เนื้อเพลง Don’t Let Me Down คำอ่านไทย No Doubt

Laughing so hard I’ve got tears in my eyes
( ลาฟอิง โซ ฮาด แอฝ ก็อท เทีย ซิน มาย ไอ)
Walk in the park under sapphire skies
(วอค อิน เดอะ พาค อันเดอะ แซพไฟร สกาย)
Oh I can’t believe that you’re still around
(โอ ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ยัวร์ ซทิล อะเรานด)
Almost forgot how you let me down
(ออลโมซท เฟาะกอท เฮา ยู เล็ท มี เดาน)

Crying so deep that I think I might die
(คไรอิง โซ ดีพ แดท ไอ ธิงค ไอ ไมท ได)
Your mistakes I keep in the back of my mind
(ยุร มิซเทค ซาย คีพ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ไมนด)
So hard to let go but I’m coming ’round
(โซ ฮาด ทู เล็ท โก บัท แอม คัมอิง เรานด)
The scars are still fragile, don’t let me down
(เดอะ ซคา แซร์ ซทิล ฟแรจอิล , ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)

So don’t blow it, no not a little bit
(โซ ด้อนท์ บโล อิท , โน น็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Cause now you’re all mine
(คอส เนา ยัวร์ ออล ไมน)
Don’t you forget it
(ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ดิธ)
Don’t blow it, even a little bit
(ด้อนท์ บโล อิท , อีเฝ็น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Cause now you’re all mine
(คอส เนา ยัวร์ ออล ไมน)
Don’t you forget it
(ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ดิธ)
Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)

Time after time it’s just too much to take
(ไทม อาฟเทอะ ไทม อิทซ จัซท ทู มัช ทู เทค)
I’ve waited so long just to get to this place
(แอฝ เวท โซ ล็อง จัซท ทู เก็ท ทู ดีซ พเลซ)
And finally it feels like the lost was found
(แอ็นด ไฟแน็ลลิ อิท ฟีล ไลค เดอะ ล็อซท วอส เฟานด)
You’ve got me filled up now don’t let me down
(ยู๊ฟ ก็อท มี ฟิล อัพ เนา ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)

So don’t blow it, no not a little bit
(โซ ด้อนท์ บโล อิท , โน น็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Cause now you’re all mine
(คอส เนา ยัวร์ ออล ไมน)
Don’t you forget it
(ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ดิธ)
Don’t blow it, even a little bit
(ด้อนท์ บโล อิท , อีเฝ็น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Cause now you’re all mine
(คอส เนา ยัวร์ ออล ไมน)
Don’t you forget it
(ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ดิธ)

So don’t blow it, no not a little bit
(โซ ด้อนท์ บโล อิท , โน น็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Cause now you’re all mine
(คอส เนา ยัวร์ ออล ไมน)
Don’t you forget it
(ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ดิธ)
Don’t blow it, even a little bit
(ด้อนท์ บโล อิท , อีเฝ็น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Cause now you’re all mine
(คอส เนา ยัวร์ ออล ไมน)
Don’t you forget it
(ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ดิธ)
Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)

So don’t blow it, no not a little bit
(โซ ด้อนท์ บโล อิท , โน น็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Cause now you’re all mine
(คอส เนา ยัวร์ ออล ไมน)
Don’t you forget it
(ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ดิธ)
Don’t blow it, even a little bit
(ด้อนท์ บโล อิท , อีเฝ็น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Cause now you’re all mine
(คอส เนา ยัวร์ ออล ไมน)
Don’t you forget it
(ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ดิธ)

So don’t blow it, no not a little bit
(โซ ด้อนท์ บโล อิท , โน น็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Cause now you’re all mine
(คอส เนา ยัวร์ ออล ไมน)
Don’t you forget it
(ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ดิธ)
Don’t blow it, even a little bit
(ด้อนท์ บโล อิท , อีเฝ็น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Cause now you’re all mine
(คอส เนา ยัวร์ ออล ไมน)
Don’t you forget it
(ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ดิธ)

Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Let Me Down คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น