เนื้อเพลง Don’t Be Stupid (You Know I Love You) คำอ่านไทย Shania Twain

You’re so complicated-you hang over my shoulder
( ยัวร์ โซ คอมพลิเคท ยู แฮ็ง โอเฝอะ มาย โฌลเดอะ)
When I read my mail
(ฮเว็น นาย เร็ด มาย เมล)
I don’t appreciate it
(ไอ ด้อนท์ แอ็พรีฌิเอท อิท)
When I talk to other guys
(ฮเว็น นาย ทอค ทู อัฑเออะ ไก)
You think they’re on my tail
(ยู ธิงค เดรว ออน มาย เทล)
I get so aggravated when I get off the phone
(ไอ เก็ท โซ แอกระเฝท ฮเว็น นาย เก็ท ออฟฟ เดอะ โฟน)
And I get the third degree
(แอ็นด ดาย เก็ท เดอะ เธิด ดิกรี)
I’m really feelin’ frustrated
(แอม ริแอ็ลลิ ฟีลิน ฟรัซทเรท)
Why don’t you take a pill and put a little trust in me
(ฮไว ด้อนท์ ยู เทค เก พิล แอ็นด พัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทรัซท อิน มี)
And you’ll see
(แอ็นด โยว ซี)

Don’t freak out until you know the facts
(ด้อนท์ ฟรีค เอ้า อันทีล ยู โน เดอะ แฟ็คท)
Relax
(ริแลคซ)

Don’t be stupid-you know I love you
(ด้อนท์ บี ซทยูทิด ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
Don’t be ridiculous-you know I need you
(ด้อนท์ บี ริดีคอิวลัซ ยู โน ไอ นีด ยู)
Don’t be absurd-you know I want you
(ด้อนท์ บี แอ็บเซิด ยู โน ไอ ว็อนท ยู)
Don’t be impossible
(ด้อนท์ บี อิมพ๊อซซิเบิ้ล)

I’m mad about you [I’m mad about you]
(แอม แม็ด อะเบาท ยู [ แอม แม็ด อะเบาท ยู ])
Can’t live without you [can’t live without you]
(แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู [ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู ])
I’m crazy ’bout you [I’m crazy ’bout you]
(แอม คเรสิ เบาท ยู [ แอม คเรสิ เบาท ยู ])
So don’t be stupid-you know I love you
(โซ ด้อนท์ บี ซทยูทิด ยู โน ไอ ลัฝ ยู)

Stop overreacting
(ซท็อพ โอเว่อร์รีแอคติง)
You even get suspicious when I paint my nails
(ยู อีเฝ็น เก็ท ซัซพิฌอัซ ฮเว็น นาย เพนท มาย เนล)
It’s definitely distracting
(อิทซ เดฟอินิทลิ ดิซทแรคทิง)
The way you dramatize every little small detail
(เดอะ เว ยู ดแรมอะไทส เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ซมอล ดิเทล)

Don’t freak out until you know the facts
(ด้อนท์ ฟรีค เอ้า อันทีล ยู โน เดอะ แฟ็คท)
Relax-Max
(ริแลคซ เมค)

Don’t be stupid-you know I love you
(ด้อนท์ บี ซทยูทิด ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
Don’t be ridiculous-you know I need you
(ด้อนท์ บี ริดีคอิวลัซ ยู โน ไอ นีด ยู)
Don’t be absurd-you know I want you
(ด้อนท์ บี แอ็บเซิด ยู โน ไอ ว็อนท ยู)
Don’t be impossible
(ด้อนท์ บี อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
I’m mad about you [I’m mad about you]
(แอม แม็ด อะเบาท ยู [ แอม แม็ด อะเบาท ยู ])
Can’t live without you [can’t live without you]
(แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู [ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู ])
I’m crazy ’bout you [I’m crazy ’bout you]
(แอม คเรสิ เบาท ยู [ แอม คเรสิ เบาท ยู ])
Don’t be stupid-you know I love you
(ด้อนท์ บี ซทยูทิด ยู โน ไอ ลัฝ ยู)

Don’t be stupid-you’re my baby
(ด้อนท์ บี ซทยูทิด ยัวร์ มาย เบบิ)

I’m mad about you [I’m mad about you]
(แอม แม็ด อะเบาท ยู [ แอม แม็ด อะเบาท ยู ])
Can’t live without you [can’t live without you]
(แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู [ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู ])
I’m crazy ’bout you [I’m crazy ’bout you]
(แอม คเรสิ เบาท ยู [ แอม คเรสิ เบาท ยู ])
Don’t be stupid-you know I love you
(ด้อนท์ บี ซทยูทิด ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
Don’t be ridiculous-you know I need you
(ด้อนท์ บี ริดีคอิวลัซ ยู โน ไอ นีด ยู)
Don’t be absurd-you know I want you
(ด้อนท์ บี แอ็บเซิด ยู โน ไอ ว็อนท ยู)
Don’t be impossible
(ด้อนท์ บี อิมพ๊อซซิเบิ้ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Be Stupid (You Know I Love You) คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น