เนื้อเพลง Anywhere คำอ่านไทย 112

[feat. Lil’ Zane]
( [ ฟีท ลิล Zane ])

[112]
([ 112 ])
Here we are all alone
(เฮียร วี อาร์ ออล อะโลน)
You and me,
(ยู แอ็นด มี ,)
Privacy
(พไรฝะซิ)
And we can do anything
(แอ็นด วี แค็น ดู เอนอิธิง)
Your fantasy
(ยุร แฟนทะซิ)
I wanna make your dreams come true
(ไอ วอนนา เมค ยุร ดรีม คัม ทรู)
Can you hear?
(แค็น ยู เฮีย)
She’s calling me
(ชี คอลลิง มี)
Between your legs Loud and clear
(บีทวิน ยุร เล็ก เลาด แอ็นด คเลีย)
I wanna talk back to her
(ไอ วอนนา ทอค แบ็ค ทู เฮอ)
Make love to her
(เมค ลัฝ ทู เฮอ)
I wanna hear you scream my name
(ไอ วอนนา เฮีย ยู ซครีม มาย เนม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
We can make love on the bedroom floor
(วี แค็น เมค ลัฝ ออน เดอะ เบดรูม ฟโล)
Then on top of my waterbed
(เด็น ออน ท็อพ อ็อฝ มาย วอเทอะริ)
I’m kissing you
(แอม คิสซิงยู)
Running my fingers through your hair
(รันนิง มาย ฟีงเกอะ ธรู ยุร แฮ)
In the hallway
(อิน เดอะ ฮอวเวย์)
Making love away beside the stairs
(เมคอิง ลัฝ อะเว บิไซด เดอะ ซแท)
We can do it anywhere…
(วี แค็น ดู อิท เอนอิฮแว)
I can love you in the shower
(ไอ แค็น ลัฝ ยู อิน เดอะ เฌาเออะ)
Both of our bodies dripping wet
(โบธ อ็อฝ เอ๊า บอดีสฺดรีพพิง เว็ท)
On the patio we can make a night you won’t forget
(ออน เดอะ พาทิโอ วี แค็น เมค เก ไนท ยู ว็อนท เฟาะเกท)
On the kitchen floor
(ออน เดอะ คีชเอ็น ฟโล)
As I softly pull your hair
(แอ็ส ซาย ซอฟทลิ พุล ยุร แฮ)
We can do it anywhere, anywhere…
(วี แค็น ดู อิท เอนอิฮแว , เอนอิฮแว)

I love the way your body feels
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยุร บอดอิ ฟีล)
On top of mine so take your time
(ออน ท็อพ อ็อฝ ไมน โซ เทค ยุร ไทม)
We got a night
(วี ก็อท ดา ไนท)
Girl, you know I like it slow
(เกิล , ยู โน ไอ ไลค อิท ซโล)
And I know you like it too, baby
(แอ็นด ดาย โน ยู ไลค อิท ทู , เบบิ)
Please don’t stop I feel it now
(พลีส ด้อนท์ ซท็อพ ไอ ฟีล อิท เนา)
You feel it, too
(ยู ฟีล อิท , ทู)
You’re shivering
(ยัวร์ ชีฝเวอริง)
Ooh, you put me close to you
(อู้ , ยู พัท มี คโลส ทู ยู)
Just let it flow
(จัซท เล็ท ดิธ ฟโล)
There’s no other place to go
(แดร์ โน อัฑเออะ พเลซ ทู โก)

[Zane]
([ Zane ])
Z too hot to stop
(ซี ทู ฮ็อท ทู ซท็อพ)
So we goin’ from the bedroom to the floor
(โซ วี โกอิน ฟร็อม เดอะ เบดรูม ทู เดอะ ฟโล)
Let you know a n*gga miss you when out on tour
(เล็ท ยู โน อะ เอ็น *gga มิซ ยู ฮเว็น เอ้า ออน ทัวร์)
When our tongues touch
(ฮเว็น เอ๊า ทัง ทั๊ช)
Have a playboy thinkin’ much
(แฮ็ฝ อะ พเลบอย ติ้งกิน มัช)
Roll a Dutch,
(โรล อะ ดัช ,)
Let me tell you it turns me on
(เล็ท มี เท็ล ยู อิท เทิน มี ออน)
When 112 sing to you
(ฮเว็น 112 ซิง ทู ยู)
What kinda feeling do it bring to you?
(ว็อท กินดา ฟีลอิง ดู อิท บริง ทู ยู)
I pump hard till you say I’m being mean to you
(ไอ พัมพ ฮาด ทิล ยู เซ แอม บีอิง มีน ทู ยู)
I know the ice Roley gleam to you
(ไอ โน ดิ ไอซ Roley กลีม ทู ยู)
A true playa’s what I seem to you
(อะ ทรู พอลเย ว็อท ไอ ซีม ทู ยู)
And if you want it
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท ดิธ)
We can do it in the Black 500
(วี แค็น ดู อิท อิน เดอะ บแล็ค 500)
Wit’ the top down
(วิท เดอะ ท็อพ เดาน)
In overdrive when we ride cuz I’m hot now
(อิน โอเฝิดไรฝ ฮเว็น วี ไรด คัซ แอม ฮ็อท เนา)
You got me goin’,
(ยู ก็อท มี โกอิน ,)
I don’t think I wanna stop now
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ วอนนา ซท็อพ เนา)
Z feenin’ like a criminal on lockdown
(ซี ฟีนิน ไลค เก ครีมอิแน็ล ออน ล็อคเดาน)
So let’s get a way the ghetto way
(โซ เล็ท เก็ท ดา เว เดอะ เกทโท เว)
You gettin’ hot baby, please don’t melt away
(ยู เกดดิน ฮ็อท เบบิ , พลีส ด้อนท์ เม็ลท อะเว)
I got a crib on the beach Palmetto-way
(ไอ ก็อท ดา คริบ ออน เดอะ บีช แพ็ลเมทโท เว)
And here’s your personal key to see me everyday
(แอ็นด เฮียร ยุร เพอซแน็ล คี ทู ซี มี เอวี่เดย์)
112…
-112

[Repeat Chorus until fade]
([ ริพีท โครัซ อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anywhere คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น