เนื้อเพลง Paparazzi คำอ่านไทย Xzibit

[Intro]
( [ อินโทร ])

1996, the Disfunctional member of the Alkohaliks family
(1996 , เดอะ Disfunctional เมมเบอะ อ็อฝ ดิ alkohaliks แฟมอิลิ)
It’s XZIBIT, Bring it live, one time, like this
(อิทซ XZIBIT , บริง อิท ไลฝ , วัน ไทม , ไลค ดีซ)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])

Sometimes I wonder if it’s all worth my while
(ซัมไทม์ ซาย วันเดอะ อิฟ อิทซ ซอร์ เวิธ มาย ฮไวล)
Xzibit stay versitile
(Xzibit ซเท versitile)
with Million Dollar lifestyle
(วิฑ มีลยัน ดอลเลอะ ไลฟ์สตายอฺ)
and I can feel it as a child growin’ up
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล อิท แอ็ส ซา ไชล โกรวิน อัพ)
the n*ggaz that were real and the n*ggaz that were scared as f*ck
(เดอะ เอ็น *ggaz แดท เวอ ริแอ็ล แอ็นด เดอะ เอ็น *ggaz แดท เวอ ซคา แอ็ส เอฟ *ck)
that’s why Xzibit only roll with a chosen few
(แด๊ท ฮไว Xzibit โอ๊นลี่ โรล วิฑ อะ โชเซ่น ฟยู)
You ain’t really real, I can tell when I look at you
(ยู เอน ริแอ็ลลิ ริแอ็ล , ไอ แค็น เท็ล ฮเว็น นาย ลุค แกท ยู)
So ease off the trigga talk, you ain’t killin sh*t
(โซ อีส ออฟฟ เดอะ trigga ทอค , ยู เอน คิลลิน ฌะ *ที)
it’s not affecting me or the n*ggaz that I’m chillin with
(อิทซ น็อท แอ็ฟเฟคทิง มี ออ เดอะ เอ็น *ggaz แดท แอม ชิลลินวิฑ)
I don’t believe the hype or buy a Woof ticket
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ เดอะ เฮฝ ออ ไบ อะ วูฝ ทีคเคท)
N*gga you make a gang of noise and never seem like a cricket
(เอ็น *gga ยู เมค เก แก็ง อ็อฝ นอยส แอ็นด เนฝเวอะ ซีม ไลค เก ครีคเค็ท)
I guess that’s why we never kick it
(ไอ เก็ซ แด๊ท ฮไว วี เนฝเวอะ คิด อิท)
a lot of n*ggaz are soft and get tossed tryin to f*ck with the liquid
(อะ ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggaz อาร์ ซ็อฟท แอ็นด เก็ท ท็อซ ทายอิน ทู เอฟ *ck วิฑ เดอะ ลีควิด)
How many n*ggaz do you know like this?
(เฮา เมนอิ เอ็น *ggaz ดู ยู โน ไลค ดีซ)
Also claimin that they’re riding but they really turn b*tch
(ออลโซ คลีมมิน แดท เดรว ไรดอิง บัท เด ริแอ็ลลิ เทิน บี *tch)
It don’t make sense
(อิท ด้อนท์ เมค เซ็นซ)
Either you’re a soldier from the start
(อีเฑอะ ยัวร์ อะ โซลเจอะ ฟร็อม เดอะ ซทาท)
or an actor with a record deal tryin to play the part
(ออ แอน แอคเทอะ วิฑ อะ เรคออด ดีล ทายอิน ทู พเล เดอะ พาท)
like dat
(ไลค แดซ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

It’s a shame
(อิทซ ซา เฌม)
n*ggaz in the rap game
(เอ็น *ggaz อิน เดอะ แร็พ เกม)
only for the money and the fame
(โอ๊นลี่ ฟอ เดอะ มันอิ แอ็นด เดอะ เฟม)
EXTRA LARGE
(เอ๊กซทร่า ลาจ)
It’s a shame
(อิทซ ซา เฌม)
n*ggaz in the rap game
(เอ็น *ggaz อิน เดอะ แร็พ เกม)
only for the money and the fame
(โอ๊นลี่ ฟอ เดอะ มันอิ แอ็นด เดอะ เฟม)
Paparazzi [2x]
(ปาปาเรซซี่ [ 2x ])

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])

I don’t need no lights no cameras
(ไอ ด้อนท์ นีด โน ไลท โน แคมเออะระ)
just action god dammit
(จัซท แอคฌัน ก็อด dammit)
never no superstar
(เนฝเวอะ โน ซูเปอร์สตาร์)
I’m more like a planet
(แอม โม ไลค เก พแลนเอ็ท)
so my composure is kept while others start to sweat
(โซ มาย ค็อมโพเฉอะ อีส เค็พท ฮไวล อัฑเออะ ซทาท ทู ซเว็ท)
A merchant from the fog with my f*cked up dialogue
(อะ เมอแช็นท ฟร็อม เดอะ ฟ็อก วิฑ มาย เอฟ *cked อัพ ไดอะล็อก)
try to live high on the hog leaves you bankrupt
(ทไร ทู ไลฝ ไฮ ออน เดอะ ฮ็อก ลีฝ ยู แบงครัพท)
and n*ggaz you spent it on, would not give a f*ck
(แอ็นด เอ็น *ggaz ยู ซเพ็นท ดิธ ออน , เวิด น็อท กิฝ อะ เอฟ *ck)
now that’s deep, how deep, It’s deeper than Atlantis
(เนา แด๊ท ดีพ , เฮา ดีพ , อิทซ ดิพเพอแฑ็น แอซแลนตีส)
Home of the scandalous
(โฮม อ็อฝ เดอะ ซแคนแดะลัซ)
Big Bad Los Angeles
(บิก แบ็ด โรซAngeles)
Dangerous, Vandelous
(เดนเจอะรัซ , Vandelous)
Yo, not to be trusted
(โย , น็อท ทู บี ทรัซท)
so how the f*ck is you hard
(โซ เฮา เดอะ เอฟ *ck อีส ยู ฮาด)
not being scared by the boulevard
(น็อท บีอิง ซคา ไบ เดอะ บูลิฝาด)
I’m pulling that card and sayin Gin muthaf*ckar
(แอม พลูลิง แดท คาด แอ็นด เซย์อิน จิน muthaf*ckar)
flowin like liquid, soak it in muthaf*ckar
(โฟว์วิน ไลค ลีควิด , โซค อิท อิน muthaf*ckar)
I’m breakin it down, my sounds, so crowds are like deaf
(แอม เบรกกิ้น หนิด เดาน , มาย เซานด , โซ คเราด แซร์ ไลค เด็ฟ)
from the West
(ฟร็อม เดอะ เว็ซท)
puttin whole counties to the test
(พันดิน โฮล counties ทู เดอะ เท็ซท)
it’s all in perspective
(อิทซ ซอร์ อิน เพิซเพคทิฝ)
Breaker one-nine copy
(เบคเกอ วัน ไนน คอพอิ)
this is for the n*ggaz gettin caught up in the Paparazzi
(ดีซ ซิส ฟอ เดอะ เอ็น *ggaz เกดดิน คอท อัพ อิน เดอะ ปาปาเรซซี่)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse Three]
([ เฝิซ ธรี ])

N*ggaz smoke stress and cross dress
(เอ็น *ggaz ซโมค ซทเร็ซ แซน คร็อซ ดเรซ)
but I just play the back
(บัท ไอ จัซท พเล เดอะ แบ็ค)
others going through schemes and pipe dreams
(อัฑเออะ โกอิ้ง ธรู ซคีม แซน ไพพ ดรีม)
for a contract
(ฟอ รา คอนทแร็คท)
real tightly rolled, f*ck ’em all how I feel
(ริแอ็ล ไททลิ โรล , เอฟ *ck เอ็ม ออล เฮา ไอ ฟีล)
I made a cool half mil
(ไอ เมด อะ คูล ฮาล์ฟ มิล)
before I had a record deal
(บิโฟ ไอ แฮ็ด อะ เรคออด ดีล)
there for you look and stare like it’s magic
(แดร์ ฟอ ยู ลุค แอ็นด ซแท ไลค อิทซ แมจอิค)
too much of anything can make you an addict
(ทู มัช อ็อฝ เอนอิธิง แค็น เมค ยู แอน แอดดีคท)
when devils be startin static, forgot the automatic
(ฮเว็น เด๊ฝิ้ล บี สตาร์ดิน ซแททอิค , เฟาะกอท ดิ ออโทะแมทอิค)
I set it off straight, I spread hate, then I vacate, but wait
(ไอ เซ็ท ดิธ ออฟฟ ซทเรท , ไอ ซพเร็ด เฮท , เด็น นาย เฝเคท , บัท เวท)
who dare to cross this path
(ฮู แด ทู คร็อซ ดีซ พาธ)
yo, I do ya like math
(โย , ไอ ดู ยา ไลค แมตซฺ)
cut with glass, make a blood bath
(คัท วิฑ กลัซ , เมค เก บลัด บัธ)
so on behalf of all n*ggaz I get drunk with
(โซ ออน บิเฮฝ อ็อฝ ออล เอ็น *ggaz ไอ เก็ท ดรังค วิฑ)
smoke a lot of blunts with
(ซโมค เก ล็อท อ็อฝ บลันท วิฑ)
I dispose of your punk sh*t
(ไอ ดิซโพส อ็อฝ ยุร พรัค ฌะ *ที)
keep it all in perspective
(คีพ อิท ดอร์ อิน เพิซเพคทิฝ)
Carbon Copies gettin caught up in the Paparazzi
(คาบ็อน ก็อปปิ เกดดิน คอท อัพ อิน เดอะ ปาปาเรซซี่)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paparazzi คำอ่านไทย Xzibit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น