เนื้อเพลง Take It to The Limit คำอ่านไทย Eagles

All alone at the end of the of the evening
( ออล อะโลน แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิ อ็อฝ ดิ อีฝนิง)
And the bright lights have faded to blue
(แอ็นด เดอะ ไบร๊ท ไลท แฮ็ฝ แฟ็ด ทู บลู)
I was thinking ’bout a woman who might have
(ไอ วอส ติ้งกิง เบาท ดา วูมเอิน ฮู ไมท แฮ็ฝ)
Loved me and I never knew
(ลัฝ มี แอ็นด ดาย เนฝเวอะ นยู)
You know I’ve always been a dreamer
(ยู โน แอฝ ออลเว บีน อะ ดรีมเออะ)
[spent my life running ’round]
([ ซเพ็นท มาย ไลฟ รันนิง เรานด ])
And it’s so hard to change
(แอ็นด อิทซ โซ ฮาด ทู เชนจ)
[Can’t seem to settle down]
([ แค็นท ซีม ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน ])
But the dreams I’ve seen lately
(บัท เดอะ ดรีม แอฝ ซีน เลทลิ)
Keep on turning out and burning out
(คีพ ออน เทินนิง เอ้า แอ็นด เบรินนิง เอ้า)
And turning out the same
(แอ็นด เทินนิง เอ้า เดอะ เซม)

So put me on a highway
(โซ พัท มี ออน อะ ไฮฮเวย์)
And show me a sign
(แอ็นด โฌ มี อะ ไซน)
And take it to the limit one more time
(แอ็นด เทค อิท ทู เดอะ ลีมอิท วัน โม ไทม)

You can spend all your time making money
(ยู แค็น ซเพ็นด ออล ยุร ไทม เมคอิง มันอิ)
You can spend all your love making time
(ยู แค็น ซเพ็นด ออล ยุร ลัฝ เมคอิง ไทม)
If it all fell to pieces tomorrow
(อิฟ อิท ดอร์ เฟ็ล ทู พีซ ทุมอโร)
Would you still be mine?
(เวิด ยู ซทิล บี ไมน)

And when you’re looking for your freedom
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ลุคอิง ฟอ ยุร ฟรีดัม)
[Nobody seems to care]
([ โนบอดี้ ซีม ทู แค ])
And you can’t find the door
(แอ็นด ยู แค็นท ไฟนด เดอะ โด)
[Can’t find it anywhere]
([ แค็นท ไฟนด ดิท เอนอิฮแว ])
When there’s nothing to believe in
(ฮเว็น แดร์ นัธอิง ทู บิลีฝ อิน)
Still you’re coming back, you’re running back
(ซทิล ยัวร์ คัมอิง แบ็ค , ยัวร์ รันนิง แบ็ค)
You’re coming back for more
(ยัวร์ คัมอิง แบ็ค ฟอ โม)

So put me on a highway
(โซ พัท มี ออน อะ ไฮฮเวย์)
And show me a sign
(แอ็นด โฌ มี อะ ไซน)
And take it to the limit one more time
(แอ็นด เทค อิท ทู เดอะ ลีมอิท วัน โม ไทม)

Take it to the limit
(เทค อิท ทู เดอะ ลีมอิท)
Take it to the limit
(เทค อิท ทู เดอะ ลีมอิท)
Take it to the limit one more time
(เทค อิท ทู เดอะ ลีมอิท วัน โม ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take It to The Limit คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น