เนื้อเพลง Single คำอ่านไทย Ne-Yo

If you ain’t got no money
( อิฟ ยู เอน ก็อท โน มันอิ)
If you ain’t got no money [yeahhh]
(อิฟ ยู เอน ก็อท โน มันอิ [ เย้ ])
If you ain’t got no money [Polow Da Don]
(อิฟ ยู เอน ก็อท โน มันอิ [ โพโลว ดา ด็อน ])
If you ain’t got no money
(อิฟ ยู เอน ก็อท โน มันอิ)

If you independent get your money girl [aye]
(อิฟ ยู อินดิเพนเด็นท เก็ท ยุร มันอิ เกิล [ ไอ ])
If you independent get your money girl [aye]
(อิฟ ยู อินดิเพนเด็นท เก็ท ยุร มันอิ เกิล [ ไอ ])
If you independent get your money girl [aye]
(อิฟ ยู อินดิเพนเด็นท เก็ท ยุร มันอิ เกิล [ ไอ ])
If you independent get your money girl
(อิฟ ยู อินดิเพนเด็นท เก็ท ยุร มันอิ เกิล)

Everybody in the club right now
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ ไรท เนา)
tell the DJs to turn it loud
(เท็ล เดอะ ดีเจซ ทู เทิน หนิด เลาด)
dedicated man ur favorite song
(เดดอิเคท แม็น ur เฟเฝอะริท ซ็อง)
single ladies u cant go wrong [Hey]
(ซิ๊งเกิ้ล เลดิส ยู แค็นท โก ร็อง [ เฮ ])

Everybody in the club right now [hey]
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ ไรท เนา [ เฮ ])
tell the DJs to turn it loud [hey]
(เท็ล เดอะ ดีเจซ ทู เทิน หนิด เลาด [ เฮ ])
dedicated man your favorite song….
(เดดอิเคท แม็น ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)

If u came here by yourself tonite
(อิฟ ยู เคม เฮียร ไบ ยุรเซลฟ ทูไนท์)
Cuz he wouldnt pick up the phone
(คัซ ฮี วูดดึ่น พิค อัพ เดอะ โฟน)
He was s’posed to bring you here tonite
(ฮี วอส สโพซซฺ ทู บริง ยู เฮียร ทูไนท์)
Couldnt find him so you came alone
(คูดซึ่น ไฟนด ฮิม โซ ยู เคม อะโลน)

It dont matter cuz ur here now
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ คัซ ur เฮียร เนา)
and the music ur enjoyin
(แอ็นด เดอะ มยูสิค ur เอนจอยอิน)
So for the next couple minutes
(โซ ฟอ เดอะ เน็คซท คั๊พเพิ่ล มินยูท)
Baby imma be your boyfriend
(เบบิ แอมมา บี ยุร บอยเฟรน)

Pretty mama if your single … single
(พรีททิ มามะ อิฟ ยุร ซิ๊งเกิ้ล ซิ๊งเกิ้ล)
[you dont gotta be alone tonite]
([ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน ทูไนท์ ])

So while the dj play this single … single
(โซ ฮไวล เดอะ ดีเจ พเล ดีซ ซิ๊งเกิ้ล ซิ๊งเกิ้ล)
[just pretend that im your man tonite]
([ จัซท พริเทนด แดท แอม ยุร แม็น ทูไนท์ ])

So you don’t gotta be alone [I’ll be your boyfriend]
(โซ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน [ แอล บี ยุร บอยเฟรน ])
So you dont gotta be alone [Girl ill be your boyfriend]
(โซ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน [ เกิล แอล บี ยุร บอยเฟรน ])
Jordan Knight
(จอแดน ไนท)
So you dont gotta be alone [Baby ill be your boyfriend] [ohhh oh]
(โซ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน [ เบบิ แอล บี ยุร บอยเฟรน ] [ โอ้ โอ ])
Be your boyfriend til the song goes off [Mmmm]
(บี ยุร บอยเฟรน ทิล เดอะ ซ็อง โกซ ออฟฟ [ อึม ])

So you don’t gotta be alone [I’ll be your boyfriend]
(โซ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน [ แอล บี ยุร บอยเฟรน ])
Jordan Knight
(จอแดน ไนท)
So you don’t gotta be alone [Girl ill be your boyfriend]
(โซ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน [ เกิล แอล บี ยุร บอยเฟรน ])
So you don’t gotta be alone [Baby ill be your boyfriend] [ohhh ohh oh]
(โซ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน [ เบบิ แอล บี ยุร บอยเฟรน ] [ โอ้ โอ้ โอ ])
Be your boyfriend til the song goes off [aaye]
(บี ยุร บอยเฟรน ทิล เดอะ ซ็อง โกซ ออฟฟ [ aaye ])

Everybody in the club right now
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ ไรท เนา)
tell the DJs to turn it loud
(เท็ล เดอะ ดีเจซ ทู เทิน หนิด เลาด)
dedicated man your favorite song
(เดดอิเคท แม็น ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
single ladies you cant go wrong [Hey]
(ซิ๊งเกิ้ล เลดิส ยู แค็นท โก ร็อง [ เฮ ])
[Single Lyrics On http://www.elyricsworld.com/ ]
([ ซิ๊งเกิ้ล ลีริค ออน http : //www elyricsworld com/ ])
Everybody in the club right now
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ ไรท เนา)
tell the DJs to turn it loud
(เท็ล เดอะ ดีเจซ ทู เทิน หนิด เลาด)
dedicated man your favorite song….
(เดดอิเคท แม็น ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)

He dont tell you that ur beautiful [beautiful]
(ฮี ด้อนท์ เท็ล ยู แดท ur บยูทิฟุล [ บยูทิฟุล ])
let me tell it to you to the beat
(เล็ท มี เท็ล อิท ทู ยู ทู เดอะ บีท)
He dont tell u that he loves you girl [loves u girl]
(ฮี ด้อนท์ เท็ล ยู แดท ฮี ลัฝ ยู เกิล [ ลัฝ ยู เกิล ])
let me sing it in a harmony
(เล็ท มี ซิง อิท อิน อะ ฮาโมะนิ)

Let my song get u higher [higher]
(เล็ท มาย ซ็อง เก็ท ยู ไฮเออะ [ ไฮเออะ ])
We never have to come back down [no no]
(วี เนฝเวอะ แฮ็ฝ ทู คัม แบ็ค เดาน [ โน โน ])
and if then u should miss me [miss me]
(แอ็นด อิฟ เด็น ยู เชิด มิซ มี [ มิซ มี ])
Just tell the DJ run it back now [ohhhh]
(จัซท เท็ล เดอะ ดีเจ รัน หนิด แบ็ค เนา [ โอ้ ])

Pretty mama if your single [hey] single [you dont gotta be alone tonite]
(พรีททิ มามะ อิฟ ยุร ซิ๊งเกิ้ล [ เฮ ] ซิ๊งเกิ้ล [ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน ทูไนท์ ])
Donnie Wahlberg
(Donnie Wahlberg)
[Aye] So while the DJ run this single…single
([ ไอ ] โซ ฮไวล เดอะ ดีเจ รัน ดีซ ซิ๊งเกิ้ล ซิ๊งเกิ้ล)
[Just pretend that im your man tonite]
([ จัซท พริเทนด แดท แอม ยุร แม็น ทูไนท์ ])

[Mmm] So you don’t gotta be alone [I’ll be your boyfriend]
([ อึม ] โซ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน [ แอล บี ยุร บอยเฟรน ])
Jordan Knight
(จอแดน ไนท)
So you dont gotta be alone [Girl I’ll be your boyfriend]
(โซ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน [ เกิล แอล บี ยุร บอยเฟรน ])
So you don’t gotta be alone [Baby ill be your boyfriend] [ohhh ohh oh]
(โซ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน [ เบบิ แอล บี ยุร บอยเฟรน ] [ โอ้ โอ้ โอ ])
Be your boyfriend til the song goes off
(บี ยุร บอยเฟรน ทิล เดอะ ซ็อง โกซ ออฟฟ)

So you don’t gotta be alone [I’ll be your boyfriend]
(โซ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน [ แอล บี ยุร บอยเฟรน ])
So you don’t gotta be alone [Girl I’ll be your boyfriend]
(โซ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน [ เกิล แอล บี ยุร บอยเฟรน ])
Jonathan Knight
(จอนอะแธ็น ไนท)
So you dont gotta be alone[Baby I’ll be your boyfriend] [yeah ehh]
(โซ ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน [ เบบิ แอล บี ยุร บอยเฟรน ] [ เย่ ehh ])
Be your boyfriend til the song goes off [Mmmm]
(บี ยุร บอยเฟรน ทิล เดอะ ซ็อง โกซ ออฟฟ [ อึม ])

Ooohh ohhh ohh whooa ohhh [ohh whoa]
(อู้ โอ้ โอ้ whooa โอ้ [ โอ้ โว้ว ])
Ooohh ohhh ohh whooa ohhh [uh oh ohhh whoa]
(อู้ โอ้ โอ้ whooa โอ้ [ อา โอ โอ้ โว้ว ])
Ooohh ohhh ohh whooa ohhh [ohh whoa] [hey]
(อู้ โอ้ โอ้ whooa โอ้ [ โอ้ โว้ว ] [ เฮ ])
Be your boyfriend til the song goes off
(บี ยุร บอยเฟรน ทิล เดอะ ซ็อง โกซ ออฟฟ)

Sing us again..
(ซิง อัซ อะเกน)

Ooohh ohhh ohh whooa ohhh [ohh whoa]
(อู้ โอ้ โอ้ whooa โอ้ [ โอ้ โว้ว ])
Ooohh ohhh ohh whooa ohhh [uh oh ohhh whoa]
(อู้ โอ้ โอ้ whooa โอ้ [ อา โอ โอ้ โว้ว ])
Ooohh ohhh ohh whooa ohhh [oh whoa] [ohhh]
(อู้ โอ้ โอ้ whooa โอ้ [ โอ โว้ว ] [ โอ้ ])
Be your boyfriend til this song goes off
(บี ยุร บอยเฟรน ทิล ดีซ ซ็อง โกซ ออฟฟ)

Everybody in the club right now
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ ไรท เนา)
tell the DJs to turn it loud
(เท็ล เดอะ ดีเจซ ทู เทิน หนิด เลาด)
dedicated man your favorite song
(เดดอิเคท แม็น ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
single ladies you cant go wrong [Hey]
(ซิ๊งเกิ้ล เลดิส ยู แค็นท โก ร็อง [ เฮ ])

Everybody in the club right now
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ ไรท เนา)
tell the DJs to turn it loud
(เท็ล เดอะ ดีเจซ ทู เทิน หนิด เลาด)
dedicated man your favorite song
(เดดอิเคท แม็น ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
single ladies you cant go wrong
(ซิ๊งเกิ้ล เลดิส ยู แค็นท โก ร็อง)

Everybody in the club right now
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ ไรท เนา)
tell the DJ to turn it loud
(เท็ล เดอะ ดีเจ ทู เทิน หนิด เลาด)
dedicated man you favorite song….
(เดดอิเคท แม็น ยู เฟเฝอะริท ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Single คำอ่านไทย Ne-Yo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น