เนื้อเพลง Vahevala คำอ่านไทย Kenny Loggins

I’m thinking about when I was a sailor
( แอม ติ้งกิง อะเบาท ฮเว็น นาย วอส ซา เซลเออะ)
Spent my time on the open seas
(ซเพ็นท มาย ไทม ออน ดิ โอเพ็น ซี)
When we’d stay off the coast of Jamaica
(ฮเว็น เว็ด ซเท ออฟฟ เดอะ โคซท อ็อฝ เจไมกา)
I’d secretly steal ashore
(อาย ซีคเร็ทลิ ซทีล อะโฌ)
The natives were waiting for
(เดอะ เนทิฝ เวอ เวททิง ฟอ)
The boy with the lazy soul
(เดอะ บอย วิฑ เดอะ เลสิ โซล)
To sing with the sailor
(ทู ซิง วิฑ เดอะ เซลเออะ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Vahevala, homeless sailor
(Vahevala , โฮมเลสซ เซลเออะ)
Vahevala, homeward sail away
(Vahevala , โฮมเวิด เซล อะเว)
Vahevala, homeless sailor
(Vahevala , โฮมเลสซ เซลเออะ)
Vahevala, homeward sail away
(Vahevala , โฮมเวิด เซล อะเว)
Every evening I’d be gone
(เอฝริ อีฝนิง อาย บี กอน)
Back on board by break of dawn
(แบ็ค ออน โบด ไบ บเรค อ็อฝ ดอน)

I’m thinking about the nights in Jamaica
(แอม ติ้งกิง อะเบาท เดอะ ไนท ซิน เจไมกา)
Pretty girls dancin’ here and there
(พรีททิ เกิล แดนซิน เฮียร แอ็นด แดร์)
Stole a keg and now I’m drunk as a sailor
(ซโทล อะ เค็ก แอ็นด เนา แอม ดรังค แอ็ส ซา เซลเออะ)
The captain he don’t know
(เดอะ แคพทิน ฮี ด้อนท์ โน)
Where Billy he done go
(ฮแว บีลลิ ฮี ดัน โก)
But I’m singing with native girls
(บัท แอม ซิงกิง วิฑ เนทิฝ เกิล)
The songs of a sailor
(เดอะ ซ็อง อ็อฝ อะ เซลเออะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Every night in Jamaica I’d sing with the lady
(เอฝริ ไนท อิน เจไมกา อาย ซิง วิฑ เดอะ เลดิ)
And drink with the men till the morning appear
(แอ็นด ดริงค วิฑ เดอะ เม็น ทิล เดอะ มอนิง แอ็พเพีย)
Healthy sunshine is fresh on my face
(เฮลธิ ซันชาย อีส ฟเร็ฌ ออน มาย เฟซ)
As the songs of the night puts the ring in my ear
(แอ็ส เดอะ ซ็อง อ็อฝ เดอะ ไนท พัท เดอะ ริง อิน มาย เอีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vahevala คำอ่านไทย Kenny Loggins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น