เนื้อเพลง Fell In Love With A Boy (White Stripes Cover) คำอ่านไทย Joss Stone

Fell in love with a boy
( เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ อะ บอย)
I fell in love once and almost completely
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วันซ แอ็นด ออลโมซท ค็อมพลีทลี)
He’s in love with the world
(อีส ซิน ลัฝ วิฑ เดอะ เวิลด)
And sometimes these feelings can be so misleading
(แอ็นด ซัมไทม์ ฑิส ฟีลอิง แค็น บี โซ มิซลีดิง)
He turns and says, ” Are you alright? ”
(ฮี เทิน แซน เซ , ” อาร์ ยู ออลไร๊ท “)
Oh, I must be fine cause my heart’s still beating
(โอ , ไอ มัซท บี ไฟน คอส มาย ฮาท ซทิล บืดิงสฺ)
Come and kiss me by the riverside,
(คัม แอ็นด คิซ มี ไบ เดอะ รีฝเวอร์ซาย ,)
Sarah says it’s cool, she don’t consider it cheating
(ซาร่าห์ เซ อิทซ คูล , ชี ด้อนท์ ค็อนซีดเออะ อิท ชีดิง)

Oooh ooh ooh [x4]
(อู้ อู้ อู้ [ x4 ])

Red hair with a curl
(เร็ด แฮ วิฑ อะ เคิล)
Mellow roll for the flavor and the eyes were peepin
(เมลโล โรล ฟอ เดอะ ฟเลเฝอะ แอ็นด ดิ ไอ เวอ พีพพิน)
Can’t keep away from the boy
(แค็นท คีพ อะเว ฟร็อม เดอะ บอย)
The two sides of my brain need to have a meeting
(เดอะ ทู ไซด อ็อฝ มาย บเรน นีด ทู แฮ็ฝ อะ มีทอิง)
Can’t think of anything to do
(แค็นท ธิงค อ็อฝ เอนอิธิง ทู ดู)
My left brain knows all of love is fleeting
(มาย เล็ฟท บเรน โน ซอร์ อ็อฝ ลัฝ อีส ฟรีทอิง)
He’s just lookin for somethin new
(อีส จัซท ลุคกิน ฟอ ซัมติน นยู)
I said it once before but it bears repeating
(ไอ เซ็ด ดิท วันซ บิโฟ บัท ดิธ แบ รีปพิธดิง)

Oooh oooh ooh [x4]
(อู้ อู้ อู้ [ x4 ])

Can’t think of anything to do
(แค็นท ธิงค อ็อฝ เอนอิธิง ทู ดู)
My left brain knows all of love is fleeting
(มาย เล็ฟท บเรน โน ซอร์ อ็อฝ ลัฝ อีส ฟรีทอิง)
He’s just lookin for somethin new
(อีส จัซท ลุคกิน ฟอ ซัมติน นยู)
I said it once before but it bears repeating
(ไอ เซ็ด ดิท วันซ บิโฟ บัท ดิธ แบ รีปพิธดิง)

Oooh oooh ooh [x4]
(อู้ อู้ อู้ [ x4 ])

Fell in love with a boy
(เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ อะ บอย)
I fell in love once and almost completely
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วันซ แอ็นด ออลโมซท ค็อมพลีทลี)
He’s in love with the world and sometimes these feelings can be so misleading
(อีส ซิน ลัฝ วิฑ เดอะ เวิลด แอ็นด ซัมไทม์ ฑิส ฟีลอิง แค็น บี โซ มิซลีดิง)
He turns and says, ” Are you alright? ”
(ฮี เทิน แซน เซ , ” อาร์ ยู ออลไร๊ท “)
Oh, I must be fine cause my heart’s still beating
(โอ , ไอ มัซท บี ไฟน คอส มาย ฮาท ซทิล บืดิงสฺ)
Come and kiss me by the riverside
(คัม แอ็นด คิซ มี ไบ เดอะ รีฝเวอร์ซาย)
Sarah says it’s cool, she don’t consider it cheating, oh
(ซาร่าห์ เซ อิทซ คูล , ชี ด้อนท์ ค็อนซีดเออะ อิท ชีดิง , โอ)

Don’t go telling all my
(ด้อนท์ โก เทลลิง ออล มาย)
Don’t go telling all my
(ด้อนท์ โก เทลลิง ออล มาย)
Don’t go telling all my lies on Sarah
(ด้อนท์ โก เทลลิง ออล มาย ไล ออน ซาร่าห์)
Don’t go telling all my
(ด้อนท์ โก เทลลิง ออล มาย)
Don’t go telling all my
(ด้อนท์ โก เทลลิง ออล มาย)
Don’t go telling all my lies on Sarah
(ด้อนท์ โก เทลลิง ออล มาย ไล ออน ซาร่าห์)

Ooooh oooh oooh [x4]
(อู้ อู้ อู้ [ x4 ])

Can’t think of anything to do
(แค็นท ธิงค อ็อฝ เอนอิธิง ทู ดู)
My left brain knows all of love is fleeting
(มาย เล็ฟท บเรน โน ซอร์ อ็อฝ ลัฝ อีส ฟรีทอิง)
He’s just looking for something new
(อีส จัซท ลุคอิง ฟอ ซัมติง นยู)
I said it once before but it bears repeating
(ไอ เซ็ด ดิท วันซ บิโฟ บัท ดิธ แบ รีปพิธดิง)

Oooh oooh oooh [x4]
(อู้ อู้ อู้ [ x4 ])

Gonna tell you what’s on my mind
(กอนนะ เท็ล ยู ว็อท ออน มาย ไมนด)
I’m gonna tell you what’s on my mind
(แอม กอนนะ เท็ล ยู ว็อท ออน มาย ไมนด)
Cause it bears repeating
(คอส อิท แบ รีปพิธดิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fell In Love With A Boy (White Stripes Cover) คำอ่านไทย Joss Stone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น