เนื้อเพลง My Heart Can’t Tell You No คำอ่านไทย Rod Stewart

I don’t want you
( ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู)
to come round here no more
(ทู คัม เรานด เฮียร โน โม)
I beg you for mercy
(ไอ เบ็ก ยู ฟอ เมอซิ)
You don’t know how strong
(ยู ด้อนท์ โน เฮา ซทร็อง)
my weakness is
(มาย วีคเน็ซ ซิส)
Or how much it hurts me
(ออ เฮา มัช อิท เฮิท มี)
Cause when you said it over with him
(คอส ฮเว็น ยู เซ็ด ดิท โอเฝอะ วิฑ ฮิม)
I want to believe it’s true
(ไอ ว็อนท ทู บิลีฝ อิทซ ทรู)
So I let you in knowing tomorrow
(โซ ไอ เล็ท ยู อิน โนอิง ทุมอโร)
I’m gonna wake up missing you
(แอม กอนนะ เวค อัพ มีซซิง ยู)
wake up missing you
(เวค อัพ มีซซิง ยู)

When the one you love’s
(ฮเว็น ดิ วัน ยู ลัฝ)
in love with someone else
(อิน ลัฝ วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ)
Don’t you know it’s torture
(ด้อนท์ ยู โน อิทซ ทอเชอะ)
I mean it’s a living hell
(ไอ มีน อิทซ ซา ลีฝอิง เฮ็ล)
No matter how I try to convince myself
(โน แมทเทอะ เฮา ไอ ทไร ทู ค็อนฝีนซ ไมเซลฟ)
this time I won’t lose control
(ดีซ ไทม ไอ ว็อนท ลูส ค็อนทโรล)
One look in your blue eyes
(วัน ลุค อิน ยุร บลู ไอ)
And suddenly my heart can’t tell you no
(แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ มาย ฮาท แค็นท เท็ล ยู โน)

I don’t want you
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู)
To call me up no more
(ทู คอล มี อัพ โน โม)
Saying you need me
(เซอิง ยู นีด มี)
You’re crazy if you think
(ยัวร์ คเรสิ อิฟ ยู ธิงค)
just half your love
(จัซท ฮาล์ฟ ยุร ลัฝ)
could ever please me
(เคิด เอฝเออะ พลีส มี)
Still I want to hold you, touch you
(ซทิล ไอ ว็อนท ทู โฮลด ยู , ทั๊ช ยู)
when you look at me that way
(ฮเว็น ยู ลุค แกท มี แดท เว)
There’s only one solution I know
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน โซลยูฌัน นาย โน)
You gotta stay away from me
(ยู กอททะ ซเท อะเว ฟร็อม มี)
Stay away from me
(ซเท อะเว ฟร็อม มี)

When the one you love’s
(ฮเว็น ดิ วัน ยู ลัฝ)
in love with someone else
(อิน ลัฝ วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ)
Don’t you know it’s torture
(ด้อนท์ ยู โน อิทซ ทอเชอะ)
I mean it’s a living hell
(ไอ มีน อิทซ ซา ลีฝอิง เฮ็ล)
No matter how I try to convince myself
(โน แมทเทอะ เฮา ไอ ทไร ทู ค็อนฝีนซ ไมเซลฟ)
this time I won’t lose control
(ดีซ ไทม ไอ ว็อนท ลูส ค็อนทโรล)
One look in your sad eyes
(วัน ลุค อิน ยุร แซ็ด ไอ)
And suddenly my heart can’t tell you no
(แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ มาย ฮาท แค็นท เท็ล ยู โน)
My Heart can’t tell you no
(มาย ฮาท แค็นท เท็ล ยู โน)

I don’t want you
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู)
to come round here no more
(ทู คัม เรานด เฮียร โน โม)
I beg you for mercy
(ไอ เบ็ก ยู ฟอ เมอซิ)
You don’t know how strong
(ยู ด้อนท์ โน เฮา ซทร็อง)
my weakness is
(มาย วีคเน็ซ ซิส)
Or how much it hurts me
(ออ เฮา มัช อิท เฮิท มี)
Cause when you say its over with him
(คอส ฮเว็น ยู เซ อิทซ โอเฝอะ วิฑ ฮิม)
I want to believe it’s true
(ไอ ว็อนท ทู บิลีฝ อิทซ ทรู)
So I let you in knowing tomorrow
(โซ ไอ เล็ท ยู อิน โนอิง ทุมอโร)
I’m gonna wake up missing you
(แอม กอนนะ เวค อัพ มีซซิง ยู)
Wake up missing you
(เวค อัพ มีซซิง ยู)

When the one you love’s
(ฮเว็น ดิ วัน ยู ลัฝ)
in love with someone else
(อิน ลัฝ วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ)
Don’t you know it’s torture
(ด้อนท์ ยู โน อิทซ ทอเชอะ)
I mean it’s a living hell, a living hell
(ไอ มีน อิทซ ซา ลีฝอิง เฮ็ล , อะ ลีฝอิง เฮ็ล)
When the one you love’s
(ฮเว็น ดิ วัน ยู ลัฝ)
in love with someone else
(อิน ลัฝ วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ)
Don’t you know it’s torture
(ด้อนท์ ยู โน อิทซ ทอเชอะ)
I mean it’s a living hell, a living hell
(ไอ มีน อิทซ ซา ลีฝอิง เฮ็ล , อะ ลีฝอิง เฮ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Heart Can’t Tell You No คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น