เนื้อเพลง Hells Bells คำอ่านไทย AC/DC

Back In Black [1980]
( แบ็ค อิน บแล็ค [ 1980 ])
Who Made Who [1986]
(ฮู เมด ฮู [ 1986 ])
SINGLE: Rock And Roll Ain’t Noise Pollution/Hells Bells [1980]
(ซิ๊งเกิ้ล : ร็อค แอ็นด โรล เอน นอยส พอลยูฌัน /เฮ็ล เบลล์ [ 1980 ])
SINGLE: Hells Bells/What Do You Do For Money Honey [France?] [1980]
(ซิ๊งเกิ้ล : เฮ็ล เบลล์ /ว็อท ดู ยู ดู ฟอ มันอิ ฮันอิ [ ฟรานซ ] [ 1980 ])
LIVE [1992]
(ไลฝ [ 1992 ])
[Young, Young, Johnson]
([ ยัง , ยัง , จอนสัน ])

I’m a rolling thunder, a pouring rain
(แอม มา โรลลิง ธันเดอะ , อะ ช เรน)
I’m comin’ on like a hurricane
(แอม คัมอิน ออน ไลค เก เฮอริเคน)
My lightning’s flashing across the sky
(มาย ไลทนิง แฟ๊ดชิง อัครอซ เดอะ ซไค)
You’re only young but you’re gonna die
(ยัวร์ โอ๊นลี่ ยัง บัท ยัวร์ กอนนะ ได)

I won’t take no prisoners, won’t spare no lives
(ไอ ว็อนท เทค โน พรีสเนอะ , ว็อนท ซแพ โน ไลฝ)
Nobody’s putting up a fight
(โนบอดี้ พูทดิง อัพ อะ ไฟท)
I got my bell, I’m gonna take you to hell
(ไอ ก็อท มาย เบลล์ , แอม กอนนะ เทค ยู ทู เฮ็ล)
I’m gonna get you, Satan get you
(แอม กอนนะ เก็ท ยู , ซาตาน เก็ท ยู)

CHORUS:
(โครัซ :)
Hell’s Bells
(เฮ็ล เบลล์)
Yeah, Hell’s Bells
(เย่ , เฮ็ล เบลล์)
You got me ringing Hell’s Bells
(ยู ก็อท มี รีงอิง เฮ็ล เบลล์)
My temperature’s high, Hell’s Bells
(มาย เทมเพอะระเชอะ ไฮ , เฮ็ล เบลล์)

I’ll give you black sensations up and down your spine
(แอล กิฝ ยู บแล็ค เซ็นเซฌัน อัพ แอ็นด เดาน ยุร ซไพน)
If you’re into evil you’re a friend of mine
(อิฟ ยัวร์ อีนทุ อี๊วิ้ว ยัวร์ อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
See my white light flashing as I split the night
(ซี มาย ฮไวท ไลท แฟ๊ดชิง แอ็ส ซาย ซพลิท เดอะ ไนท)
Cause if good’s on the left, then I’m stickin’ to the right
(คอส อิฟ เกิด ออน เดอะ เล็ฟท , เด็น แอม สตริคกินทู เดอะ ไรท)

I won’t take no prisoners, won’t spare no lives
(ไอ ว็อนท เทค โน พรีสเนอะ , ว็อนท ซแพ โน ไลฝ)
Nobody’s puttin’ up a fight
(โนบอดี้ พันดิน อัพ อะ ไฟท)
I got my bell, I’m gonna take you to hell
(ไอ ก็อท มาย เบลล์ , แอม กอนนะ เทค ยู ทู เฮ็ล)
I’m gonna get you, Satan get you
(แอม กอนนะ เก็ท ยู , ซาตาน เก็ท ยู)

CHORUS
(โครัซ)

yeow
(yeow)
Hell’s Bells, Satan’s comin’ to you
(เฮ็ล เบลล์ , ซาตาน คัมอิน ทู ยู)
Hell’s Bells, he’s ringing them now
(เฮ็ล เบลล์ , อีส รีงอิง เฑ็ม เนา)
Hell’s Bells, the temperature’s high
(เฮ็ล เบลล์ , เดอะ เทมเพอะระเชอะ ไฮ)
Hell’s Bells, across the sky
(เฮ็ล เบลล์ , อัครอซ เดอะ ซไค)
Hell’s Bells, they’re takin’ you down
(เฮ็ล เบลล์ , เดรว ทอคกิ่น ยู เดาน)
Hell’s Bells, they’re draggin’ you around
(เฮ็ล เบลล์ , เดรว แดรกกิน ยู อะเรานด)
Hell’s Bells, gonna split the night
(เฮ็ล เบลล์ , กอนนะ ซพลิท เดอะ ไนท)
Hell’s Bells, there’s no way to fight, yeah
(เฮ็ล เบลล์ , แดร์ โน เว ทู ไฟท , เย่)

Ow, ow, ow, ow
(เอ้า , เอ้า , เอ้า , เอ้า)

Hell’s Bells
(เฮ็ล เบลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hells Bells คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น