เนื้อเพลง Hear Me Coming คำอ่านไทย Yung Joc

[Chorus x2]
( [ โครัซ x2 ])
All the hoes lose they mind when they see me stuntin
(ออล เดอะ โฮ ลูส เด ไมนด ฮเว็น เด ซี มี สตันดิน)
Dope Boys lose they mind when they see me coming
(โดพ บอย ลูส เด ไมนด ฮเว็น เด ซี มี คัมอิง)
All the haters get to runnin when they hear that choppa drummin, Blllluuupp, blllluup bumpin
(ออล เดอะ เฮเดอ เก็ท ทู รูนนิน ฮเว็น เด เฮีย แดท ชอปปา drummin , Blllluuupp , blllluup บั้มปิน)

[Yung Joc]
([ ยัง Joc ])
Y’all ready know, ya ain’t even gotta wonder
(ยอล เรดอิ โน , ยา เอน อีเฝ็น กอททะ วันเดอะ)
I was voted number one rapper to drop this summer
(ไอ วอส โฝท นัมเบอะ วัน แรพเพอ ทู ดร็อพ ดีซ ซัมเมอะ)
A one hit wonder, how the hell ya figure that?
(อะ วัน ฮิท วันเดอะ , เฮา เดอะ เฮ็ล ยา ฟีกยุร แดท)
My rhymes like crack, fiends screamin, ” gimmie that! ”
(มาย ไรม ไลค คแร็ค , ฟีนด สครีมมิน , ” กริมมี่ แดท ! “)
I’m being like a monkey, and that ’73 dope
(แอม บีอิง ไลค เก มังคิ , แอ็นด แดท 73 โดพ)
Need a desert eagle, reefer smellin like a skunk
(นีด อะ เดสเอิท อี๊เกิ้ล , รีฟเออะ สเมลลิน ไลค เก ซคังค)
Got a b*tch named Judy, with a real big booty
(ก็อท ดา บี *tch เนม จูดิ , วิฑ อะ ริแอ็ล บิก บูทิ)
Blue star keep a n*gga riding cuji
(บลู ซทา คีพ อะ เอ็น *gga ไรดอิง cuji)
If it’s a problem, I suggest you let it go
(อิฟ อิทซ ซา พรอบเล็ม , ไอ ซะเจซท ยู เล็ท ดิธ โก)
Got some killas over there, more hellan than the lord
(ก็อท ซัม คิวลา โอเฝอะ แดร์ , โม hellan แฑ็น เดอะ ลอด)
I beat the block up
(ไอ บีท เดอะ บล็อค อัพ)
You can hear me when I’m comin
(ยู แค็น เฮีย มี ฮเว็น แอม คัมอิน)
If it’s a problem then the choppers start drummin, drummin
(อิฟ อิทซ ซา พรอบเล็ม เด็น เดอะ ชอปเพอ ซทาท drummin , drummin)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

My n*ggas flip birds
(มาย เอ็น *ggas ฟลิพ เบิด)
Your n*ggas flip burgers
(ยุร เอ็น *ggas ฟลิพ เบอร์เกอ)
My n*ggas got work
(มาย เอ็น *ggas ก็อท เวิค)
Your n*ggas just workers
(ยุร เอ็น *ggas จัซท เวอเคอะ)
My n*ggas, we get hurt
(มาย เอ็น *ggas , วี เก็ท เฮิท)
Your n*ggas is unheard of
(ยุร เอ็น *ggas ซิส unheard อ็อฝ)
My n*ggas murder
(มาย เอ็น *ggas เมอเดอะ)
Your n*ggas get murdered
(ยุร เอ็น *ggas เก็ท เมอเดอะ)
My n*ggas win n*ggas
(มาย เอ็น *ggas วิน เอ็น *ggas)
Your n*ggas get drenched
(ยุร เอ็น *ggas เก็ท ดเร็นช)
My n*ggas play the field
(มาย เอ็น *ggas พเล เดอะ ฟีลด)
Your n*ggas ride bench
(ยุร เอ็น *ggas ไรด เบ็นช)
My n*ggas is quarterbacks
(มาย เอ็น *ggas ซิส คอวเดอร์แบค)
Your n*ggas just recieve
(ยุร เอ็น *ggas จัซท รีซิฝ)
With a single flinch boy, your n*ggas retreat
(วิฑ อะ ซิ๊งเกิ้ล ฟลินช บอย , ยุร เอ็น *ggas ริทรีท)
My n*ggas take the coke and they let the sh*t cook
(มาย เอ็น *ggas เทค เดอะ โคค แอ็นด เด เล็ท เดอะ ฌะ *ที คุ๊ค)
Your n*ggas experiment with dope and get hooked
(ยุร เอ็น *ggas เอ็คเพริเม็นท วิฑ โดพ แอ็นด เก็ท ฮุค)
Now ain’t that something, let the story get told
(เนา เอน แดท ซัมติง , เล็ท เดอะ ซโทริ เก็ท โทลด)
As the plot thickens and the script unfolds
(แอ็ส เดอะ พล็อท ธีคเค็น แซน เดอะ ซคริพท อันโฟลด)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

I get back around three
(ไอ เก็ท แบ็ค อะเรานด ธรี)
We can do it more again
(วี แค็น ดู อิท โม อะเกน)
Message to them hater middle finger to the wind
(เมซซิจ ทู เฑ็ม เฮเดอ มิ๊ดเดิ้ล ฟีงเกอะ ทู เดอะ วินด)
Let my chain swang, with a limp in my walk
(เล็ท มาย เชน ซวัง , วิฑ อะ ลิมพ อิน มาย วอค)
Baby hush ya mouth, respect a pimp when he talk
(เบบิ ฮัฌ ยา เมาธ , ริซเพคท ดา พิมพ ฮเว็น ฮี ทอค)
Everybody know that I do it for the hood
(เอวี่บอดี้ โน แดท ไอ ดู อิท ฟอ เดอะ ฮุด)
Help feed the hungry, now my homies all good
(เฮ็ลพ ฟี เดอะ ฮังกริ , เนา มาย โฮมี ซอร์ เกิด)
Word on the street, Joc got the heat
(เวิด ออน เดอะ ซทรีท , Joc ก็อท เดอะ ฮีท)
Suede on the seat, 28’s on the feet
(ซเวด ออน เดอะ ซีท , 28s ออน เดอะ ฟีท)
Two bottle of Crys, baby go on spend money
(ทู บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ คไร , เบบิ โก ออน ซเพ็นด มันอิ)
When ya add it up now I’m drinkin red money
(ฮเว็น ยา แอ็ด ดิท อัพ เนา แอม ดริงคิน เร็ด มันอิ)
My wrist gone froze
(มาย ริซท กอน ฟโรส)
Make em jump out of they clothes
(เมค เอ็ม จัมพ เอ้า อ็อฝ เด คโลฑ)
Go ahead drink tonite, cuause tommorrow you gotta go
(โก อะเฮด ดริงค ทูไนท์ , cuause tommorrow ยู กอททะ โก)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

Ha ha ha, n*gga
(ฮา ฮา ฮา , เอ็น *gga)
Rookie of the year, play ya postition n*gga, ya’ll f*ck boys stop ya husstlin, ya’ll n*ggas know how we
(รูคอิ อ็อฝ เดอะ เยีย , พเล ยา postition เอ็น *gga , ยอล เอฟ *ck บอย ซท็อพ ยา husstlin , ยอล เอ็น *ggas โน เฮา วี)
do it. Ya’ll know what it is. All the way from the motherf*ckin west side to the south side n*gga. ML
(ดู อิท ยอล โน ว็อท ดิธ อีส ซอร์ เดอะ เว ฟร็อม เดอะ motherf*ckin เว็ซท ไซด ทู เดอะ เซาธ ไซด เอ็น *gga ML)
king, Fabora, Four-five, the whole Four block, Three-tweny. Whats up Koolaide? Yeeaahh. Rest in peace my
(คิง , Fabora , โฟ ไฟฝ , เดอะ โฮล โฟ บล็อค , ธรี tweny ว็อท อัพ Koolaide Yeeaahh เร็ซท อิน พีซ มาย)
n*gga Steve, Chris Terry, Lil’ Mike, Black Horace, we gonna take it to the motherf*ckin southside n*gga.
(เอ็น *gga สตีฝ , คริส เทรี่, ลิล ไมค , บแล็ค Horace , วี กอนนะ เทค อิท ทู เดอะ motherf*ckin southside เอ็น *gga)
College Park! Ya know what I’m talkin about. Born and raised, Shady P n*gga. What it is. I see ya out
(คอลเล็จ พาค ! ยา โน ว็อท แอม ทอคกิ่น อะเบาท บอน แอ็นด เรส , เฌดอิ พี เอ็น *gga ว็อท ดิธ อีส ซาย ซี ยา เอ้า)
there Tony V. Carl Moe, what up n*gga? Fresh stat from college park. I see ya n*gga. Ain’t nothin but
(แดร์ โทนี่ วี คาเรล โม , ว็อท อัพ เอ็น *gga ฟเร็ฌ สแตด ฟร็อม คอลเล็จ พาค ไอ ซี ยา เอ็น *gga เอน นอทติน บัท)
love, ya’ll know how we do it. Yung Joc! Block entertainment. B*tch! Shorty Slick, where ya at? Ya up
(ลัฝ , ยอล โน เฮา วี ดู อิท ยัง Joc ! บล็อค เอนเทอะเทนเม็นท บี *tch ! ชอร์ทดิง ซลิค , ฮแว ยา แอ็ท ยา อัพ)
next n*gga. And I’m outta here.
(เน็คซท เอ็น *gga แอ็นด แอม เอ๊าตา เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hear Me Coming คำอ่านไทย Yung Joc

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น