เนื้อเพลง Around The World (La La La La) คำอ่านไทย ATC

The kisses of the sun were sweet I didn’t blink, I let it in my eyes
( เดอะ คีสเซซ อ็อฝ เดอะ ซัน เวอ สวี้ท ไอ ดิ๊นอิน บลิงค , ไอ เล็ท ดิธ อิน มาย ไอ)
Like an exotic dream, the radio playing songs
(ไลค แอน เอ็กสอทอิค ดรีม , เดอะ เรดิโอ พเลนิ่ง ซ็อง)
That I have never heard, I don’t know what to say
(แดท ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ เฮิด , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เซ)

* [Oh, not another word], just la la la la la
(* [ โอ , น็อท แอะนัธเออะ เวิด ] , จัซท ลา ลา ลา ลา ลา)
It goes around the world, just la la la la la
(อิท โกซ อะเรานด เดอะ เวิลด , จัซท ลา ลา ลา ลา ลา)
It’s all around the world, just la la la la la
(อิทซ ซอร์ อะเรานด เดอะ เวิลด , จัซท ลา ลา ลา ลา ลา)
And everybody singing, la la la la la
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ซิงกิง , ลา ลา ลา ลา ลา)
And our bells are ringing, la la la la la
(แอ็นด เอ๊า เบลล์ แซร์ รีงอิง , ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la la la la la, la la la la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la la la la la, la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

Inside an empty room, my inspiration flows, now wait to hear the tune
(อีนไซด แอน เอมทิ รุม , มาย อินซพิเรฌัน ฟโล , เนา เวท ทู เฮีย เดอะ ทยูน)
Around my head it goes, the magic melody
(อะเรานด มาย เฮ็ด ดิท โกซ , เดอะ แมจอิค เมลโอะดิ)
You want to sing with me, just la la la la la
(ยู ว็อนท ทู ซิง วิฑ มี , จัซท ลา ลา ลา ลา ลา)
The music is the key, and now the night is gone
(เดอะ มยูสิค อีส เดอะ คี , แอ็นด เนา เดอะ ไนท อีส กอน)
Still it goes on and on, so deep inside of me
(ซทิล อิท โกซ ออน แอ็นด ออน , โซ ดีพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I long to set it free, I don’t know what to do
(ไอ ล็อง ทู เซ็ท ดิธ ฟรี , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
Just can’t explain to you, I don’t know what to say
(จัซท แค็นท เอ็คซพเลน ทู ยู , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เซ)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

[The kisses of the sun]
([ เดอะ คีสเซซ อ็อฝ เดอะ ซัน ])

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

[Around, around, around the world]
([ อะเรานด , อะเรานด , อะเรานด เดอะ เวิลด ])
La la la la la la la la la la la la, la la la la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la la la la la, la la la la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Around The World (La La La La) คำอ่านไทย ATC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น