เนื้อเพลง One Wild Night คำอ่านไทย Bon Jovi

It’s a hot night, the natives are restless
( อิทซ ซา ฮ็อท ไนท , เดอะ เนทิฝ แซร์ เรซทเล็ซ)
We’re sweating by the light of the moon
(เวีย sweatings ไบ เดอะ ไลท อ็อฝ เดอะ มูน)
There’s a voodoo mojo brewing at the go-go
(แดร์ ซา ฝูดู โมโจ้ brewings แอ็ท เดอะ โก โก)
That could knock a witch off her broom
(แดท เคิด น็อค กา วิช ออฟฟ เฮอ บรูม)

We slither on in and shed our skin
(วี ซลีฑเออะ ออน อิน แอ็นด ชี เอ๊า ซคิน)
Make our way into the bump and the grind
(เมค เอ๊า เว อีนทุ เดอะ บัมพ แอ็นด เดอะ ไกรนด)
So I’m passing by, she gives me the eye
(โซ แอม พาซซิง ไบ , ชี กิฝ มี ดิ ไอ)
So I stop to give her a light
(โซ ไอ ซท็อพ ทู กิฝ เฮอ รา ไลท)

One wild night [blinded by the moonlight]
(วัน ไวลด ไนท [ บไลนด ไบ เดอะ มูนไลท์ ])
One wild night [24 hours of midnight]
(วัน ไวลด ไนท [ 24 เอาร อ็อฝ มิดไนท์ ])
One wild night [I stepped into the twilight zone
(วัน ไวลด ไนท [ ไอ สตอปชฺ อีนทุ เดอะ ทไวไลท โสน)
And she left my heart with vertigo]
(แอ็นด ชี เล็ฟท มาย ฮาท วิฑ เฝอทิโก ])
One wild, one wild, one wild, one wild night
(วัน ไวลด , วัน ไวลด , วัน ไวลด , วัน ไวลด ไนท)

Havin’ as much fun as you can in your clothes
(เฮฝวิน แอ็ส มัช ฟัน แอ็ส ยู แค็น อิน ยุร คโลฑ)
Margarita had me feelin’ alright
(มาร์เกรีดา แฮ็ด มี ฟีลิน ออลไร๊ท)
It just might be that I found religion
(อิท จัซท ไมท บี แดท ไอ เฟานด ริลีจอัน)
I’ve been on my knees for half of the night
(แอฝ บีน ออน มาย นี ฟอ ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ ไนท)
Then I’m rolling the bones with Jimmy ‘no dice’
(เด็น แอม โรลลิง เดอะ บอน วิฑ จิมมี่ โน ไดซ)
Gonna take him for a couple weeks’ pay
(กอนนะ เทค ฮิม ฟอ รา คั๊พเพิ่ล วีค เพ)
Man, if you lose this roll I take your girlfriend home
(แม็น , อิฟ ยู ลูส ดีซ โรล ไอ เทค ยุร เกลิลเฟรน โฮม)
So I stopped
(โซ ไอ สต๊อปพฺ)
But you’re not gonna believe who comes walking out
(บัท ยัวร์ น็อท กอนนะ บิลีฝ ฮู คัม วอคกิง เอ้า)

One wild night [blinded by the moonlight]
(วัน ไวลด ไนท [ บไลนด ไบ เดอะ มูนไลท์ ])
One wild night [24 hours of midnight]
(วัน ไวลด ไนท [ 24 เอาร อ็อฝ มิดไนท์ ])
One wild night [I stepped into the twilight zone
(วัน ไวลด ไนท [ ไอ สตอปชฺ อีนทุ เดอะ ทไวไลท โสน)
And she left my heart with vertigo]
(แอ็นด ชี เล็ฟท มาย ฮาท วิฑ เฝอทิโก ])
One wild night [hey, c’est la vie]
(วัน ไวลด ไนท [ เฮ , เซส ลา ไฝ ])
One wild night [welcome to the party]
(วัน ไวลด ไนท [ เวลคัม ทู เดอะ พาทิ ])
One wild night [life is for the living so
(วัน ไวลด ไนท [ ไลฟ อีส ฟอ เดอะ ลีฝอิง โซ)
You gotta live it up, come on let’s go]
(ยู กอททะ ไลฝ อิท อัพ , คัมมอน เล็ท โก ])
One wild, one wild, one wild, one wild night
(วัน ไวลด , วัน ไวลด , วัน ไวลด , วัน ไวลด ไนท)

Guitar solo
(กิทา โซโล)

One wild night [blinded by the moonlight]
(วัน ไวลด ไนท [ บไลนด ไบ เดอะ มูนไลท์ ])
One wild night [24 hours of midnight]
(วัน ไวลด ไนท [ 24 เอาร อ็อฝ มิดไนท์ ])
One wild night [I stepped into the twilight zone
(วัน ไวลด ไนท [ ไอ สตอปชฺ อีนทุ เดอะ ทไวไลท โสน)
And she left my heart with vertigo]
(แอ็นด ชี เล็ฟท มาย ฮาท วิฑ เฝอทิโก ])
One wild night [hey, c’est la vie]
(วัน ไวลด ไนท [ เฮ , เซส ลา ไฝ ])
One wild night [welcome to the party]
(วัน ไวลด ไนท [ เวลคัม ทู เดอะ พาทิ ])
One wild night [life if for the living so
(วัน ไวลด ไนท [ ไลฟ อิฟ ฟอ เดอะ ลีฝอิง โซ)
You gotta live it up, come on let’s go]
(ยู กอททะ ไลฝ อิท อัพ , คัมมอน เล็ท โก ])
One wild, one wild, one wild, one..
(วัน ไวลด , วัน ไวลด , วัน ไวลด , วัน)

One wild night [blinded by the moonlight]
(วัน ไวลด ไนท [ บไลนด ไบ เดอะ มูนไลท์ ])
One wild night [24 hours of midnight]
(วัน ไวลด ไนท [ 24 เอาร อ็อฝ มิดไนท์ ])
One wild night [I stepped into the twilight zone]
(วัน ไวลด ไนท [ ไอ สตอปชฺ อีนทุ เดอะ ทไวไลท โสน ])
For one wild night One wild night [hey, c’est la vie]
(ฟอ วัน ไวลด ไนท วัน ไวลด ไนท [ เฮ , เซส ลา ไฝ ])
One wild night [welcome to the party]
(วัน ไวลด ไนท [ เวลคัม ทู เดอะ พาทิ ])
One wild night [life is for the living]
(วัน ไวลด ไนท [ ไลฟ อีส ฟอ เดอะ ลีฝอิง ])
All we’ve got is one wild night
(ออล หวีบ ก็อท อีส วัน ไวลด ไนท)

One wild night [4x]
(วัน ไวลด ไนท [ 4x ])
One wild night blinded by the moonlight
(วัน ไวลด ไนท บไลนด ไบ เดอะ มูนไลท์)
One wild night 24 hours of midnight
(วัน ไวลด ไนท 24 เอาร อ็อฝ มิดไนท์)
One wild night stepped into the twilight zone for
(วัน ไวลด ไนท สตอปชฺ อีนทุ เดอะ ทไวไลท โสน ฟอ)
One wild, one wild, one wild, one wild night.
(วัน ไวลด , วัน ไวลด , วัน ไวลด , วัน ไวลด ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Wild Night คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น