เนื้อเพลง Closer to You คำอ่านไทย Brett Dennen

Well I’ve tasted love so sweet
( เว็ล แอฝ เทซท ลัฝ โซ สวี้ท)
Played around but not for keeps
(พเล อะเรานด บัท น็อท ฟอ คีพ)
I never been knocked off my feet
(ไอ เนฝเวอะ บีน น็อค ออฟฟ มาย ฟีท)
Till you came along
(ทิล ยู เคม อะลอง)
In the room surrounding me
(อิน เดอะ รุม ซะเรานดิงส มี)
Are angels I cannot see
(อาร์ เอนเจล ซาย แคนน็อท ซี)
I know they come to carry me to
(ไอ โน เด คัม ทู แคริ มี ทู)
Where I belong
(ฮแว ไอ บิลอง)

Closer to you, closer to you
(โคลเซอร์ ทู ยู , โคลเซอร์ ทู ยู)
I’m singing like a sailor strutting up your avenue
(แอม ซิงกิง ไลค เก เซลเออะ สตัดดิง อัพ ยุร แอฝอินยู)
Like a clown in a costume shop
(ไลค เก คเลาน อิน อะ คอซทยูม ฌ็อพ)
With a pocket full of jewels
(วิฑ อะ พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ จูเอ็ล)

All the knocks upon your door
(ออล เดอะ น็อค อุพอน ยุร โด)
Footsteps fallen on your floor
(ฟุทเสต็ป ฟอลเล็น ออน ยุร ฟโล)
All the shipwrecks on your shore
(ออล เดอะ shipwrecks ออน ยุร โฌ)
Mean nothing to me
(มีน นัธอิง ทู มี)
All the crooks on Capitol Hill
(ออล เดอะ ครุค ออน แคพอิท็อล ฮิล)
Criminals on the dollar bills
(ครีมอิแน็ล ออน เดอะ ดอลเลอะ บิล)
All the money on Wall Street still
(ออล เดอะ มันอิ ออน วอล ซทรีท ซทิล)
Couldn’t keep me from getting
(คูดซึ่น คีพ มี ฟร็อม เกดดดิ้ง)

Closer to you. Closer to you
(โคลเซอร์ ทู ยู โคลเซอร์ ทู ยู)
Like a priest on a pulpit preaching to an empty room
(ไลค เก พรีซท ออน อะ พูลพิท preachings ทู แอน เอมทิ รุม)
Like a drunk in a dive bar in the early afternoon
(ไลค เก ดรังค อิน อะ ไดฝ บา อิน ดิ เออลิ แอฟเตอร์นูน)
Closer to you.
(โคลเซอร์ ทู ยู)

Poets could not pronounce your name
(โพเอ็ท เคิด น็อท พโระเนานซ ยุร เนม)
Gamblers couldn’t play the game
(แกมบเลอะ คูดซึ่น พเล เดอะ เกม)
Matchstick statues set to flame
(Matchstick ซแทชอิว เซ็ท ทู ฟเลม)
Couldn’t hold a candle to you
(คูดซึ่น โฮลด อะ แค๊นเดิ้ล ทู ยู)
Swindlers on the Sunset strip
(Swindlers ออน เดอะ ซันเซส ซทริพ)
Hypnotists and hypocrites
(ฮีพโนะทิซท แซน ฮีพโอะคริท)
Ventriloquists and Pickpockets
(เฝ็นทรีลโอะควิซท แซน Pickpockets)
Wish that they could get
(วิฌ แดท เด เคิด เก็ท)

Well I’ve tasted love so sweet
(เว็ล แอฝ เทซท ลัฝ โซ สวี้ท)
From http://6lyrics.com
(ฟร็อม http : //6lyrics com)
Played around but not for keeps
(พเล อะเรานด บัท น็อท ฟอ คีพ)
I never been knocked off my feet till you came along
(ไอ เนฝเวอะ บีน น็อค ออฟฟ มาย ฟีท ทิล ยู เคม อะลอง)

I sit through the trickery
(ไอ ซิท ธรู เดอะ ทรีคเคอะริ)
The jealousy and vanity
(เดอะ เจลอะซิ แอ็นด แฝนอิทิ)
The potency of your prophesy
(เดอะ โพเท็นซิ อ็อฝ ยุร พรอฟอิไซ)
Because I long to be
(บิคอส ไอ ล็อง ทู บี)

Closer to you. Closer to you
(โคลเซอร์ ทู ยู โคลเซอร์ ทู ยู)
Like a hound dog in a junkyard honey
(ไลค เก เฮานด ด็อก อิน อะ จังคยาด ฮันอิ)
I’m howling at the moon
(แอม เฮาลอิง แอ็ท เดอะ มูน)
Like a Pirate in a pawnshop with a pocket full of jewels
(ไลค เก ไพริท อิน อะ พานชอป วิฑ อะ พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ จูเอ็ล)

Closer to you [x3]
(โคลเซอร์ ทู ยู [ x3 ])

I’ll get through
(แอล เก็ท ธรู)
Oh baby I’ll get through
(โอ เบบิ แอล เก็ท ธรู)
Closer to you
(โคลเซอร์ ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Closer to You คำอ่านไทย Brett Dennen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น