เนื้อเพลง Don’t Speak (demo) คำอ่านไทย No Doubt

[E. Stefani, G. Stefani]
( [ อี สเตฟานี่ , จี สเตฟานี่ ])

I can see it all in an eyeblink
(ไอ แค็น ซี อิท ดอร์ อิน แอน eyeblink)
I know everything about how you are
(ไอ โน เอ๊วี่ติง อะเบาท เฮา ยู อาร์)
I can understand exactly how you think
(ไอ แค็น อันเดิซแทนด เอ็กแสคทลิ เฮา ยู ธิงค)
Between you and me it’s not very far
(บีทวิน ยู แอ็นด มี อิทซ น็อท เฝริ ฟา)
Side by side, you and I
(ไซด ไบ ไซด , ยู แอ็นด ดาย)
With many many years behind us
(วิฑ เมนอิ เมนอิ เยีย บิไฮนด อัซ)
You let words pass us by
(ยู เล็ท เวิด เพซ อัซ ไบ)
Because we’re always together
(บิคอส เวีย ออลเว ทุเกฑเออะ)
And we will be forever
(แอ็นด วี วิล บี เฟาะเรฝเออะ)
Such a special treasure, you and I
(ซัช อะ ซเพฌแอ็ล ทเรฉเออะ , ยู แอ็นด ดาย)

Don’t speak
(ด้อนท์ ซพีค)
I know just what you’re saying
(ไอ โน จัซท ว็อท ยัวร์ เซอิง)
So please stop explaining
(โซ พลีส ซท็อพ เอคซฺเปนนิง)
It’s nothing new that I’ve heard
(อิทซ นัธอิง นยู แดท แอฝ เฮิด)
And don’t speak
(แอ็นด ด้อนท์ ซพีค)
I know what you’re saying
(ไอ โน ว็อท ยัวร์ เซอิง)
So please stop explaining
(โซ พลีส ซท็อพ เอคซฺเปนนิง)
It’s nothing new that I’ve heard
(อิทซ นัธอิง นยู แดท แอฝ เฮิด)

And i can see it all in an eyeblink
(แอ็นด ดาย แค็น ซี อิท ดอร์ อิน แอน eyeblink)
And don’t you think that you’re being heard
(แอ็นด ด้อนท์ ยู ธิงค แดท ยัวร์ บีอิง เฮิด)
Because I know it….
(บิคอส ไอ โน อิท)

[…]
([ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Speak (demo) คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น