เนื้อเพลง Online Songs คำอ่านไทย Blink 182

Josie You’re My Source Of Most Frustration
( Josie ยัวร์ มาย โซซ อ็อฝ โมซท ฟรัซทเรฌัน)
Forget When I Don’t Meet Expectations
(เฟาะเกท ฮเว็น นาย ด้อนท์ มีท เอคซเพ็คเทฌัน)
Everything You Wished Came True
(เอ๊วี่ติง ยู วิฌ เคม ทรู)
In The End We All Blamed You
(อิน ดิ เอ็นด วี ออล บเลม ยู)
Even Though As They All Know
(อีเฝ็น โธ แอ็ส เด ออล โน)
You Weren’t The Only One Two Three Four
(ยู เวินท์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู ธรี โฟ)

Why Do You Think You’ve Been Around
(ฮไว ดู ยู ธิงค ยู๊ฟ บีน อะเรานด)
When You Know It Brings Me Down I’m Hating Everything
(ฮเว็น ยู โน อิท บริง มี เดาน แอม เฮดติง เอ๊วี่ติง)
And I Know That You Dated Other Guys
(แอ็นด ดาย โน แดท ยู แดซ อัฑเออะ ไก)
But I Gotta Wonder Why You’d Leave It Out For Me
(บัท ไอ กอททะ วันเดอะ ฮไว ยูต ลีฝ อิท เอ้า ฟอ มี)

Why Am I Still Hanging Around
(ฮไว แอ็ม ไอ ซทิล แฮงอิง อะเรานด)
When I Know It Brings Me Down I’m Hating Everything
(ฮเว็น นาย โน อิท บริง มี เดาน แอม เฮดติง เอ๊วี่ติง)
And You Are Getting Rides From In His Car
(แอ็นด ยู อาร์ เกดดดิ้ง ไรด ฟร็อม อิน ฮิส คา)
And Making Out In His Front Yard And Hating Everything
(แอ็นด เมคอิง เอ้า อิน ฮิส ฟรันท ยาด แอ็นด เฮดติง เอ๊วี่ติง)

Please Don’t Remind Me Put Your Past Behind Me
(พลีส ด้อนท์ ริไมนด มี พัท ยุร พาซท บิไฮนด มี)
It Shines So Bright It Blinds Me I Wish That This Would End
(อิท ไฌน โซ ไบร๊ท ดิธ บไลนด มี ไอ วิฌ แดท ดีซ เวิด เอ็นด)
And I Am Not Fine Last Night I Saw You Online
(แอ็นด ดาย แอ็ม น็อท ไฟน ลาซท ไนท ไอ ซอ ยู ออนไลน)
Your Screen Name Used To Be Mine Why Can We Just Pretend
(ยุร ซครีน เนม ยูซ ทู บี ไมน ฮไว แค็น วี จัซท พริเทนด)

If You Could Have Another Day
(อิฟ ยู เคิด แฮ็ฝ แอะนัธเออะ เด)
I’ve Got So Much Left To Say I’ll Tell You Everything
(แอฝ ก็อท โซ มัช เล็ฟท ทู เซ แอล เท็ล ยู เอ๊วี่ติง)
And I’ll Laugh When I Think About The Past
(แอ็นด แอล ลาฟ ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท เดอะ พาซท)
When I See You After Class You’re Hating Everything
(ฮเว็น นาย ซี ยู อาฟเทอะ คลาซ ยัวร์ เฮดติง เอ๊วี่ติง)

Please Don’t Remind Me Put Your Past Behind Me
(พลีส ด้อนท์ ริไมนด มี พัท ยุร พาซท บิไฮนด มี)
It Shines So Bright It Blinds Me I Wish That This Would End
(อิท ไฌน โซ ไบร๊ท ดิธ บไลนด มี ไอ วิฌ แดท ดีซ เวิด เอ็นด)
And I Am Not Fine Last Night I Saw You Online
(แอ็นด ดาย แอ็ม น็อท ไฟน ลาซท ไนท ไอ ซอ ยู ออนไลน)
Your Screen Name Used To Be Mine Why Can We Just Pretend
(ยุร ซครีน เนม ยูซ ทู บี ไมน ฮไว แค็น วี จัซท พริเทนด)

And She Said
(แอ็นด ชี เซ็ด)
Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา)

Please Don’t Remind Me Put Your Past Behind Me
(พลีส ด้อนท์ ริไมนด มี พัท ยุร พาซท บิไฮนด มี)
It Shines So Bright It Blinds Me I Wish That This Would End
(อิท ไฌน โซ ไบร๊ท ดิธ บไลนด มี ไอ วิฌ แดท ดีซ เวิด เอ็นด)
And I Am Not Fine Last Night I Saw You Online
(แอ็นด ดาย แอ็ม น็อท ไฟน ลาซท ไนท ไอ ซอ ยู ออนไลน)
Your Screen Name Used To Be Mine Why Can We Just Pretend
(ยุร ซครีน เนม ยูซ ทู บี ไมน ฮไว แค็น วี จัซท พริเทนด)

Please Don’t Remind Me Put Your Past Behind Me
(พลีส ด้อนท์ ริไมนด มี พัท ยุร พาซท บิไฮนด มี)
It Shines So Bright It Blinds Me I Wish That This Would End
(อิท ไฌน โซ ไบร๊ท ดิธ บไลนด มี ไอ วิฌ แดท ดีซ เวิด เอ็นด)
And I Am Not Fine Last Night I Saw You Online
(แอ็นด ดาย แอ็ม น็อท ไฟน ลาซท ไนท ไอ ซอ ยู ออนไลน)
Your Screen Name Used To Be Mine Why Can We Just Pretend
(ยุร ซครีน เนม ยูซ ทู บี ไมน ฮไว แค็น วี จัซท พริเทนด)

And She Said Na Na Na Na Na
(แอ็นด ชี เซ็ด นา นา นา นา นา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Online Songs คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น