เนื้อเพลง Missin’ You คำอ่านไทย Trey Songz

[Chorus]
( [ โครัซ ])
I can’t stop missin you.
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู)
Wish I was there with you.
(วิฌ ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู)
I can’t stop missin you.
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู)
No, no, no, no.
(โน , โน , โน , โน)
I can’t stop missin you. [no]
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู [ โน ])
Wish I was there with you. [with you]
(วิฌ ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู [ วิฑ ยู ])
I can’t stop missin you.
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู)
No, no, no, no.
(โน , โน , โน , โน)

[Verse]
([ เฝิซ ])
I miss the way you kiss,
(ไอ มิซ เดอะ เว ยู คิซ ,)
miss the way you wear them heels and make it switch.
(มิซ เดอะ เว ยู แว เฑ็ม ฮีล แซน เมค อิท ซวิช)
Miss the way your hair blows in the wind.
(มิซ เดอะ เว ยุร แฮ บโล ซิน เดอะ วินด)
And I miss you stayin here ’til the mornin,
(แอ็นด ดาย มิซ ยู สเตยิน เฮียร ทิล เดอะ มอร์นิน ,)
Miss the way you put on your makeup.
(มิซ เดอะ เว ยู พัท ออน ยุร เมคกั๊พ)
Miss the way you love me too much.
(มิซ เดอะ เว ยู ลัฝ มี ทู มัช)
It’s everything about you baby.
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู เบบิ)
Wanna know where you been lately.
(วอนนา โน ฮแว ยู บีน เลทลิ)
Do you go out?
(ดู ยู โก เอ้า)
Do you still live at your old house?
(ดู ยู ซทิล ไลฝ แอ็ท ยุร โอลด เฮาซ)
D you got somebody new in your life?
(ดี ยู ก็อท ซัมบอดี้ นยู อิน ยุร ไลฟ)
Cuz I can’t get you out of my mind.
(คัซ ไอ แค็นท เก็ท ยู เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)

[Pre-Chorus]
([ พรี โครัซ ])
And I wanna erase,
(แอ็นด ดาย วอนนา อิเรซ ,)
but I can’t stop seein’ your face.
(บัท ไอ แค็นท ซท็อพ ซีอินยุร เฟซ)
And every girl I try to replace you with.
(แอ็นด เอฝริ เกิล ไอ ทไร ทู ริพเลซ ยู วิฑ)
Why can’t I get over it?
(ฮไว แค็นท ไอ เก็ท โอเฝอะ อิท)
Simply cuz I can’t…
(ซีมพลิ คัซ ไอ แค็นท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I can’t stop missin you. [can’t stop]
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู [ แค็นท ซท็อพ ])
Wish I was there with you. [with you]
(วิฌ ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู [ วิฑ ยู ])
I can’t stop missin you.
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู)
No, no, no, no.
(โน , โน , โน , โน)
I can’t stop missin you. [can’t stop]
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู [ แค็นท ซท็อพ ])
Wish I was there with you. [with you]
(วิฌ ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู [ วิฑ ยู ])
I can’t stop missin you.
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู)
No, no, no, no.
(โน , โน , โน , โน)

I can’t stop…
(ไอ แค็นท ซท็อพ)

[Verse]
([ เฝิซ ])
Missin everything you say,
(มิซซิน เอ๊วี่ติง ยู เซ ,)
missin all the crazy love we made.
(มิซซิน ออล เดอะ คเรสิ ลัฝ วี เมด)
Why’d you throw it all away?
(วาย ยู ตโร อิท ดอร์ อะเว)
I want you to know
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
It’s been hell tryna do this without you here.
(อิทซ บีน เฮ็ล ทายนา ดู ดีซ วิเฑาท ยู เฮียร)
Baby, ’07’s supposed to be our year.
(เบบิ , 07s ซัพโพส ทู บี เอ๊า เยีย)
You confront my worst fears.
(ยู ค็อนฟรันท มาย เวิซท เฟีย)
And I had my doubts,
(แอ็นด ดาย แฮ็ด มาย เดาท ,)
every time you was going out.
(เอฝริ ไทม ยู วอส โกอิ้ง เอ้า)
Cuz I knew you were tellin me lies
(คัซ ไอ นยู ยู เวอ เทลลิน มี ไล)
and I can’t get that outta my mind.
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท แดท เอ๊าตา มาย ไมนด)

[Pre-Chorus]
([ พรี โครัซ ])
And I wanna erase,
(แอ็นด ดาย วอนนา อิเรซ ,)
but I can’t stop seein’ your face.
(บัท ไอ แค็นท ซท็อพ ซีอินยุร เฟซ)
And every girl I try to replace you with.
(แอ็นด เอฝริ เกิล ไอ ทไร ทู ริพเลซ ยู วิฑ)
Why can’t I get over it?
(ฮไว แค็นท ไอ เก็ท โอเฝอะ อิท)
Simply cuz I can’t…
(ซีมพลิ คัซ ไอ แค็นท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I can’t stop missin you. [can’t stop]
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู [ แค็นท ซท็อพ ])
Wish I was there with you. [with you]
(วิฌ ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู [ วิฑ ยู ])
I can’t stop missin you.
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู)
No, no, no, no.
(โน , โน , โน , โน)
I can’t stop missin you. [can’t stop]
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู [ แค็นท ซท็อพ ])
Wish I was there with you. [with you]
(วิฌ ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู [ วิฑ ยู ])
I can’t stop missin you.
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู)
No, no, no, no.
(โน , โน , โน , โน)

[Breakdown]
([ เบรคดาว ])
Wish
(วิฌ)
I
(ไอ)
Could wake up and forget about you.
(เคิด เวค อัพ แอ็นด เฟาะเกท อะเบาท ยู)
Not try
(น็อท ทไร)
to call you when I know I want to
(ทู คอล ยู ฮเว็น นาย โน ไอ ว็อนท ทู)
[Oh WIsh I]
([ โอ วิฌ ไอ ])
I gotta fight this feeling.
(ไอ กอททะ ไฟท ดีซ ฟีลอิง)
[Wish I]
([ วิฌ ไอ ])
Can’t let it take over me.
(แค็นท เล็ท ดิธ เทค โอเฝอะ มี)
[Wish I]
([ วิฌ ไอ ])
You just don’t understand how much you were a part of me.
(ยู จัซท ด้อนท์ อันเดิซแทนด เฮา มัช ยู เวอ อะ พาท อ็อฝ มี)

[Chorus x3]
([ โครัซ x3 ])
I can’t stop missin you.
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู)
Wish I was there with you. [with you]
(วิฌ ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู [ วิฑ ยู ])
I can’t stop missin you.
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู)
No, no, no, no.
(โน , โน , โน , โน)
I can’t stop missin you. [can’t stop]
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู [ แค็นท ซท็อพ ])
Wish I was there with you. [with you]
(วิฌ ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู [ วิฑ ยู ])
I can’t stop missin you.
(ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู)
No, no, no, no. [I can’t stop, I can’t stop missin you]
(โน , โน , โน , โน [ ไอ แค็นท ซท็อพ , ไอ แค็นท ซท็อพ มิซซิน ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Missin’ You คำอ่านไทย Trey Songz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น