เนื้อเพลง Chap Stick, Chapped Lips and Things Like Chemistry คำอ่านไทย Relient K

ok. so, who doesnt own a cellphone?
( โอเค โซ , ฮู ดัสอินท โอน อะ เซลโฟน)
who brought back their permission slips,
(ฮู บรอท แบ็ค แด เพอมีฌอัน ซลิพ ,)
because i know nobody wants to stay home
(บิคอส ไอ โน โนบอดี้ ว็อนท ทู ซเท โฮม)
while the rest of us go out and make a day of it.
(ฮไวล เดอะ เร็ซท อ็อฝ อัซ โก เอ้า แอ็นด เมค เก เด อ็อฝ อิท)

[pre-chorus]
([ พรี โครัซ ])
cuz theme parks are so much more fun when the suns outside,
(คัซ ธีม พาค แซร์ โซ มัช โม ฟัน ฮเว็น เดอะ ซัน เอาทไซด ,)
and i lost my phone to the lake beneath the batman ride.
(แอ็นด ดาย ล็อซท มาย โฟน ทู เดอะ เลค บินีธ เดอะ แบทแมน ไรด)

[chorus]
([ โครัซ ])
theyre starting sumthing and i dont want to begin it,
(เดรว ซทาททิง sumthings แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู บีกีน หนิด ,)
theyre lookin for trouble but with me it wont be found
(เดรว ลุคกิน ฟอ ทรั๊บเบิ้ล บัท วิฑ มี อิท ว็อนท บี เฟานด)
and i regret that im completely out of daytime minutes,
(แอ็นด ดาย ริกเรท แดท แอม ค็อมพลีทลี เอ้า อ็อฝ เดย์ไทม์ มินยูท ,)
and so i guess i’ll have to wait till 8 o’clock comes around.
(แอ็นด โซ ไอ เก็ซ แอล แฮ็ฝ ทู เวท ทิล เอ๊ก โอคล็อก คัม อะเรานด)

ok. so, who doesnt own a cell phone?
(โอเค โซ , ฮู ดัสอินท โอน อะ เซ็ล โฟน)
well i dont need to ask my friends
(เว็ล ไอ ด้อนท์ นีด ทู อาซค มาย ฟเร็นด)
because i know, mine was fastened to my jawbone,
(บิคอส ไอ โน , ไมน วอส แฟสเซน ทู มาย jawbone ,)
thanks to all those nights and weekends
(แธ็งค ทู ออล โฑส ไนท แซน วี๊คเกน)

[pre-chorus and chorus]
([ พรี โครัซ แซน โครัซ ])

[bridge]
([ บริจ ])
when it comes to relationships [I’m the dubest one]
(ฮเว็น หนิด คัม ทู ริเลฌันฌิพ [ แอม เดอะ dubest วัน ])
and i dont mean just with girls [i mean with everyone]
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ มีน จัซท วิฑ เกิล [ ไอ มีน วิฑ เอ๊วี่วัน ])
your illustrations always point out whats wrong with me,
(ยุร อิลัซทเรฌัน ออลเว พอยนท เอ้า ว็อท ร็อง วิฑ มี ,)
it’s chapstick and chapped lips and things like chemistry.
(อิทซ chapstick แอ็นด แชปซ์ ลิพ แซน ธิง ไลค เคมอิซทริ)

can i relate to you the way you relete to me?
(แค็น นาย ริเลท ทู ยู เดอะ เว ยู relete ทู มี)
can you help me out with my chemistry?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี เอ้า วิฑ มาย เคมอิซทริ)
i dont want to be percieved the way i am,
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี เพอร์ซี๊ฝ เดอะ เว ไอ แอ็ม ,)
i just wanna be percieved the way i am.
(ไอ จัซท วอนนา บี เพอร์ซี๊ฝ เดอะ เว ไอ แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chap Stick, Chapped Lips and Things Like Chemistry คำอ่านไทย Relient K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น