เนื้อเพลง Beautiful Girl (Demo Version) คำอ่านไทย Michael Jackson

I’m in Love With a Beautiful Girl
( แอม อิน ลัฝ วิฑ อะ บยูทิฟุล เกิล)
I’m in Love With a Beautiful Girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ อะ บยูทิฟุล เกิล)
It’s almost Like Dancing
(อิทซ ออลโมซท ไลค แด็นซิง)
When Romancing in Her Arms
(ฮเว็น โรแมนซิง อิน เฮอ อาม)
It’s just a part of it
(อิทซ จัซท ดา พาท อ็อฝ อิท)
Can’t you see that I’m in Love
(แค็นท ยู ซี แดท แอม อิน ลัฝ)
I’m in Love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in Love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in Love
(แอม อิน ลัฝ)

Da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Da da da de da da da da
(ดา ดา ดา ดี ดา ดา ดา ดา)
Da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)

Can’t you see that I’m in Love
(แค็นท ยู ซี แดท แอม อิน ลัฝ)

I’m in Love With a Beautiful Girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ อะ บยูทิฟุล เกิล)
I’m in Love With a Beautiful Girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ อะ บยูทิฟุล เกิล)
It’s almost Like Dancing
(อิทซ ออลโมซท ไลค แด็นซิง)
When Romancing in Her Arms
(ฮเว็น โรแมนซิง อิน เฮอ อาม)
It’s just a part of it
(อิทซ จัซท ดา พาท อ็อฝ อิท)
Can’t you see that I’m in Love
(แค็นท ยู ซี แดท แอม อิน ลัฝ)
I’m in Love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in Love
(แอม อิน ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Da da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Love
(ลัฝ)
Da da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Love
(ลัฝ)
She never knows
(ชี เนฝเวอะ โน)
Love
(ลัฝ)
Can’t you see that I’m in love
(แค็นท ยู ซี แดท แอม อิน ลัฝ)

[Guitar Solo]
([ กิทา โซโล ])

It’s almost Like Dancing
(อิทซ ออลโมซท ไลค แด็นซิง)
When Romancing in Her Arms
(ฮเว็น โรแมนซิง อิน เฮอ อาม)
It’s just a part of it
(อิทซ จัซท ดา พาท อ็อฝ อิท)
Can’t you see that I’m in Love
(แค็นท ยู ซี แดท แอม อิน ลัฝ)
I’m in Love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in Love
(แอม อิน ลัฝ)

She never thought
(ชี เนฝเวอะ ธอท)
In all of the times we’re waiting for
(อิน ออล อ็อฝ เดอะ ไทม เวีย เวททิง ฟอ)

Can’t you see that I’m in Love
(แค็นท ยู ซี แดท แอม อิน ลัฝ)
I’m in Love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in Love
(แอม อิน ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Can’t you see that Im in love
(แค็นท ยู ซี แดท แอม อิน ลัฝ)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Can’t you see that I’m in love
(แค็นท ยู ซี แดท แอม อิน ลัฝ)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful Girl (Demo Version) คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น