เนื้อเพลง Sacred Love คำอ่านไทย Sting

Take off those working clothes
( เทค ออฟฟ โฑส เวิคกิง คโลฑ)
Put on these high heeled shoes
(พัท ออน ฑิส ไฮ ฮีล ฌู)
Don’t want no preacher on the TV baby
(ด้อนท์ ว็อนท โน พิทเชอร์ ออน เดอะ ทีวี เบบิ)
Don’t want to hear the news
(ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย เดอะ นยู)

Shut out the world behind us
(ฌัท เอ้า เดอะ เวิลด บิไฮนด อัซ)
Put on your long black dress
(พัท ออน ยุร ล็อง บแล็ค ดเรซ)
No one’s ever gonna find us here
(โน วัน เอฝเออะ กอนนะ ไฟนด อัซ เฮียร)
Just leave your hair in a mess
(จัซท ลีฝ ยุร แฮ อิน อะ เมซ)
I’ve been searching long enough
(แอฝ บีน เซิชอิง ล็อง อินัฟ)
I begged the moon and the stars above
(ไอ เบก เดอะ มูน แอ็นด เดอะ ซทา อะบัฝ)
For sacred love
(ฟอ เซคเร็ด ลัฝ)

I’ve been up, I’ve been down
(แอฝ บีน อัพ , แอฝ บีน เดาน)
I’ve been lonesome, in this godless town
(แอฝ บีน โลนซัม , อิน ดีซ กอดเล็ซ ทาวน์)
You’re my religion, you’re my church
(ยัวร์ มาย ริลีจอัน , ยัวร์ มาย เชิช)
You’re the holy grail at the end of my search
(ยัวร์ เดอะ โฮลิ กเรล แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย เซิช)
Have I been down on my knees for long enough?
(แฮ็ฝ ไอ บีน เดาน ออน มาย นี ฟอ ล็อง อินัฟ)
I’ve been searching the planet to find
(แอฝ บีน เซิชอิง เดอะ พแลนเอ็ท ทู ไฟนด)
Sacred love
(เซคเร็ด ลัฝ)

The spirit moves on the water
(เดอะ ซพีริท มูฝ ออน เดอะ วอเทอะ)
She takes the shape of this heavenly daughter
(ชี เทค เดอะ เฌพ อ็อฝ ดีซ เฮฝเอ็นลิ ดอเทอะ)
She’s rising up like a river in flood
(ชี ไรสอิง อัพ ไลค เก รีฝเออะ อิน ฟลัด)
The word got made into flesh and blood
(เดอะ เวิด ก็อท เมด อีนทุ ฟเล็ฌ แอ็นด บลัด)
The sky grew dark, and the earth she shook
(เดอะ ซไค กรู ดาค , แอ็นด ดิ เอิธ ชี ฌุค)
Just like a prophecy in the Holy Book
(จัซท ไลค เก พรอฟอิซิ อิน เดอะ โฮลิ เบิค)
Thou shalt not covet, thou shalt not steal
(เฑา แฌ็ลท น็อท คัฝเอ็ท , เฑา แฌ็ลท น็อท ซทีล)
Thou shalt not doubt that this love is real
(เฑา แฌ็ลท น็อท เดาท แดท ดีซ ลัฝ อีส ริแอ็ล)
So I got down on my knees and I prayed to the skies
(โซ ไอ ก็อท เดาน ออน มาย นี แซน ดาย พเร ทู เดอะ สกาย)
When I looked up could I trust my eyes?
(ฮเว็น นาย ลุค อัพ เคิด ดาย ทรัซท มาย ไอ)
All the saints and angels and the stars up above
(ออล เดอะ เซนท แซน เอนเจล แซน เดอะ ซทา อัพ อะบัฝ)
They all bowed down to the flower of creation
(เด ออล เบา เดาน ทู เดอะ ฟเลาเออะ อ็อฝ คริเอฌัน)
Every man every woman
(เอฝริ แม็น เอฝริ วูมเอิน)
Every race every nation
(เอฝริ เรซ เอฝริ เนฌัน)
It all comes down to this
(อิท ดอร์ คัม เดาน ทู ดีซ)
Sacred love
(เซคเร็ด ลัฝ)

Don’t need no doctor, don’t need no pills
(ด้อนท์ นีด โน ดอคเทอะ , ด้อนท์ นีด โน พิล)
I got a cure for the country’s ills
(ไอ ก็อท ดา คิวเร ฟอ เดอะ คันทริ แอล)
Here she comes like a river in flood
(เฮียร ชี คัม ไลค เก รีฝเออะ อิน ฟลัด)
The word got made into flesh and blood
(เดอะ เวิด ก็อท เมด อีนทุ ฟเล็ฌ แอ็นด บลัด)
Thou shalt not steal, thou shalt not kill
(เฑา แฌ็ลท น็อท ซทีล , เฑา แฌ็ลท น็อท คิล)
But if you don’t love her your best friend will
(บัท อิฟ ยู ด้อนท์ ลัฝ เฮอ ยุร เบ็ซท ฟเร็นด วิล)

All the saints up in heaven and the stars up above
(ออล เดอะ เซนท อัพ อิน เฮฝเอ็น แอ็นด เดอะ ซทา อัพ อะบัฝ)
It all comes down, it all comes down
(อิท ดอร์ คัม เดาน , อิท ดอร์ คัม เดาน)
It all comes down to love,
(อิท ดอร์ คัม เดาน ทู ลัฝ ,)

Take off your working clothes
(เทค ออฟฟ ยุร เวิคกิง คโลฑ)
Put on your long black dress
(พัท ออน ยุร ล็อง บแล็ค ดเรซ)
And your high heeled shoes
(แอ็นด ยุร ไฮ ฮีล ฌู)
Just leave your hair in a mess
(จัซท ลีฝ ยุร แฮ อิน อะ เมซ)

I’ve been thinking ’bout religion
(แอฝ บีน ติ้งกิง เบาท ริลีจอัน)
I’ve been thinking ’bout the things that we believe
(แอฝ บีน ติ้งกิง เบาท เดอะ ธิง แดท วี บิลีฝ)
I’ve been thinking ’bout the Bible
(แอฝ บีน ติ้งกิง เบาท เดอะ ไบบล)
I’ve been thinking ’bout Adam and Eve
(แอฝ บีน ติ้งกิง เบาท แอดแอ็ม แอ็นด อี๊ฟ)
I’ve been thinking ’bout the garden
(แอฝ บีน ติ้งกิง เบาท เดอะ ก๊าร์เด้น)
I’ve been thinking ’bout the tree of knowledge, and the tree of life
(แอฝ บีน ติ้งกิง เบาท เดอะ ทรี อ็อฝ นอลเอ็จ , แอ็นด เดอะ ทรี อ็อฝ ไลฟ)
I’ve been thinking ’bout forbidden fruit
(แอฝ บีน ติ้งกิง เบาท ฟอร์บีดเดน ฟรูท)
I’ve been thinking ’bout a man and his wife
(แอฝ บีน ติ้งกิง เบาท ดา แม็น แอ็นด ฮิส ไวฟ)

I been thinking ’bout, thinking ’bout
(ไอ บีน ติ้งกิง เบาท , ติ้งกิง เบาท)
Sacred love, sacred love:
(เซคเร็ด ลัฝ , เซคเร็ด ลัฝ :)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sacred Love คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น