เนื้อเพลง Believe คำอ่านไทย Disturbed

Believe, when you lie
( บิลีฝ , ฮเว็น ยู ไล)
You will never need to recognize yourself
(ยู วิล เนฝเวอะ นีด ทู เรคอ็อกไนส ยุรเซลฟ)
To deceive
(ทู ดิซีฝ)
To remove all chance of doubt and be received
(ทู ริมูฝ ออล ชานซ อ็อฝ เดาท แอ็นด บี รีซีฝ)
With your lie
(วิฑ ยุร ไล)
The deception is complete when you concede
(เดอะ ดิเซพฌัน อีส ค็อมพลีท ฮเว็น ยู ค็อนซีด)
And decide
(แอ็นด ดิไซด)
To reject your lives, sacrificed to me
(ทู ริเจคท ยุร ไลฝ , แซคริไฟซ ทู มี)

Penance can’t absolve your sin
(เพนแอ็นซ แค็นท แอ็บซอลฝ ยุร ซิน)
All your belief
(ออล ยุร บิลีฟ)
Cannot absolve your sin
(แคนน็อท แอ็บซอลฝ ยุร ซิน)

Believe, when you lie
(บิลีฝ , ฮเว็น ยู ไล)
You will never need to recognize the source
(ยู วิล เนฝเวอะ นีด ทู เรคอ็อกไนส เดอะ โซซ)
Of deceipt
(อ็อฝ deceipt)
To renew your faith in God
(ทู รินยู ยุร เฟธ อิน ก็อด)
You must believe, in your lie
(ยู มัซท บิลีฝ , อิน ยุร ไล)
The redemption is complete when you conceive
(เดอะ ริเดมฌัน อีส ค็อมพลีท ฮเว็น ยู ค็อนซีฝ)
And decline
(แอ็นด ดิคไลน)
To release your lives
(ทู รีลีซ ยุร ไลฝ)
Sacrificed to me
(แซคริไฟซ ทู มี)

Penance can’t absolve your sin
(เพนแอ็นซ แค็นท แอ็บซอลฝ ยุร ซิน)
All your belief
(ออล ยุร บิลีฟ)
Cannot absolve your sin
(แคนน็อท แอ็บซอลฝ ยุร ซิน)

Reap your life, like you want to
(รีพ ยุร ไลฟ , ไลค ยู ว็อนท ทู)
recognize, all you’ve come to
(เรคอ็อกไนส , ออล ยู๊ฟ คัม ทู)

Reap your life
(รีพ ยุร ไลฟ)
Veiled in shadow
(เฝล อิน แฌดโอ)
Recognize
(เรคอ็อกไนส)
Faces of the crucified
(เฟซ อ็อฝ เดอะ ครูซิไฟ)
I can hear their screams tonight
(ไอ แค็น เฮีย แด ซครีม ทุไนท)
Ever haunting me
(เอฝเออะ ฮันติง มี)

Burn your lie into me
(เบิน ยุร ไล อีนทุ มี)

Penance can’t absolve your sin
(เพนแอ็นซ แค็นท แอ็บซอลฝ ยุร ซิน)
All your belief
(ออล ยุร บิลีฟ)
Cannot absolve your sin
(แคนน็อท แอ็บซอลฝ ยุร ซิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Believe คำอ่านไทย Disturbed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น