เนื้อเพลง Parachute คำอ่านไทย Sean Lennon

Love is like an aero plane
( ลัฝ อีส ไลค แอน แอโระ พเลน)
You jump and then you pray
(ยู จัมพ แอ็นด เด็น ยู พเร)
The lucky ones remain
(เดอะ ลัคคิ วัน ริเมน)
In the clouds for days
(อิน เดอะ คเลาด ฟอ เด)
If life is just a stage
(อิฟ ไลฟ อีส จัซท ดา ซเทจ)
Let’s put on the best show
(เล็ท พัท ออน เดอะ เบ็ซท โฌ)
And let everyone know
(แอ็นด เล็ท เอ๊วี่วัน โน)

[chorus]
([ โครัซ ])
Cause if I have to die tonight
(คอส อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ได ทุไนท)
I’d rather be with you
(อาย ราฑเออะ บี วิฑ ยู)
Cut the parachute before the dive
(คัท เดอะ แพระฌูท บิโฟ เดอะ ไดฝ)
Baby don’t you cry
(เบบิ ด้อนท์ ยู คไร)
You have to bring me down
(ยู แฮ็ฝ ทู บริง มี เดาน)
We had some fun before we hit the ground
(วี แฮ็ด ซัม ฟัน บิโฟ วี ฮิท เดอะ กเรานด)

Love is like a hurricane
(ลัฝ อีส ไลค เก เฮอริเคน)
You know it’s on the way
(ยู โน อิทซ ออน เดอะ เว)
You think you can be brave
(ยู ธิงค ยู แค็น บี บเรฝ)
Underneath the waves
(อันเดอะนีธ เดอะ เวฝ)
If life is just a dream
(อิฟ ไลฟ อีส จัซท ดา ดรีม)
Which of us is dreaming
(ฮวิช อ็อฝ อัซ ซิส ดรีมมิง)
And who will wake up screaming
(แอ็นด ฮู วิล เวค อัพ ซครีมอิง)

Cause if I have to die tonight
(คอส อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ได ทุไนท)
I’d rather be with you
(อาย ราฑเออะ บี วิฑ ยู)
Cut the parachute before the dive
(คัท เดอะ แพระฌูท บิโฟ เดอะ ไดฝ)
Baby don’t you cry
(เบบิ ด้อนท์ ยู คไร)
You have to bring me down
(ยู แฮ็ฝ ทู บริง มี เดาน)
We had some fun before we hit the ground
(วี แฮ็ด ซัม ฟัน บิโฟ วี ฮิท เดอะ กเรานด)

Cause if I have to die tonight
(คอส อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ได ทุไนท)
I’d rather be with you
(อาย ราฑเออะ บี วิฑ ยู)
Cut the parachute before the dive
(คัท เดอะ แพระฌูท บิโฟ เดอะ ไดฝ)
Baby don’t you cry
(เบบิ ด้อนท์ ยู คไร)
You have to bring me down
(ยู แฮ็ฝ ทู บริง มี เดาน)
We had some fun before we hit the ground
(วี แฮ็ด ซัม ฟัน บิโฟ วี ฮิท เดอะ กเรานด)

Cause if I have to die tonight
(คอส อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ได ทุไนท)
I’d rather it was you
(อาย ราฑเออะ อิท วอส ยู)
Cut the parachute before the dive
(คัท เดอะ แพระฌูท บิโฟ เดอะ ไดฝ)
Baby don’t you cry
(เบบิ ด้อนท์ ยู คไร)
You have to bring me down
(ยู แฮ็ฝ ทู บริง มี เดาน)
We had some fun before we hit the ground
(วี แฮ็ด ซัม ฟัน บิโฟ วี ฮิท เดอะ กเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Parachute คำอ่านไทย Sean Lennon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น