เนื้อเพลง Bet on It คำอ่านไทย High School Musical Cast

Everybody’s always talkin’ at me
( เอวี่บอดี้ ออลเว ทอคกิ่น แอ็ท มี)
Everybody’s tryin’ to get in my head
(เอวี่บอดี้ ทายอิน ทู เก็ท อิน มาย เฮ็ด)
I wanna listen to my own heart talkin’
(ไอ วอนนา ลิ๊สซึ่น ทู มาย โอน ฮาท ทอคกิ่น)
I need to count on my self instead
(ไอ นีด ทู เคานท ออน มาย เซ็ลฟ อินซเทด)

Did you ever?
(ดิด ยู เอฝเออะ)
Loose yourself to get what you want
(ลูซ ยุรเซลฟ ทู เก็ท ว็อท ยู ว็อนท)
Did you ever?
(ดิด ยู เอฝเออะ)
Get on a ride and wanna get off
(เก็ท ออน อะ ไรด แอ็นด วอนนา เก็ท ออฟฟ)
Did you ever?
(ดิด ยู เอฝเออะ)
Push away the ones you should’ve held close
(พุฌ อะเว ดิ วัน ยู ชูดดิฝ เฮ็ลด คโลส)
Did you ever let go?
(ดิด ยู เอฝเออะ เล็ท โก)
Did you ever not know?
(ดิด ยู เอฝเออะ น็อท โน)

I’m not gonna stop, that’s who I am
(แอม น็อท กอนนะ ซท็อพ , แด๊ท ฮู ไอ แอ็ม)
I’ll give it all I got, that is my plan
(แอล กิฝ อิท ดอร์ ไอ ก็อท , แดท อีส มาย แพล็น)
Realize on what I lost
(รีแอะไลส ออน ว็อท ไอ ล็อซท)
You know you can
(ยู โน ยู แค็น)
Bet on it, bet on it
(เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)
Bet on it, bet on it
(เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)
Bet on me
(เบ็ท ออน มี)

I wanna make it right, that is the way
(ไอ วอนนา เมค อิท ไรท , แดท อีส เดอะ เว)
To turn my life around, today is the day
(ทู เทิน มาย ไลฟ อะเรานด , ทุเด อีส เดอะ เด)
Am I the type of guy who means what I say?
(แอ็ม ไอ เดอะ ไทพ อ็อฝ ไก ฮู มีน ว็อท ไอ เซ)
Bet on it, bet on it
(เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)
Bet on it, bet on it
(เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)

How will I know if there’s a path worth taking?
(เฮา วิล ไอ โน อิฟ แดร์ ซา พาธ เวิธ เทคอิง)
Should I question every move I make?
(เชิด ดาย คเวซชัน เอฝริ มูฝ ไอ เมค)
The thought of lost my heart and it’s breakin’
(เดอะ ธอท อ็อฝ ล็อซท มาย ฮาท แอ็นด อิทซ เบรกกิ้น)
I don’t wanna make the same mistake
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เมค เดอะ เซม มิซเทค)

Did you ever?
(ดิด ยู เอฝเออะ)
Doubt your dream will ever come true
(เดาท ยุร ดรีม วิล เอฝเออะ คัม ทรู)
Did you ever?
(ดิด ยู เอฝเออะ)
Blame the world and never blame you
(บเลม เดอะ เวิลด แอ็นด เนฝเวอะ บเลม ยู)
I will never…
(ไอ วิล เนฝเวอะ)
Try to live a lie again
(ทไร ทู ไลฝ อะ ไล อะเกน)
I don’t wanna win this game if I can’t play it my way
(ไอ ด้อนท์ วอนนา วิน ดีซ เกม อิฟ ฟาย แค็นท พเล อิท มาย เว)

I’m not gonna stop, that’s who I am [Who I am]
(แอม น็อท กอนนะ ซท็อพ , แด๊ท ฮู ไอ แอ็ม [ ฮู ไอ แอ็ม ])
I’ll give it all I got, that is my plan [That’s my plan]
(แอล กิฝ อิท ดอร์ ไอ ก็อท , แดท อีส มาย แพล็น [ แด๊ท มาย แพล็น ])
Realize on what I lost
(รีแอะไลส ออน ว็อท ไอ ล็อซท)
You know you can [You know you can]
(ยู โน ยู แค็น [ ยู โน ยู แค็น ])
Bet on it, bet on it
(เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)
Bet on it, bet on it
(เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)
Bet on me
(เบ็ท ออน มี)

I wanna make it right, that is the way
(ไอ วอนนา เมค อิท ไรท , แดท อีส เดอะ เว)
To turn my life around, today is the day
(ทู เทิน มาย ไลฟ อะเรานด , ทุเด อีส เดอะ เด)
Am I the type of guy who means what I say?
(แอ็ม ไอ เดอะ ไทพ อ็อฝ ไก ฮู มีน ว็อท ไอ เซ)
Bet on it, bet on it
(เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)
Bet on it, bet on it
(เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)

Oh…Hold up
(โอ โฮลด อัพ)
Give me room to think
(กิฝ มี รุม ทู ธิงค)
Bringin’ it on down
(บริงอิน หนิด ออน เดาน)
Gotta work on my swing
(กอททะ เวิค ออน มาย ซวิง)
Gotta do my own thing
(กอททะ ดู มาย โอน ธิง)
Oh…Hold up
(โอ โฮลด อัพ)

It’s no good at all
(อิทซ โน เกิด แอ็ท ดอร์)
To see yourself and not recognize your face
(ทู ซี ยุรเซลฟ แอ็นด น็อท เรคอ็อกไนส ยุร เฟซ)
Out on my own, it’s such a scary place [Ooh]
(เอ้า ออน มาย โอน , อิทซ ซัช อะ สเกลี่ พเลซ [ อู้ ])

The answers are all inside of me
(ดิ อานเซอะ แซร์ ออล อีนไซด อ็อฝ มี)
All I gotta do is believe
(ออล ไอ กอททะ ดู อีส บิลีฝ)

I’m not gonna stop
(แอม น็อท กอนนะ ซท็อพ)
Not gonna stop ’til I get my shot
(น็อท กอนนะ ซท็อพ ทิล ไอ เก็ท มาย ฌ็อท)
That’s who I am, that is my plan
(แด๊ท ฮู ไอ แอ็ม , แดท อีส มาย แพล็น)
Will I end up on top?
(วิล ไอ เอ็นด อัพ ออน ท็อพ)
You can bet on it, bet on it
(ยู แค็น เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)
Bet on it, bet on it
(เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)
You can bet on it, bet on it
(ยู แค็น เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)
Bet on it, bet on it
(เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)
Bet on me
(เบ็ท ออน มี)

I wanna make it right, that is the way
(ไอ วอนนา เมค อิท ไรท , แดท อีส เดอะ เว)
To turn my life around, today is the day
(ทู เทิน มาย ไลฟ อะเรานด , ทุเด อีส เดอะ เด)
Am I the type of guy who means what I say?
(แอ็ม ไอ เดอะ ไทพ อ็อฝ ไก ฮู มีน ว็อท ไอ เซ)
Bet on it, bet on it
(เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)
Bet on it, bet on it
(เบ็ท ออน หนิด , เบ็ท ออน หนิด)
You can bet on me
(ยู แค็น เบ็ท ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bet on It คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น