เนื้อเพลง M.I.A. คำอ่านไทย Foo Fighters

Verse 1
( เฝิซ วัน)
Call And I’ll Answer At Home In The Lost And Found
(คอล แอ็นด แอล อานเซอะ แรท โฮม อิน เดอะ ล็อซท แอ็นด เฟานด)
You Say That I’m Much Too Proud
(ยู เซ แดท แอม มัช ทู พเราด)
Someone Who’s Taking Pleasure In Breaking Down
(ซัมวัน ฮู เทคอิง พเลฉเออะ อิน บเรคคิง เดาน)

Nevermind Mannequins Drunk In Their Hollow Town
(เนเว่อร์มาย แมนเนะคิน ดรังค อิน แด ฮอลโล ทาวน์)
Drinking The Spoils Down
(ดริงคิง เดอะ ซพอยล เดาน)
Cheap Imitations The Revelation Is Now
(ชีพ อิมิเทฌัน เดอะ เรเฝะเลฌัน อีส เนา)

Chorus
(โครัซ)
Yeah
(เย่)
You Won’t Find Me I’m Going Mia
(ยู ว็อนท ไฟนด มี แอม โกอิ้ง มีเอ)
Tonight I’m Leaving Going Mia
(ทุไนท แอม ลีฝอิงส โกอิ้ง มีเอ)
Getting Lost In You Again Is Better Than Being Numb
(เกดดดิ้ง ล็อซท อิน ยู อะเกน อีส เบทเทอะ แฑ็น บีอิง นัม)

Counting Every Minute Till The Feeling Comes Crashing Down
(เค๊าติง เอฝริ มินยูท ทิล เดอะ ฟีลอิง คัม แคร๊ชชิง เดาน)
Run When It Hit’s The Ground
(รัน ฮเว็น หนิด ฮิท เดอะ กเรานด)
I’m Good At Escaping But Better At Flaking Out
(แอม เกิด แอ็ท เอซเคปพิง บัท เบทเทอะ แรท เฟรกกิง เอ้า)

Calling Unanswered The Center Becomes Blown Out
(คอลลิง อันเอนเซิด เดอะ เซนเทอะ บิคัม บโลน เอ้า)
Stuck In The Inside Now
(ซทัค อิน ดิ อีนไซด เนา)
It’s Fear I’m Embracing I Never Could Face You Down
(อิทซ เฟีย แอม Embracings ไอ เนฝเวอะ เคิด เฟซ ยู เดาน)

Chorus
(โครัซ)

Red Red Laced Around Your Head
(เร็ด เร็ด แล็ค อะเรานด ยุร เฮ็ด)
Cold And Rescued X6
(โคลด แอ็นด เรซคยู X6)
Now
(เนา)

Verse 1
(เฝิซ วัน)

Yeah
(เย่)
You Won’t Find Me I’m Going Mia
(ยู ว็อนท ไฟนด มี แอม โกอิ้ง มีเอ)
Tonight I’m Leaving Going Mia
(ทุไนท แอม ลีฝอิงส โกอิ้ง มีเอ)
So You Don’t Find Me I’m Going Mia
(โซ ยู ด้อนท์ ไฟนด มี แอม โกอิ้ง มีเอ)
Tonight I’m Leaving Going Mia
(ทุไนท แอม ลีฝอิงส โกอิ้ง มีเอ)
Say Good Bye To Me I’m Going Mia
(เซ เกิด ไบ ทู มี แอม โกอิ้ง มีเอ)
I Can Find Relief I’m Going Mia
(ไอ แค็น ไฟนด ริลีฟ แอม โกอิ้ง มีเอ)
Getting Lost In You Again Is Better Than Being Numb
(เกดดดิ้ง ล็อซท อิน ยู อะเกน อีส เบทเทอะ แฑ็น บีอิง นัม)
Better Than Being Numb
(เบทเทอะ แฑ็น บีอิง นัม)
Better Than Playing Dumb
(เบทเทอะ แฑ็น พเลนิ่ง ดัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง M.I.A. คำอ่านไทย Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น