เนื้อเพลง Tabloid Junkie คำอ่านไทย Michael Jackson

Written and Composed by Michael Jackson, James Harris III and Terry Lewis.
( วึ้น แอ็นด ค็อมโพส ไบ ไมเล แจคสัน , เจมHarris ทรี แอ็นด เทรี่เลวิซ)
Produced by Michael Jackson, Jimmy Jam & Terry Lewis.
(พรอดยูซ ไบ ไมเล แจคสัน , จิมมี่ แจ็ม & เทรี่เลวิซ)

Speculate to break the one you hate
(ซเพคอิวเลท ทู บเรค ดิ วัน ยู เฮท)
Circulate the lie you confiscate
(เซอคิวเลท เดอะ ไล ยู คอนฟิซเคท)
Assassinate and mutilate
(แอ็ซแซซซิเนท แอ็นด มยูทิเลท)
The hounding media in hysteria
(เดอะ houndings มีเดียะ อิน ฮิซเทียเรียะ)
Who’s the next for you to resurrect
(ฮู เดอะ เน็คซท ฟอ ยู ทู เรสะเรคท)
JFK exposed the CIA
(JFK เอ็คซโพเส เดอะ CIA)
Truth be told the grassy knoll
(ทรูธ บี โทลด เดอะ กราซซิ โนล)
The blackmail story in all your glory
(เดอะ บแลคเมล ซโทริ อิน ออล ยุร กโลริ)

It’s Slander
(อิทซ ซแลนเดอะ)
You say it’s not a sword
(ยู เซ อิทซ น็อท ดา โซด)
But with your pen you torture men
(บัท วิฑ ยุร เพ็น ยู ทอเชอะ เม็น)
You’d crucify the Lord
(ยูต ครูซิไฟ เดอะ ลอด)
And you don’t have to read it
(แอ็นด ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เร็ด ดิท)
And you don’t have to eat it
(แอ็นด ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู อีท ดิธ)
To buy it is to feed it
(ทู ไบ อิท อีส ทู ฟี ดิท)
So why do we keep foolin’ ourselves
(โซ ฮไว ดู วี คีพ ฟูลิน เอารเซลฝส)

Just because you read it in a magazine
(จัซท บิคอส ยู เร็ด ดิท อิน อะ แมกอะสีน)
Or see it on the TV screen
(ออ ซี อิท ออน เดอะ ทีวี ซครีน)
Don’t make it factual
(ด้อนท์ เมค อิท แฟคชวล)
Though everybody wants to read all about it
(โธ เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู เร็ด ออล อะเบาท ดิธ)
Just because you read it in a magazine
(จัซท บิคอส ยู เร็ด ดิท อิน อะ แมกอะสีน)
Or see it on the TV screen
(ออ ซี อิท ออน เดอะ ทีวี ซครีน)
Don’t make it factual, actual
(ด้อนท์ เมค อิท แฟคชวล , แอคชวล)
They say he’s homosexual
(เด เซ อีส โฮโมะเซคฌวล)

In the hood
(อิน เดอะ ฮุด)
Frame him if you could
(ฟเรม ฮิม อิฟ ยู เคิด)
Shoot to kill
(ฌูท ทู คิล)
To blame him if you will
(ทู บเลม ฮิม อิฟ ยู วิล)
If he dies sympathize
(อิฟ ฮี ได ซีมพะไธส)
Such false witnesses
(ซัช ฟอลซ witnesses)
Damn self righteousness
(แด็ม เซ็ลฟ ไรชัซเน็ซ)
In the black
(อิน เดอะ บแล็ค)
Stab me in the back
(ซแท็บ มี อิน เดอะ แบ็ค)
In the face
(อิน เดอะ เฟซ)
To lie and shame the race
(ทู ไล แอ็นด เฌม เดอะ เรซ)
Heroine and Marilyn
(เฮโระอิน แอ็นด มาริลีน)
The headline stories of
(เดอะ เฮดไลน์ สตอยสฺ อ็อฝ)
All your glory
(ออล ยุร กโลริ)

It’s slander
(อิทซ ซแลนเดอะ)
With the words you use
(วิฑ เดอะ เวิด ยู ยูซ)
You’re a parasite in black and white
(ยัวร์ อะ แพระไซท อิน บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
Do anything for news
(ดู เอนอิธิง ฟอ นยู)
If you don’t go and buy it
(อิฟ ยู ด้อนท์ โก แอ็นด ไบ อิท)
Then they won’t glorify it
(เด็น เด ว็อนท กโลริไฟ อิท)
To read it sanctifies it
(ทู เร็ด ดิท sanctifies ซิท)
Then why do we keep foolin’ ourselves
(เด็น ฮไว ดู วี คีพ ฟูลิน เอารเซลฝส)

Just because you read it in a magazine
(จัซท บิคอส ยู เร็ด ดิท อิน อะ แมกอะสีน)
Or see it on the TV screen
(ออ ซี อิท ออน เดอะ ทีวี ซครีน)
Don’t make it factual
(ด้อนท์ เมค อิท แฟคชวล)
Everybody wants to read all about it
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู เร็ด ออล อะเบาท ดิธ)
Just because you read it in a magazine
(จัซท บิคอส ยู เร็ด ดิท อิน อะ แมกอะสีน)
Or see it on the TV screen
(ออ ซี อิท ออน เดอะ ทีวี ซครีน)
Don’t make it factual
(ด้อนท์ เมค อิท แฟคชวล)
See, but everybody wants to believe all about it
(ซี , บัท เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู บิลีฝ ออล อะเบาท ดิธ)

Just because you read it in a magazine
(จัซท บิคอส ยู เร็ด ดิท อิน อะ แมกอะสีน)
Or see it on the TV screen
(ออ ซี อิท ออน เดอะ ทีวี ซครีน)
Don’t make it factual
(ด้อนท์ เมค อิท แฟคชวล)
See, but everybody wants to believe all about it
(ซี , บัท เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู บิลีฝ ออล อะเบาท ดิธ)
Just because you read it in a magazine
(จัซท บิคอส ยู เร็ด ดิท อิน อะ แมกอะสีน)
Or see it on the TV screen
(ออ ซี อิท ออน เดอะ ทีวี ซครีน)
Don’t make it factual, actual
(ด้อนท์ เมค อิท แฟคชวล , แอคชวล)
She’s blonde and she’s bisexual
(ชี บล็อนด แอ็นด ชี bisexual)

Scandal
(ซแคนแด็ล)
With the words you use
(วิฑ เดอะ เวิด ยู ยูซ)
You’re a parasite in black and white
(ยัวร์ อะ แพระไซท อิน บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
Do anything for news
(ดู เอนอิธิง ฟอ นยู)
And you don’t go and buy it
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โก แอ็นด ไบ อิท)
Then they won’t glorify it
(เด็น เด ว็อนท กโลริไฟ อิท)
To read it sanctifies it
(ทู เร็ด ดิท sanctifies ซิท)
Why do we keep foolin’ ourselves
(ฮไว ดู วี คีพ ฟูลิน เอารเซลฝส)
Slander
(ซแลนเดอะ)
You say it’s not a sin
(ยู เซ อิทซ น็อท ดา ซิน)
But with your pen you torture men
(บัท วิฑ ยุร เพ็น ยู ทอเชอะ เม็น)
Then why do we keep foolin’ ourselves
(เด็น ฮไว ดู วี คีพ ฟูลิน เอารเซลฝส)

Just because you read it in a magazine
(จัซท บิคอส ยู เร็ด ดิท อิน อะ แมกอะสีน)
Or see it on the TV screen
(ออ ซี อิท ออน เดอะ ทีวี ซครีน)
Don’t make it factual
(ด้อนท์ เมค อิท แฟคชวล)
Though everybody wants to read all about it
(โธ เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู เร็ด ออล อะเบาท ดิธ)
Just because you read it in a magazine
(จัซท บิคอส ยู เร็ด ดิท อิน อะ แมกอะสีน)
Or see it on the TV screen
(ออ ซี อิท ออน เดอะ ทีวี ซครีน)
Don’t make it factual
(ด้อนท์ เมค อิท แฟคชวล)
See, but everybody wants to believe all about it
(ซี , บัท เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู บิลีฝ ออล อะเบาท ดิธ)

Just because you read it in a magazine
(จัซท บิคอส ยู เร็ด ดิท อิน อะ แมกอะสีน)
Or see it on the TV screen
(ออ ซี อิท ออน เดอะ ทีวี ซครีน)
Don’t make it factual
(ด้อนท์ เมค อิท แฟคชวล)
Just because you read it in a magazine
(จัซท บิคอส ยู เร็ด ดิท อิน อะ แมกอะสีน)
Or see it on the TV screen
(ออ ซี อิท ออน เดอะ ทีวี ซครีน)
Don’t make it factual
(ด้อนท์ เมค อิท แฟคชวล)
Just because you read it in a magazine
(จัซท บิคอส ยู เร็ด ดิท อิน อะ แมกอะสีน)
Or see it on the TV screen
(ออ ซี อิท ออน เดอะ ทีวี ซครีน)
Don’t make it factual, actual
(ด้อนท์ เมค อิท แฟคชวล , แอคชวล)

You’re so damn disrespectable
(ยัวร์ โซ แด็ม disrespectable)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tabloid Junkie คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น