เนื้อเพลง Ma, I Don’t Love Her คำอ่านไทย Clipse feat Pharrell Williams & Faith Evans

[Pharrell Williams]:
( [ พาเรล วิลเลี่ยม ] :)
I wanna love you girl
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู เกิล)
Just wanna love you girl
(จัซท วอนนา ลัฝ ยู เกิล)
Please let me love you girl
(พลีส เล็ท มี ลัฝ ยู เกิล)
Just wanna love you girl, c’mon
(จัซท วอนนา ลัฝ ยู เกิล , ซีมอน)
I wanna love you girl
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู เกิล)
Just wanna love you girl
(จัซท วอนนา ลัฝ ยู เกิล)
Let me love you girl
(เล็ท มี ลัฝ ยู เกิล)
Let me..
(เล็ท มี)

[Pusha T]:
([ พูช่า ที ] :)
When we met I was talkin’ that game
(ฮเว็น วี เม็ท ไอ วอส ทอคกิ่น แดท เกม)
Parkin’ that thang
(พาคกิน แดท เตง)
Since then between us
(ซินซ เด็น บีทวิน อัซ)
A lot of things changed
(อะ ล็อท อ็อฝ ธิง เชนจ)
Now it’s like the world got a whole different name
(เนา อิทซ ไลค เดอะ เวิลด ก็อท ดา โฮล ดีฟเฟอะเร็นท เนม)
I can’t stop chicks from sayin’ my name
(ไอ แค็นท ซท็อพ ชิค ฟร็อม เซย์อิน มาย เนม)
Most of it’s lies
(โมซท อ็อฝ อิทซ ไล)
If not, don’t be surprised
(อิฟ น็อท , ด้อนท์ บี เซิพไรส)
You knew I was ballin’ when I met you
(ยู นยู ไอ วอส บอลลิน ฮเว็น นาย เม็ท ยู)
But really, I started layin’ low just to net you
(บัท ริแอ็ลลิ , ไอ ซทาท เลย์อิน โล จัซท ทู เน็ท ยู)
I’m raw as hell yet can’t deny that you special
(แอม รอ แอ็ส เฮ็ล เย็ท แค็นท ดิไน แดท ยู ซเพฌแอ็ล)
These girls can’t either
(ฑิส เกิล แค็นท อีเฑอะ)
Winter, his and her Vivas
(วีนเทอะ , ฮิส แซน เฮอ ฝีฝะ)
Summer, his and her Louie sneakers
(ซัมเมอะ , ฮิส แซน เฮอ ลูยอี สนิกเกิด)
You don’t think that bother people
(ยู ด้อนท์ ธิงค แดท บอฑเออะ พี๊เพิ่ล)
Guess again you even need to check your friends
(เก็ซ อะเกน ยู อีเฝ็น นีด ทู เช็ค ยุร ฟเร็นด)
Sayin’ that I cheat
(เซย์อิน แดท ไอ ชีท)
Right, maybe with my heat
(ไรท , เมบี วิฑ มาย ฮีท)
Got a pearl handled chrome thing that I call Sweets
(ก็อท ดา เพิล แฮ๊นเดิ้ล คโรม ธิง แดท ไอ คอล สวี้ท)
I greet with her, creep with her, even eat with her
(ไอ กรีท วิฑ เฮอ , ครีพ วิฑ เฮอ , อีเฝ็น อีท วิฑ เฮอ)
Late nights under my sheets, yeah I sleep with her
(เลท ไนท อันเดอะ มาย ฌีท , เย่ ไอ ซลีพ วิฑ เฮอ)
But that’s it
(บัท แด๊ท ซิท)

[Chorus – Pusha T & Faith Evans]:
([ โครัซ พูช่า ที & เฟธ เอฝเวน ] :)
Look
(ลุค)
Ma, I don’t love her
(มา , ไอ ด้อนท์ ลัฝ เฮอ)
Don’t listen to her words
(ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู เฮอ เวิด)
She tryin’ to split up us lovebirds
(ชี ทายอิน ทู ซพลิท อัพ อัซ lovebirds)
But that’s not it
(บัท แด๊ท น็อท ดิธ)
Now you see me buyin’ her whips and sh*t? [no]
(เนา ยู ซี มี บายเอน เฮอ ฮวิพ แซน ฌะ *ที [ โน ])
You see me sendin’ her on trips and sh*t? [no]
(ยู ซี มี เซ็นดิน เฮอ ออน ทริพ แซน ฌะ *ที [ โน ])
If the answers no don’t forget [how’s she know you then?]
(อิฟ ดิ อานเซอะ โน ด้อนท์ เฟาะเกท [ เฮา ชี โน ยู เด็น ])
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน)

[Malice]:
([ แมลอิซ ] :)
If I don’t know I don’t know, let’s not go that road
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ โน ไอ ด้อนท์ โน , เล็ท น็อท โก แดท โรด)
I don’t know who she is, don’t care who told
(ไอ ด้อนท์ โน ฮู ชี อีส , ด้อนท์ แค ฮู โทลด)
Look stop flippin’, no need to explode
(ลุค ซท็อพ ฟริพพิน , โน นีด ทู เอ็คซพโลด)
I seen the number in the pager, I don’t know that code
(ไอ ซีน เดอะ นัมเบอะ อิน เดอะ เฝน , ไอ ด้อนท์ โน แดท โคด)
In the streets too much, c’mon, that’s absurd
(อิน เดอะ ซทรีท ทู มัช , ซีมอน , แด๊ท แอ็บเซิด)
Gettin’ no complaints when I be flippin’ them birds
(เกดดิน โน ค็อมพเลนท ฮเว็น นาย บี ฟริพพิน เฑ็ม เบิด)
Your girls just talk ’bout this that and the third
(ยุร เกิล จัซท ทอค เบาท ดีซ แดท แอ็นด เดอะ เธิด)
Believe half what you see none of what you heard
(บิลีฝ ฮาล์ฟ ว็อท ยู ซี นัน อ็อฝ ว็อท ยู เฮิด)
You askin’ me who’s her I’m askin’ who’s mink fur
(ยู แอสกิน มี ฮู เฮอ แอม แอสกิน ฮู มิงค เฟอ)
With that rock on her hand makin’ their eyes blurred
(วิฑ แดท ร็อค ออน เฮอ แฮ็นด เมกิน แด ไอ บอร์เรด)
Could that be you plus who cop every gem
(เคิด แดท บี ยู พลัซ ฮู ค็อพ เอฝริ เจ็ม)
Who spend like I spend, then act like it then
(ฮู ซเพ็นด ไลค ไก ซเพ็นด , เด็น แอ็คท ไลค อิท เด็น)
Got the dream home and we settled in it
(ก็อท เดอะ ดรีม โฮม แอ็นด วี เซ็ทเทิ่ล อิน หนิด)
Our lives too perfect that’s why they meddle in it
(เอ๊า ไลฝ ทู เพ๊อร์เฟ็คท แด๊ท ฮไว เด meddle อิน หนิด)
Now, just chalk it up as just part of the game
(เนา , จัซท ชอค อิท อัพ แอ็ส จัซท พาท อ็อฝ เดอะ เกม)
You know who I’m about, who got part of my name?
(ยู โน ฮู แอม อะเบาท , ฮู ก็อท พาท อ็อฝ มาย เนม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Faith [Malice]]:
([ เฟธ [ แมลอิซ ] ] :)
Do you love me babe [sho’ you right]
(ดู ยู ลัฝ มี เบบ [ โช ยู ไรท ])
You thinkin’ of me babe [well at least tonight]
(ยู ติ้งกิน อ็อฝ มี เบบ [ เว็ล แอ็ท ลีซท ทุไนท ])
I bet you’d tell me anything [yeah that’s right]
(ไอ เบ็ท ยูต เท็ล มี เอนอิธิง [ เย่ แด๊ท ไรท ])
Just to be with me [yep and tonight’s the night]
(จัซท ทู บี วิฑ มี [ เย็พ แอ็นด ทุไนท เดอะ ไนท ])
[2x]
([ 2x ])

[Malice]:
([ แมลอิซ ] :)
I’m not most men my heart truer than theirs
(แอม น็อท โมซท เม็น มาย ฮาท truer แฑ็น แด)
Of course your girls hate, our whips newer than theirs
(อ็อฝ โคซ ยุร เกิล เฮท , เอ๊า ฮวิพ นิวเออะ แฑ็น แด)
We hardly fight, arguements way fewer than theirs
(วี ฮาดลิ ไฟท , arguements เว ฟีเว่อร์แฑ็น แด)
Even down to the ice, look, bluer than theirs
(อีเฝ็น เดาน ทู ดิ ไอซ , ลุค , บลูเออ แฑ็น แด)
What they gonna tell us about us, huh?
(ว็อท เด กอนนะ เท็ล อัซ อะเบาท อัซ , ฮู)
What they talk ’bout without us, huh?
(ว็อท เด ทอค เบาท วิเฑาท อัซ , ฮู)
The envy got ’em speakin’ loosely
(ดิ เอนฝิ ก็อท เอ็ม สปีกิน ลูซลิ)
Tell ’em walk in your shoes
(เท็ล เอ็ม วอค อิน ยุร ฌู)
But first let ’em know they Gucci
(บัท เฟิซท เล็ท เอ็ม โน เด กู๊ซชี่)

[Pusha T]:
([ พูช่า ที ] :)
And even if I did twist her
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ ฟาย ดิด ทวิซท เฮอ)
I promise I didn’t kiss her
(ไอ พรอมอิซ ไอ ดิ๊นอิน คิซ เฮอ)
Won’t sh*t touchy feely
(ว็อนท ฌะ *ที ทัชฉี่ feely)
Grudge on the floor like Mister did to Celie
(กรัจ ออน เดอะ ฟโล ไลค มีซเทอะ ดิด ทู Celie)
No respect shown
(โน ริซเพคท โฌน)
My homies laugh whil she talk dirty on speaker phone
(มาย โฮมี ลาฟ whil ชี ทอค เดอทิ ออน ซพีคเออะ โฟน)
Now don’t you start
(เนา ด้อนท์ ยู ซทาท)
I spared your heart
(ไอ ซพา ยุร ฮาท)
If you ain’t see it I didn’t do it
(อิฟ ยู เอน ซี อิท ไอ ดิ๊นอิน ดู อิท)
Ain’t I played my part?
(เอน ไอ พเล มาย พาท)
Bricks chics whips chips. that just go with the grind
(บริค ฌีค ฮวิพ ชิพ แดท จัซท โก วิฑ เดอะ ไกรนด)
What else do you want from me, to say it, fine
(ว็อท เอ็ลซ ดู ยู ว็อนท ฟร็อม มี , ทู เซ อิท , ไฟน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Faith Evans [Malice]]:
([ เฟธ เอฝเวน [ แมลอิซ ] ] :)
Do you love me babe [sho’ you right]
(ดู ยู ลัฝ มี เบบ [ โช ยู ไรท ])
You think you know me babe [well at least tonight]
(ยู ธิงค ยู โน มี เบบ [ เว็ล แอ็ท ลีซท ทุไนท ])
I bet you’d tell me anything [yeah that’s right]
(ไอ เบ็ท ยูต เท็ล มี เอนอิธิง [ เย่ แด๊ท ไรท ])
Just to be with me [yep and tonight’s the night]
(จัซท ทู บี วิฑ มี [ เย็พ แอ็นด ทุไนท เดอะ ไนท ])
[2x]
([ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ma, I Don’t Love Her คำอ่านไทย Clipse feat Pharrell Williams & Faith Evans

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น