เนื้อเพลง Don’t Believe in Love คำอ่านไทย Dido

I wanna go to bed
( ไอ วอนนา โก ทู เบ็ด)
With arms around me
(วิฑ อาม อะเรานด มี)
But wake up on my own
(บัท เวค อัพ ออน มาย โอน)
Pretend that I’m still sleeping
(พริเทนด แดท แอม ซทิล ซลีพพิง)
Til’ you go home
(ทิล ยู โก โฮม)

Oh I can’t look at you
(โอ ไอ แค็นท ลุค แกท ยู)
This morning
(ดีซ มอนิง)
I should probably have a sign
(ไอ เชิด พรอบอับลิ แฮ็ฝ อะ ไซน)
That says ” Leave right now or quicker ”
(แดท เซ ” ลีฝ ไรท เนา ออ ควิกเกอร์ “)
You’ve overstayed your time
(ยู๊ฟ โอเฝิซเท ยุร ไทม)

If I don’t believe in love
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
Nothing will last for me
(นัธอิง วิล ลาซท ฟอ มี)
If I don’t believe in love
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
Nothing is safe for me
(นัธอิง อีส เซฟ ฟอ มี)
When I don’t believe in love
(ฮเว็น นาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
You’re too close to me
(ยัวร์ ทู คโลส ทู มี)
And that’s why
(แอ็นด แด๊ท ฮไว)
You have to leave
(ยู แฮ็ฝ ทู ลีฝ)

Maybe I slept peaceful
(เมบี ไอ ซเล็พท พีซฟุล)
On your shoulder
(ออน ยุร โฌลเดอะ)
Your arm warm around my side
(ยุร อาม วอม อะเรานด มาย ไซด)
But it’s different now
(บัท อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท เนา)
It’s morning
(อิทซ มอนิง)
And I can’t face your smile
(แอ็นด ดาย แค็นท เฟซ ยุร ซไมล)

The second that I feel
(เดอะ เซคอันด แดท ไอ ฟีล)
Your safe hands
(ยุร เซฟ แฮ็นด)
Reaching out for mine
(รีชชิง เอ้า ฟอ ไมน)
I slip away and out of sight
(ไอ ซลิพ อะเว แอ็นด เอ้า อ็อฝ ไซท)
You’ve ovestayed your time
(ยู๊ฟ ovestayed ยุร ไทม)

If I don’t believe in love
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
Nothing is good for me
(นัธอิง อีส เกิด ฟอ มี)
If I don’t believe in love
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
Nothing will last for me
(นัธอิง วิล ลาซท ฟอ มี)
When I don’t believe in love
(ฮเว็น นาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
Nothing is new for me
(นัธอิง อีส นยู ฟอ มี)
Nothing is wrong for me
(นัธอิง อีส ร็อง ฟอ มี)
And nothing is real for me
(แอ็นด นัธอิง อีส ริแอ็ล ฟอ มี)

When I don’t believe in love
(ฮเว็น นาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
Why do you care for me?
(ฮไว ดู ยู แค ฟอ มี)
When I don’t believe in love
(ฮเว็น นาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
Nothing is real for me
(นัธอิง อีส ริแอ็ล ฟอ มี)
If I don’t believe in love
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
You’re getting to close to me
(ยัวร์ เกดดดิ้ง ทู คโลส ทู มี)
And that’s why you have to leave
(แอ็นด แด๊ท ฮไว ยู แฮ็ฝ ทู ลีฝ)
And that’s why you have to leave
(แอ็นด แด๊ท ฮไว ยู แฮ็ฝ ทู ลีฝ)

If I don’t believe in love
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
If I don’t believe in love
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
If I don’t believe in love
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
Nothing is left for me
(นัธอิง อีส เล็ฟท ฟอ มี)
If I don’t believe in love
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ลัฝ)
You’re too good for me
(ยัวร์ ทู เกิด ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Believe in Love คำอ่านไทย Dido

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น