เนื้อเพลง Year Zero คำอ่านไทย Thirty Seconds To Mars

Be a hero
( บี อะ ฮีโร)
Kill your ego
(คิล ยุร อีโก)
It doesn’t matter it’s all just a pack of lies
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ อิทซ ซอร์ จัซท ดา แพ็ค อ็อฝ ไล)
Build a new base
(บิลด อะ นยู เบซ)
Steal a new face
(ซทีล อะ นยู เฟซ)
It doesn’t matter it’s all just to save you
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ อิทซ ซอร์ จัซท ทู เซฝ ยู)
We’ll never fade away
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว)
We’ll never fade away
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว)

I will stand by your ground
(ไอ วิล ซแท็นด ไบ ยุร กเรานด)
I will tear down myself
(ไอ วิล เทีย เดาน ไมเซลฟ)
I won’t fade
(ไอ ว็อนท เฝด)

Year zero
(เยีย สีโร)
Another hero
(แอะนัธเออะ ฮีโร)
Is anybody alive here across the line?
(อีส เอนอิบอดิ อะไลฝ เฮียร อัครอซ เดอะ ไลน)
Buy a new face
(ไบ อะ นยู เฟซ)
Start a new race
(ซทาท ดา นยู เรซ)
It doesn’t matter it’s all just to save your face
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ อิทซ ซอร์ จัซท ทู เซฝ ยุร เฟซ)
It’s all just to save you
(อิทซ ซอร์ จัซท ทู เซฝ ยู)
It’s all just to save your face
(อิทซ ซอร์ จัซท ทู เซฝ ยุร เฟซ)
It’s all just to save you
(อิทซ ซอร์ จัซท ทู เซฝ ยู)

We’ll never fade away
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว)
We’ll never fade away
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว)

I will stand by your ground
(ไอ วิล ซแท็นด ไบ ยุร กเรานด)
I will tear down myself
(ไอ วิล เทีย เดาน ไมเซลฟ)
I will stand by your ground
(ไอ วิล ซแท็นด ไบ ยุร กเรานด)
I will tear down myself
(ไอ วิล เทีย เดาน ไมเซลฟ)
I won’t fade
(ไอ ว็อนท เฝด)
I won’t fade
(ไอ ว็อนท เฝด)

We’ll never fade away
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว)
We’ll never fade away
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว)
We’ll never fade away
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว)
We’ll never fade away
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว)

We’ll never fade away
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว)
We’ll never fade away [We will never fade away]
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว [ วี วิล เนฝเวอะ เฝด อะเว ])
We’ll never fade away [We will never fade away]
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว [ วี วิล เนฝเวอะ เฝด อะเว ])
We’ll never fade away [We will never fade away]
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว [ วี วิล เนฝเวอะ เฝด อะเว ])
We’ll never fade away [We will never fade]
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว [ วี วิล เนฝเวอะ เฝด ])
We’ll never fade away [We will never fade away]
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว [ วี วิล เนฝเวอะ เฝด อะเว ])
We’ll never fade away [We will never fade]
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว [ วี วิล เนฝเวอะ เฝด ])
We’ll never fade away
(เว็ล เนฝเวอะ เฝด อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Year Zero คำอ่านไทย Thirty Seconds To Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น