มาเค็ท)
And watched it grow stronger with time.
(แอ็นด ว็อช ดิท กโร สตองเกอร์ วิฑ ไทม)

Now the Christmas Eve service was coming
(เนา เดอะ ครีซมัซ อี๊ฟ เซอฝิซ วอส คัมอิง)
And the church shone with tinsel and light
(แอ็นด เดอะ เชิช โฌนฌอน วิฑ ทีนเซ็ล แอ็นด ไลท)
And all of the townsfolk brought presents
(แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ townsfolk บรอท เพร๊สเซ่นท)
To lay by the manger that night
(ทู เล ไบ เดอะ เมนเจอะ แดท ไนท)
There were diamonds and incense and perfumes
(แดร์ เวอ ไดมันด แซน อีนเซ็นซ แอ็นด เพอฟยูม)
In packages fit for a king.
(อิน แพคคิจ ฟิท ฟอ รา คิง)
But for one ragged bird in a small cage,
(บัท ฟอ วัน แรง เบิด อิน อะ ซมอล เคจ ,)
Maria had nothing to bring.
(มาเรีย แฮ็ด นัธอิง ทู บริง)

She waited till just before mid-night
(ชี เวท ทิล จัซท บิโฟ มิด ไนท)
So no one would see her go in
(โซ โน วัน เวิด ซี เฮอ โก อิน)
And, crying, she knelt by the manger
(แอ็นด , คไรอิง , ชี เน็ลท ไบ เดอะ เมนเจอะ)
For her gift was unworthy of him.
(ฟอ เฮอ กิฟท วอส อันเวอฑิ อ็อฝ ฮิม)

Then a voice spoke to her through the darkness,
(เด็น อะ ฝอยซ ซโพค ทู เฮอ ธรู เดอะ ดาคเน็ซ ,)
” Maria, what brings you to me?
(” มาเรีย , ว็อท บริง ยู ทู มี)
If the bird in the cage is your offering,
(อิฟ เดอะ เบิด อิน เดอะ เคจ อีส ยุร ออฟเฟอริง ,)
Open the door, let me see. ”
(โอเพ็น เดอะ โด , เล็ท มี ซี “)
Though she trembled, she did as he asked her
(โธ ชี เทมเบิล , ชี ดิด แอ็ส ฮี อาซค เฮอ)
And out of the cage the bird flew
(แอ็นด เอ้า อ็อฝ เดอะ เคจ เดอะ เบิด ฟลู)
Soaring up into the rafters
(Soarings อัพ อีนทุ เดอะ ราฟเทอะ)
On a wing that had healed good as new.
(ออน อะ วิง แดท แฮ็ด ฮีล เกิด แอ็ส นยู)

Just then the midnight bells rang out
(จัซท เด็น เดอะ มิดไนท์ เบลล์ แร็ง เอ้า)
And the little bird started to sing
(แอ็นด เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เบิด ซทาท ทู ซิง)
A song that no words could recapture
(อะ ซ็อง แดท โน เวิด เคิด รีแคพเชอะ)
Whose beauty was fit for a king
(ฮูส บยูทิ วอส ฟิท ฟอ รา คิง)

Now Maria felt blessed just to listen
(เนา มาเรีย เฟ็ลท บเล็ซ จัซท ทู ลิ๊สซึ่น)
To that cascade of notes sweet and long
(ทู แดท แค็ซเคด อ็อฝ โนท สวี้ท แอ็นด ล็อง)
As her offering was lifted to heaven
(แอ็ส เฮอ ออฟเฟอริง วอส ลิฟท ทู เฮฝเอ็น)
By the very first nightingale’s song.
(ไบ เดอะ เฝริ เฟิซท ไนทอินเกล ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Gift คำอ่านไทย Garth Brooks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น