เนื้อเพลง One More Night คำอ่านไทย Stars

Try as he might he’s unable to speak
( ทไร แอ็ส ฮี ไมท อีส อันเอ๊เบิ่ล ทู ซพีค)
He grabs her by the hair, he strokes her on the cheek
(ฮี กแร็บ เฮอ ไบ เดอะ แฮ , ฮี ซโตรก เฮอ ออน เดอะ ชีค)
The bed is unmade like everything is
(เดอะ เบ็ด อีส อันเมด ไลค เอ๊วี่ติง อีส)
Dark little heaven at the top of the stairs
(ดาค ลิ๊ทเทิ่ล เฮฝเอ็น แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ เดอะ ซแท)
Take me like that, ruin it all
(เทค มี ไลค แดท , รูอิน หนิด ออล)
Then build it again by the light in the hall
(เด็น บิลด ดิท อะเกน ไบ เดอะ ไลท อิน เดอะ ฮอล)
He drops to his knees says please my love, please
(ฮี ดร็อพ ทู ฮิส นี เซ พลีส มาย ลัฝ , พลีส)
I’ll kill who you hate, take off that dress, you won’t freeze
(แอล คิล ฮู ยู เฮท , เทค ออฟฟ แดท ดเรซ , ยู ว็อนท ฟรีส)

One more night, that was a good one
(วัน โม ไนท , แดท วอส ซา เกิด วัน)
One more night, i dreamed it was a good one
(วัน โม ไนท , ไอ ดรีม ดิท วอส ซา เกิด วัน)
One more, one more night, that was a good one
(วัน โม , วัน โม ไนท , แดท วอส ซา เกิด วัน)
One more night, the end should be a good one
(วัน โม ไนท , ดิ เอ็นด เชิด บี อะ เกิด วัน)
A good one
(อะ เกิด วัน)

He starts with her back cause that’s what he sees
(ฮี ซทาท วิฑ เฮอ แบ็ค คอส แด๊ท ว็อท ฮี ซี)
When she’s breaking his heart she still f*cks like a tease
(ฮเว็น ชี บเรคคิง ฮิส ฮาท ชี ซทิล เอฟ *cks ไลค เก ทีส)
Release to the sky, look him straight in the eye
(รีลีซ ทู เดอะ ซไค , ลุค ฮิม ซทเรท อิน ดิ ไอ)
And tell him that now, that you wish he would die
(แอ็นด เท็ล ฮิม แดท เนา , แดท ยู วิฌ ฮี เวิด ได)
You’ll never touch him again so get what you can
(โยว เนฝเวอะ ทั๊ช ฮิม อะเกน โซ เก็ท ว็อท ยู แค็น)
Leaving him empty just because he’s a man
(ลีฝอิงส ฮิม เอมทิ จัซท บิคอส อีส ซา แม็น)
So good when it ends, they’ll never be friends
(โซ เกิด ฮเว็น หนิด เอ็นด , เด๊ว เนฝเวอะ บี ฟเร็นด)
One more night, that’s all they can spend
(วัน โม ไนท , แด๊ท ซอร์ เด แค็น ซเพ็นด)

One more night, that was a good one
(วัน โม ไนท , แดท วอส ซา เกิด วัน)
One more night, i dreamed it was a good one
(วัน โม ไนท , ไอ ดรีม ดิท วอส ซา เกิด วัน)
One more, one more night, that was a good one
(วัน โม , วัน โม ไนท , แดท วอส ซา เกิด วัน)
One more night, the end should be a good one
(วัน โม ไนท , ดิ เอ็นด เชิด บี อะ เกิด วัน)
A good one
(อะ เกิด วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One More Night คำอ่านไทย Stars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น