เนื้อเพลง Ti Amo คำอ่านไทย Laura Branigan

[Giancarlo Bigazzi, Umberto Tozzi, Diane Warren]
( [ Giancarlo Bigazzi , Umberto Tozzi , ไดแอน วอเร็น ])

Ti amo
(ทิ เอมโม)
God how I love you so
(ก็อด เฮา ไอ ลัฝ ยู โซ)
My heart just won’t let go
(มาย ฮาท จัซท ว็อนท เล็ท โก)
Day after day I’m still holdin’ on
(เด อาฟเทอะ เด แอม ซทิล โฮดดิน ออน)
Even though you’re gone
(อีเฝ็น โธ ยัวร์ กอน)

Ti amo
(ทิ เอมโม)
Wasn’t I good to you?
(วอสซึ้น ไอ เกิด ทู ยู)
I did all that I could do
(ไอ ดิด ออล แดท ไอ เคิด ดู)
To make you want to be here with me
(ทู เมค ยู ว็อนท ทู บี เฮียร วิฑ มี)
I thought you loved me
(ไอ ธอท ยู ลัฝ มี)
I can’t believe you could just turn and leave
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู เคิด จัซท เทิน แอ็นด ลีฝ)
Did it so easily
(ดิด ดิท โซ อีสอิลิ)
You pulled my world out from under me
(ยู พุล มาย เวิลด เอ้า ฟร็อม อันเดอะ มี)
Look what you’ve done to me
(ลุค ว็อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
How could you end it this way
(เฮา เคิด ยู เอ็นด ดิท ดีซ เว)
After the love that we made?
(อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แดท วี เมด)
God, how I wish you had stayed
(ก็อด , เฮา ไอ วิฌ ยู แฮ็ด ซเท)
Can’t you see that I just want you back?
(แค็นท ยู ซี แดท ไอ จัซท ว็อนท ยู แบ็ค)

Ti amo
(ทิ เอมโม)
I never had a clue that I was losin’ you
(ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด อะ คลู แดท ไอ วอส ลูซิน ยู)
You never once let me know you were lettin’ me go
(ยู เนฝเวอะ วันซ เล็ท มี โน ยู เวอ เลทดิน มี โก)
Oh, I guess it was there in your eyes
(โอ , ไอ เก็ซ ซิท วอส แดร์ อิน ยุร ไอ)
Guess it was there in your sighs
(เก็ซ ซิท วอส แดร์ อิน ยุร ไซ)
Guess it was there in your lies
(เก็ซ ซิท วอส แดร์ อิน ยุร ไล)
I was blind then
(ไอ วอส บไลนด เด็น)
Couldn’t face the end
(คูดซึ่น เฟซ ดิ เอ็นด)

Ti amo
(ทิ เอมโม)
Thought we’d go on and on
(ธอท เว็ด โก ออน แอ็นด ออน)
Thought we had something strong
(ธอท วี แฮ็ด ซัมติง ซทร็อง)
You pulled my world out from under me
(ยู พุล มาย เวิลด เอ้า ฟร็อม อันเดอะ มี)
Look what you’ve done to me
(ลุค ว็อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
How could you end it this way
(เฮา เคิด ยู เอ็นด ดิท ดีซ เว)
After the love that we made?
(อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แดท วี เมด)
God, how I wish you had stayed
(ก็อด , เฮา ไอ วิฌ ยู แฮ็ด ซเท)
Can’t you see that I just want you back?
(แค็นท ยู ซี แดท ไอ จัซท ว็อนท ยู แบ็ค)

Ti amo
(ทิ เอมโม)
God how I love you so
(ก็อด เฮา ไอ ลัฝ ยู โซ)
My heart just won’t let go
(มาย ฮาท จัซท ว็อนท เล็ท โก)
Day after day I’m still holdin’ on
(เด อาฟเทอะ เด แอม ซทิล โฮดดิน ออน)
Even though you’re gone
(อีเฝ็น โธ ยัวร์ กอน)
Guess it was there in your eyes
(เก็ซ ซิท วอส แดร์ อิน ยุร ไอ)
Guess it was there in your sighs
(เก็ซ ซิท วอส แดร์ อิน ยุร ไซ)
Guess it was there in your lies
(เก็ซ ซิท วอส แดร์ อิน ยุร ไล)
I was blind then
(ไอ วอส บไลนด เด็น)
Couldn’t face the end
(คูดซึ่น เฟซ ดิ เอ็นด)

Ti amo
(ทิ เอมโม)
Thought we’d go on and on
(ธอท เว็ด โก ออน แอ็นด ออน)
Thought we had something strong
(ธอท วี แฮ็ด ซัมติง ซทร็อง)
You pulled my world out from under me
(ยู พุล มาย เวิลด เอ้า ฟร็อม อันเดอะ มี)
Look what you’ve done to me
(ลุค ว็อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
How could you end it this way
(เฮา เคิด ยู เอ็นด ดิท ดีซ เว)
After the love that we made?
(อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แดท วี เมด)
God, how I wish you had stayed
(ก็อด , เฮา ไอ วิฌ ยู แฮ็ด ซเท)
Can’t you see that I just want you back?
(แค็นท ยู ซี แดท ไอ จัซท ว็อนท ยู แบ็ค)

Ti amo
(ทิ เอมโม)
wasn’t I good to you?
(วอสซึ้น ไอ เกิด ทู ยู)
Did all that I could do
(ดิด ออล แดท ไอ เคิด ดู)
To make you want to be here with me
(ทู เมค ยู ว็อนท ทู บี เฮียร วิฑ มี)
I thought you loved me
(ไอ ธอท ยู ลัฝ มี)
I can’t believe you could just turn and leave
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู เคิด จัซท เทิน แอ็นด ลีฝ)
Did it so easily
(ดิด ดิท โซ อีสอิลิ)
You pulled my world out from under me
(ยู พุล มาย เวิลด เอ้า ฟร็อม อันเดอะ มี)
Look what you’ve done to me
(ลุค ว็อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)

Ti amo
(ทิ เอมโม)
God how I love you so
(ก็อด เฮา ไอ ลัฝ ยู โซ)
My heart just won’t let go
(มาย ฮาท จัซท ว็อนท เล็ท โก)
Day after day I’m still holdin’ on
(เด อาฟเทอะ เด แอม ซทิล โฮดดิน ออน)
Even though you’re gone … [fade out]
(อีเฝ็น โธ ยัวร์ กอน [ เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ti Amo คำอ่านไทย Laura Branigan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น