เนื้อเพลง Free As A Bird คำอ่านไทย The Beatles

Free as a bird,
( ฟรี แอ็ส ซา เบิด ,)
It’s the next best thing to be.
(อิทซ เดอะ เน็คซท เบ็ซท ธิง ทู บี)
Free as a bird.
(ฟรี แอ็ส ซา เบิด)

Home, home and dry,
(โฮม , โฮม แอ็นด ดไร ,)
Like a homing bird I’ll fly
(ไลค เก โฮมอิง เบิด แอล ฟไล)
As a bird on wings.
(แอ็ส ซา เบิด ออน วิง)

Whatever happened to
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ทู)
The life that we once knew?
(เดอะ ไลฟ แดท วี วันซ นยู)
Can we really live without each other?
(แค็น วี ริแอ็ลลิ ไลฝ วิเฑาท อีช อัฑเออะ)

Where did we lose the touch
(ฮแว ดิด วี ลูส เดอะ ทั๊ช)
That seemed to mean so much?
(แดท ซีมี ทู มีน โซ มัช)
It always made me feel so…
(อิท ออลเว เมด มี ฟีล โซ)

Free as a bird,
(ฟรี แอ็ส ซา เบิด ,)
Like the next best thing to be.
(ไลค เดอะ เน็คซท เบ็ซท ธิง ทู บี)
Free as a bird.
(ฟรี แอ็ส ซา เบิด)

Home, home and dry,
(โฮม , โฮม แอ็นด ดไร ,)
Like a homing bird I’ll fly
(ไลค เก โฮมอิง เบิด แอล ฟไล)
As a bird on wings.
(แอ็ส ซา เบิด ออน วิง)

Whatever happened to
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ทู)
The life that we once knew?
(เดอะ ไลฟ แดท วี วันซ นยู)
Always made me feel so free.
(ออลเว เมด มี ฟีล โซ ฟรี)

Free as a bird.
(ฟรี แอ็ส ซา เบิด)
It’s the next best thing to be.
(อิทซ เดอะ เน็คซท เบ็ซท ธิง ทู บี)
Free as a bird.
(ฟรี แอ็ส ซา เบิด)
Free as a bird.
(ฟรี แอ็ส ซา เบิด)
Free as a bird.
(ฟรี แอ็ส ซา เบิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Free As A Bird คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น