เนื้อเพลง Do Something คำอ่านไทย Macy Gray

[Verse One:]
( [ เฝิซ วัน : ])
Like Cleopatra
(ไลค Cleopatra)
Got the masses at my feet
(ก็อท เดอะ แมสเซซ แอ็ท มาย ฟีท)
Got a living dwell
(ก็อท ดา ลีฝอิง ดเว็ล)
Down on easy street
(เดาน ออน อีสอิ ซทรีท)
I’m the latest craze [oh yeah]
(แอม เดอะ เลทเอ็ซท คเรส [ โอ เย่ ])
And if you stay a while
(แอ็นด อิฟ ยู ซเท อะ ฮไวล)
Inevitably
(อิเนฝอิทับลิ)
You gone be bitin’ my style
(ยู กอน บี บิทดิน มาย ซไทล)
In your later days [well, well, well]
(อิน ยุร เลทเออะ เด [ เว็ล , เว็ล , เว็ล ])
Let me tell you what is fact
(เล็ท มี เท็ล ยู ว็อท อีส แฟ็คท)
And what is true
(แอ็นด ว็อท อีส ทรู)
I get high and that aint that much to do
(ไอ เก็ท ไฮ แอ็นด แดท เอน แดท มัช ทู ดู)
I’m always in a daze [uh huh]
(แอม ออลเว ซิน อะ เดส [ อา ฮู ])
That was just a dream I had
(แดท วอส จัซท ดา ดรีม ไอ แฮ็ด)
Last night in my bubble bath
(ลาซท ไนท อิน มาย บั๊บเบิ้ล บัธ)
Next to my wishing well
(เน็คซท ทู มาย วิชชิ้ง เว็ล)
Oh yeah, you betta
(โอ เย่ , ยู แบทดา)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Get up, get out
(เก็ท อัพ , เก็ท เอ้า)
And do somethin’
(แอ็นด ดู ซัมติน)
Don’t let the days of your life pass you by
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ เด อ็อฝ ยุร ไลฟ เพซ ยู ไบ)
You got to
(ยู ก็อท ทู)
Get up, get out
(เก็ท อัพ , เก็ท เอ้า)
And do somethin’
(แอ็นด ดู ซัมติน)
How will you make it if you never even try
(เฮา วิล ยู เมค อิท อิฟ ยู เนฝเวอะ อีเฝ็น ทไร)
Get up, get out
(เก็ท อัพ , เก็ท เอ้า)
And do somethin’
(แอ็นด ดู ซัมติน)
Can’t spend your whole life tryin’ to get high
(แค็นท ซเพ็นด ยุร โฮล ไลฟ ทายอิน ทู เก็ท ไฮ)
You got to get up, get out
(ยู ก็อท ทู เก็ท อัพ , เก็ท เอ้า)
And do somethin’
(แอ็นด ดู ซัมติน)
Cause you and I have to do
(คอส ยู แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ทู ดู)
For you and I
(ฟอ ยู แอ็นด ดาย)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])
What’s been happenin’
(ว็อท บีน แฮพปีนิน)
How you doin’
(เฮา ยู โดย)
Where you been
(ฮแว ยู บีน)
I’m further behind now
(แอม เฟอเฑอะ บิไฮนด เนา)
Than I was back then
(แฑ็น นาย วอส แบ็ค เด็น)
Lost in some old maze [uh huh]
(ล็อซท อิน ซัม โอลด เมส [ อา ฮู ])
Some years have passed me by
(ซัม เยีย แฮ็ฝ พาซ มี ไบ)
All I want is to go get high
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู โก เก็ท ไฮ)
I’ll get it together
(แอล เก็ท ดิธ ทุเกฑเออะ)
Some other day
(ซัม อัฑเออะ เด)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
In my dreams I dwell [uh huh huh]
(อิน มาย ดรีม ซาย ดเว็ล [ อา ฮู ฮู ])
Cause all my dreams are swell [woo, woo, woo]
(คอส ออล มาย ดรีม แซร์ ซเว็ล [ วู , วู , วู ])
You would too
(ยู เวิด ทู)
If you could see them
(อิฟ ยู เคิด ซี เฑ็ม)
That’s what I know
(แด๊ท ว็อท ไอ โน)
I gotta go
(ไอ กอททะ โก)
Get up
(เก็ท อัพ)
Get out and [yeah]
(เก็ท เอ้า แอ็นด [ เย่ ])

[Verse Three:]
([ เฝิซ ธรี : ])
Heaven’s at my feet
(เฮฝเอ็น แอ็ท มาย ฟีท)
Got a living dwell
(ก็อท ดา ลีฝอิง ดเว็ล)
Down on easy street
(เดาน ออน อีสอิ ซทรีท)
I’m the latest craze [uh huh]
(แอม เดอะ เลทเอ็ซท คเรส [ อา ฮู ])
It’s just a dream I had
(อิทซ จัซท ดา ดรีม ไอ แฮ็ด)
Last night in my bubble bath
(ลาซท ไนท อิน มาย บั๊บเบิ้ล บัธ)
Next to my wish–yeah, yeah, yeah-yeah
(เน็คซท ทู มาย วิฌ เย่ , เย่ , เย่ เย่)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Why don’t you do somethin’?
(ฮไว ด้อนท์ ยู ดู ซัมติน)
[repeat with chorus til end]
([ ริพีท วิฑ โครัซ ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do Something คำอ่านไทย Macy Gray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น