เนื้อเพลง Impossible คำอ่านไทย Whitney Houston

[Whitney] Impossible!
( [ วิชนี่ ] อิมพ๊อซซิเบิ้ล !)
For a plain yellow pumpkin to become a golden carriage
(ฟอ รา พเลน เยลโล พัมคิน ทู บิคัม อะ โกลเด็น แคริจ)
Impossible
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
For a plain country bumpkin and a prince to join in mairrage
(ฟอ รา พเลน คันทริ บัมคิน แอ็นด อะ พรินซ ทู จอยน อิน mairrage)
And four white mice could never be turned to horses
(แอ็นด โฟ ฮไวท ไมซ เคิด เนฝเวอะ บี เทิน ทู ฮอซ)
Such falder-all-and-fiddley-dee-of-courses
(ซัช falder ออล แอ็นด fiddley ดี อ็อฝ โคซ)
Im-poss-i-ble!
(แอม poss ซาย ble !)
But the world is full of zanies and fools
(บัท เดอะ เวิลด อีส ฟูล อ็อฝ zanies แซน ฟูล)
Who don’t believe in sensible rules
(ฮู ด้อนท์ บิลีฝ อิน เซนซิเบิล รูล)
and don’t believe what sensible people say
(แอ็นด ด้อนท์ บิลีฝ ว็อท เซนซิเบิล พี๊เพิ่ล เซ)
And because-these-daff-and-dooly-ite[?]-dopes
(แอ็นด บิคอส ฑิส daff แอ็นด dooly อิท [ ] โดพ)
keep-building-up-impossible-hopes,
(คีพ บีลดิง อัพ อิมพ๊อซซิเบิ้ล โฮพ ,)
impossible, things are happening everyday.’
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล , ธิง แซร์ แฮพเพะนิง เอวี่เดย์)
Impossible [Brandy]
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล [ บแรนดิ ])
Impossible [Whitney]
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล [ วิชนี่ ])
Impossible [Brandy]
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล [ บแรนดิ ])
Impossible [Whitney]
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล [ วิชนี่ ])
Impossible [Brandy]
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล [ บแรนดิ ])
Impossible [Whitney]
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล [ วิชนี่ ])
Imposs-ible! [Whitney and Brandy]
(Imposs ible ! [ วิชนี่ แอ็นด บแรนดิ ])
[Brandy] It’s possible, for a plain yellow pumpkin and a prince to join in
([ บแรนดิ ] อิทซ พ๊อซซิเบิ้ล , ฟอ รา พเลน เยลโล พัมคิน แอ็นด อะ พรินซ ทู จอยน อิน)
marriage
(แมริจ)
Quite possible, for a plain country bumpkin and a prince to join in marriage
(คไวท พ๊อซซิเบิ้ล , ฟอ รา พเลน คันทริ บัมคิน แอ็นด อะ พรินซ ทู จอยน อิน แมริจ)
[Whitney] And four white mice are easily turned to horses
([ วิชนี่ ] แอ็นด โฟ ฮไวท ไมซ อาร์ อีสอิลิ เทิน ทู ฮอซ)
Such falder-all-and-fiddley-dee-of-courses
(ซัช falder ออล แอ็นด fiddley ดี อ็อฝ โคซ)
[Brandy] Quite Poss-i-ble!
([ บแรนดิ ] คไวท Poss ซาย ble !)
For the world is full of zanies and fools [Brandy]
(ฟอ เดอะ เวิลด อีส ฟูล อ็อฝ zanies แซน ฟูล [ บแรนดิ ])
Who don’t believe in sensible rules [Whitney]
(ฮู ด้อนท์ บิลีฝ อิน เซนซิเบิล รูล [ วิชนี่ ])
and don’t believe what sensible people say [Brandy]
(แอ็นด ด้อนท์ บิลีฝ ว็อท เซนซิเบิล พี๊เพิ่ล เซ [ บแรนดิ ])
And because-these-daff-and-dooly-ite[?]-dopes
(แอ็นด บิคอส ฑิส daff แอ็นด dooly อิท [ ] โดพ)
keep-building-up-impossible-hopes,
(คีพ บีลดิง อัพ อิมพ๊อซซิเบิ้ล โฮพ ,)
impossible, things are happening ev-ery-day. [Both]
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล , ธิง แซร์ แฮพเพะนิง ev เออะริ เด [ โบธ ])
>and so Cinderella goes to the ball
(>แอ็นด โซ ซินเดอร์เลลล่า โกซ ทู เดอะ บอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Impossible คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น