เนื้อเพลง Shimmy คำอ่านไทย System of A Down

Education, fornication, in you are go
( เอดยุเคฌัน , ฟอนิเคฌัน , อิน ยู อาร์ โก)
Education subjugation, now you’re out go
(เอดยุเคฌัน ซับจุเกฌัน , เนา ยัวร์ เอ้า โก)
Education fornication, in you are go
(เอดยุเคฌัน ฟอนิเคฌัน , อิน ยู อาร์ โก)
Don’t be late for school again boy
(ด้อนท์ บี เลท ฟอ ซคูล อะเกน บอย)
I think me, I want life
(ไอ ธิงค มี , ไอ ว็อนท ไลฟ)
I think me, I want a house and a wife
(ไอ ธิงค มี , ไอ ว็อนท ดา เฮาซ แอ็นด อะ ไวฟ)
I want to shimmy-shimmy-shimmy
(ไอ ว็อนท ทู ฌีมมิ ฌีมมิ ฌีมมิ)
through the break of dawn yeah
(ธรู เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน เย่)
Education, fornication, in you are go
(เอดยุเคฌัน , ฟอนิเคฌัน , อิน ยู อาร์ โก)
Education subjugation, now you’re out go
(เอดยุเคฌัน ซับจุเกฌัน , เนา ยัวร์ เอ้า โก)
Education fornication, in you are go
(เอดยุเคฌัน ฟอนิเคฌัน , อิน ยู อาร์ โก)
Don’t be late for school again girl
(ด้อนท์ บี เลท ฟอ ซคูล อะเกน เกิล)
I think me, I want life
(ไอ ธิงค มี , ไอ ว็อนท ไลฟ)
I think me, I want a house and a wife
(ไอ ธิงค มี , ไอ ว็อนท ดา เฮาซ แอ็นด อะ ไวฟ)
I want to shimmy-shimmy-shimmy
(ไอ ว็อนท ทู ฌีมมิ ฌีมมิ ฌีมมิ)
through the break of dawn yeah
(ธรู เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน เย่)
I think me, I want life
(ไอ ธิงค มี , ไอ ว็อนท ไลฟ)
I think me, I want a house and a wife
(ไอ ธิงค มี , ไอ ว็อนท ดา เฮาซ แอ็นด อะ ไวฟ)
I want to shimmy-shimmy-shimmy
(ไอ ว็อนท ทู ฌีมมิ ฌีมมิ ฌีมมิ)
through the break of dawn yeah
(ธรู เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน เย่)
Indoctrination of a nation
(อินดอคทริเนฌัน อ็อฝ อะ เนฌัน)
Indoctrination of a nation
(อินดอคทริเนฌัน อ็อฝ อะ เนฌัน)
Subjugation of damnation
(ซับจุเกฌัน อ็อฝ แด็มเนฌัน)
Subjugation of damna….
(ซับจุเกฌัน อ็อฝ damna)
Don’t be late for school again boy
(ด้อนท์ บี เลท ฟอ ซคูล อะเกน บอย)
Don’t be late for school again girl
(ด้อนท์ บี เลท ฟอ ซคูล อะเกน เกิล)
Don’t be late for school again boy
(ด้อนท์ บี เลท ฟอ ซคูล อะเกน บอย)
Don’t be late for school again girl
(ด้อนท์ บี เลท ฟอ ซคูล อะเกน เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shimmy คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น