เนื้อเพลง If That’s What It Takes คำอ่านไทย Celine Dion

You’re The Bravest Of Hearts
( ยัวร์ เดอะ Bravest อ็อฝ ฮาท)
You’re The Strongest Of Souls
(ยัวร์ เดอะ สตอนเกต อ็อฝ โซล)
You’re My Light In The Dark
(ยัวร์ มาย ไลท อิน เดอะ ดาค)
You’re The Place I Call Home
(ยัวร์ เดอะ พเลซ ไอ คอล โฮม)
You Can Say It’s All Right But I Know That You’re Breaking
(ยู แค็น เซ อิทซ ซอร์ ไรท บัท ไอ โน แดท ยัวร์ บเรคคิง)
Up Inside
(อัพ อีนไซด)
I See It In Your Eyes
(ไอ ซี อิท อิน ยุร ไอ)
Even You Face The Night Afraid And Alone
(อีเฝ็น ยู เฟซ เดอะ ไนท อัฟเรด แอ็นด อะโลน)
That’s Why I’ll Be There
(แด๊ท ฮไว แอล บี แดร์)

When The Storm Rises Up When The Shadows Descend
(ฮเว็น เดอะ ซทอม ไรส อัพ ฮเว็น เดอะ แฌดโอ ดิเซนด)
Ev’ry Beat Of My Heart
(เอวรี่ บีท อ็อฝ มาย ฮาท)
Ev’ry Day Without End
(เอวรี่ เด วิเฑาท เอ็นด)
Ev’ry Second I Live
(เอวรี่ เซคอันด ดาย ไลฝ)
That’s The Promise I Make
(แด๊ท เดอะ พรอมอิซ ไอ เมค)
Baby That’s What I’ll Give
(เบบิ แด๊ท ว็อท แอล กิฝ)
If That’s What It Takes
(อิฟ แด๊ท ว็อท ดิธ เทค)
If That’s What It Takes
(อิฟ แด๊ท ว็อท ดิธ เทค)

You Can Sleep In My Arms
(ยู แค็น ซลีพ อิน มาย อาม)
You Don’t Have To Explain
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เอ็คซพเลน)
When Your Heart’s Crying Out
(ฮเว็น ยุร ฮาท คไรอิง เอ้า)
Baby Whisper My Name
(เบบิ ฮวีซเพอะ มาย เนม)
cause I’ve Reached Out For You
(คอส แอฝ รีช เอ้า ฟอ ยู)
When The Thunderis Crashing Up Above
(ฮเว็น เดอะ Thunderis แคร๊ชชิง อัพ อะบัฝ)
You’ve Given Me Your Love
(ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี ยุร ลัฝ)
When You Smile Like The Sun That Shines Through The Pain
(ฮเว็น ยู ซไมล ไลค เดอะ ซัน แดท ไฌน ธรู เดอะ เพน)
That’s Why I’ll Be There
(แด๊ท ฮไว แอล บี แดร์)

When The Storn Rises Up
(ฮเว็น เดอะ Storn ไรส อัพ)
When The Shadows Descend
(ฮเว็น เดอะ แฌดโอ ดิเซนด)
Ev’ry Beat Of My Heart
(เอวรี่ บีท อ็อฝ มาย ฮาท)
Ev’ry Day Without End
(เอวรี่ เด วิเฑาท เอ็นด)
I Will Stand Like A Rock
(ไอ วิล ซแท็นด ไลค เก ร็อค)
I Will Bend Till I Break
(ไอ วิล เบ็นด ทิล ไอ บเรค)
Till There’s No More To Give
(ทิล แดร์ โน โม ทู กิฝ)
If That’s What It Takes
(อิฟ แด๊ท ว็อท ดิธ เทค)
I Will Risk Everything
(ไอ วิล ริซค เอ๊วี่ติง)
I Will Fight I Will Bleed
(ไอ วิล ไฟท ไอ วิล บลีด)
I Will Lay Down My Life
(ไอ วิล เล เดาน มาย ไลฟ)
If That’s What You Need
(อิฟ แด๊ท ว็อท ยู นีด)
Ev’ry Second I Live
(เอวรี่ เซคอันด ดาย ไลฝ)
That’s The Promise I Make
(แด๊ท เดอะ พรอมอิซ ไอ เมค)
Baby That’s What I’ll Give
(เบบิ แด๊ท ว็อท แอล กิฝ)
If That’s What It Takes
(อิฟ แด๊ท ว็อท ดิธ เทค)

Through The Wind And The Rain
(ธรู เดอะ วินด แอ็นด เดอะ เรน)
Through The Smoke And The Fire
(ธรู เดอะ ซโมค แอ็นด เดอะ ไฟร)
When The Fear Rises Up
(ฮเว็น เดอะ เฟีย ไรส อัพ)
When The Wave’s Ever Higher
(ฮเว็น เดอะ เวฝ เอฝเออะ ไฮเออะ)
I Will Lay Down My Heart
(ไอ วิล เล เดาน มาย ฮาท)
My Body My Soul
(มาย บอดอิ มาย โซล)
I Will Hold On All
(ไอ วิล โฮลด ออน ออล)
Night And Never Let Go
(ไนท แอ็นด เนฝเวอะ เล็ท โก)
Ev’ry Second I Live
(เอวรี่ เซคอันด ดาย ไลฝ)
That’s The Promise I Make
(แด๊ท เดอะ พรอมอิซ ไอ เมค)
Baby That’s What I’ll Give
(เบบิ แด๊ท ว็อท แอล กิฝ)
If That’s What It Takes
(อิฟ แด๊ท ว็อท ดิธ เทค)

If That’s What It Takes
(อิฟ แด๊ท ว็อท ดิธ เทค)
Every Day
(เอฝริ เด)
If That’s What It Takes
(อิฟ แด๊ท ว็อท ดิธ เทค)
Every Day
(เอฝริ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If That’s What It Takes คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น