เนื้อเพลง Put That Woman First คำอ่านไทย Jaheim

” Put That Woman First ”
( ” พัท แดท วูมเอิน เฟิซท “)

Oooh…ooh…ooh…ooh… [Yeah]
(อู้ อู้ อู้ อู้ [ เย่ ])

If they gleam in the sun
(อิฟ เด กลีม อิน เดอะ ซัน)
while they spin and they fit on my truck then [I could remember]
(ฮไวล เด ซพิน แอ็นด เด ฟิท ออน มาย ทรัค เด็น [ ไอ เคิด ริเมมเบอะ ])
And if it came in the sack
(แอ็นด อิฟ อิท เคม อิน เดอะ แซ็ค)
No stems no seeds in the bag girl [I could remember]
(โน ซเท็ม โน ซีด ซิน เดอะ แบ็ก เกิล [ ไอ เคิด ริเมมเบอะ ])
And if it drip from my wrist and they look like it shine light blue then
(แอ็นด อิฟ อิท ดริพ ฟร็อม มาย ริซท แอ็นด เด ลุค ไลค อิท ไฌน ไลท บลู เด็น)
[I could remember]
([ ไอ เคิด ริเมมเบอะ ])
But Ohhh girl
(บัท โอ้ เกิล)
Oh I forgot to be your lover
(โอ ไอ เฟาะกอท ทู บี ยุร ลัฝเออะ)
If it wasn’t for the 9 to 5
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ นาย ทู ไฟท์)
Doubled-up overtime then [I could remember]
(ดั๊บเบิ้ล อัพ โอเฝอะไทม เด็น [ ไอ เคิด ริเมมเบอะ ])
If it wasn’t for the Sunday all-star
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ ซันดิ ออล ซทา)
weekend game girl [I could remember]
(วี๊คเกน เกม เกิล [ ไอ เคิด ริเมมเบอะ ])
And if it wasn’t for the dough
(แอ็นด อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ โด)
Gettin fifty g’s a show girl ya know that [I could remember]
(เกดดิน ฟีฟทิ จีส ซา โฌ เกิล ยา โน แดท [ ไอ เคิด ริเมมเบอะ ])
But silly me, silly me
(บัท ซีลลิ มี , ซีลลิ มี)
Ohhh
(โอ้)
Tell me how could I ever forget to be your lover
(เท็ล มี เฮา เคิด ดาย เอฝเออะ เฟาะเกท ทู บี ยุร ลัฝเออะ)

Never realized that you need love too [Oh, yeah]
(เนฝเวอะ รีแอะไลส แดท ยู นีด ลัฝ ทู [ โอ , เย่ ])
Spend my life makin’ up to you
(ซเพ็นด มาย ไลฟ เมกิน อัพ ทู ยู)
Oh, girl
(โอ , เกิล)
Oh, I forgot to be your lover
(โอ , ไอ เฟาะกอท ทู บี ยุร ลัฝเออะ)

When she starts bringin’ up old dirt
(ฮเว็น ชี ซทาท บริงอิน อัพ โอลด เดิท)
And the fights keep getting worse [Oh, brother]
(แอ็นด เดอะ ไฟท คีพ เกดดดิ้ง เวิซ [ โอ , บรัฑเออะ ])
Findin’ numbers in her purse
(ฟายดิน นัมเบอะ ซิน เฮอ เพิซ)
Better put that woman first [Yeah]
(เบทเทอะ พัท แดท วูมเอิน เฟิซท [ เย่ ])
When you notice she ain’t wearin’ her ring [Oh, no]
(ฮเว็น ยู โนทิซ ชี เอน เวียริน เฮอ ริง [ โอ , โน ])
When she starts playin’ little games
(ฮเว็น ชี ซทาท เพลย์ยิน ลิ๊ทเทิ่ล เกม)
Comin’ in late from work
(คัมอิน อิน เลท ฟร็อม เวิค)
You better put that woman first
(ยู เบทเทอะ พัท แดท วูมเอิน เฟิซท)

If it wasn’t for the make-up on my shirt
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ เมค อัพ ออน มาย เฌิท)
Still out there chasin’ skirts then [I could remember]
(ซทิล เอ้า แดร์ เช๊ซิน ซเคิท เด็น [ ไอ เคิด ริเมมเบอะ ])
And if it wasn’t for that fight last night
(แอ็นด อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ แดท ไฟท ลาซท ไนท)
You smashin out my headlights then [I could remember]
(ยู สแมสชิน เอ้า มาย เฮดไลท์ เด็น [ ไอ เคิด ริเมมเบอะ ])
If it wasn’t for parole
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ พะโรล)
Steady duckin’ my P.O. girl you know [I could remember]
(ซเทดอิ ดักคิน มาย พี โอ เกิล ยู โน [ ไอ เคิด ริเมมเบอะ ])
But silly me, silly me, babe
(บัท ซีลลิ มี , ซีลลิ มี , เบบ)
Tell me how could I ever forget to be your lover
(เท็ล มี เฮา เคิด ดาย เอฝเออะ เฟาะเกท ทู บี ยุร ลัฝเออะ)

Never realized that you need love too
(เนฝเวอะ รีแอะไลส แดท ยู นีด ลัฝ ทู)
Spend my life makin’ love to you
(ซเพ็นด มาย ไลฟ เมกิน ลัฝ ทู ยู)
Oh, girl
(โอ , เกิล)
Oh, I forgot to be your lover
(โอ , ไอ เฟาะกอท ทู บี ยุร ลัฝเออะ)

When she starts bringin’ up old dirt [Bringin’ up old sh*t]
(ฮเว็น ชี ซทาท บริงอิน อัพ โอลด เดิท [ บริงอิน อัพ โอลด ฌะ *ที ])
And the fights keep getting worse
(แอ็นด เดอะ ไฟท คีพ เกดดดิ้ง เวิซ)
[Oh…oh…oh…oh…]
([ โอ โอ โอ โอ ])
Findin’ numbers in her purse [I’m tellin’ you, brother]
(ฟายดิน นัมเบอะ ซิน เฮอ เพิซ [ แอม เทลลิน ยู , บรัฑเออะ ])
Better put that woman first [You better put your woman first]
(เบทเทอะ พัท แดท วูมเอิน เฟิซท [ ยู เบทเทอะ พัท ยุร วูมเอิน เฟิซท ])
When you notice she ain’t wearin’ her ring [Oh, yeah]
(ฮเว็น ยู โนทิซ ชี เอน เวียริน เฮอ ริง [ โอ , เย่ ])
When she starts playin’ little games [I’m-I’m-I’m-I’m tellin’ you, brother]
(ฮเว็น ชี ซทาท เพลย์ยิน ลิ๊ทเทิ่ล เกม [ แอม แอม แอม แอม เทลลิน ยู , บรัฑเออะ ])
Comin’ in late from work
(คัมอิน อิน เลท ฟร็อม เวิค)
You better put that woman first [Put that woman first]
(ยู เบทเทอะ พัท แดท วูมเอิน เฟิซท [ พัท แดท วูมเอิน เฟิซท ])

[So many times] Actin like it wasn’t really nothin’
([ โซ เมนอิ ไทม ] แอสติน ไลค อิท วอสซึ้น ริแอ็ลลิ นอทติน)
[So many way] Kept to myself, always runnin’
([ โซ เมนอิ เว ] เค็พท ทู ไมเซลฟ , ออลเว รูนนิน)
[So many games] All that has changed
([ โซ เมนอิ เกม ] ออล แดท แฮ็ส เชนจ)
[So many words] I need you to stay
([ โซ เมนอิ เวิด ] ไอ นีด ยู ทู ซเท)
[Always came first] Even though sometimes felt like
([ ออลเว เคม เฟิซท ] อีเฝ็น โธ ซัมไทม์ เฟ็ลท ไลค)
second
(เซคอันด)
[Came down to love] You know I had to learn a lesson
([ เคม เดาน ทู ลัฝ ] ยู โน ไอ แฮ็ด ทู เลิน อะ เล๊ซซั่น)
[Spend some time] Put in some work
([ ซเพ็นด ซัม ไทม ] พัท อิน ซัม เวิค)
[And for better or worse] Always put that woman first
([ แอ็นด ฟอ เบทเทอะ ออ เวิซ ] ออลเว พัท แดท วูมเอิน เฟิซท)

When she starts bringin’ up old dirt
(ฮเว็น ชี ซทาท บริงอิน อัพ โอลด เดิท)
And the fights keep getting worse [Gettin’ worse]
(แอ็นด เดอะ ไฟท คีพ เกดดดิ้ง เวิซ [ เกดดิน เวิซ ])
Findin’ numbers in her purse [In her purse]
(ฟายดิน นัมเบอะ ซิน เฮอ เพิซ [ อิน เฮอ เพิซ ])
Better put that woman first [Put that woman first]
(เบทเทอะ พัท แดท วูมเอิน เฟิซท [ พัท แดท วูมเอิน เฟิซท ])
When you notice she ain’t wearin’ her ring [Ooh, yeah]
(ฮเว็น ยู โนทิซ ชี เอน เวียริน เฮอ ริง [ อู้ , เย่ ])
When she starts playin’ little games [Her little games]
(ฮเว็น ชี ซทาท เพลย์ยิน ลิ๊ทเทิ่ล เกม [ เฮอ ลิ๊ทเทิ่ล เกม ])
Comin’ in late from work [I’mma say it again]
(คัมอิน อิน เลท ฟร็อม เวิค [ แอมมา เซ อิท อะเกน ])
You better put that woman first [Put that woman, put that woman first]
(ยู เบทเทอะ พัท แดท วูมเอิน เฟิซท [ พัท แดท วูมเอิน , พัท แดท วูมเอิน เฟิซท ])

When she starts bringin’ up old dirt
(ฮเว็น ชี ซทาท บริงอิน อัพ โอลด เดิท)
And the fights keep getting worse [She’s gonna leave you]
(แอ็นด เดอะ ไฟท คีพ เกดดดิ้ง เวิซ [ ชี กอนนะ ลีฝ ยู ])
Findin’ numbers in her purse
(ฟายดิน นัมเบอะ ซิน เฮอ เพิซ)
Better put that woman first [Yeah, yeah, yeah]
(เบทเทอะ พัท แดท วูมเอิน เฟิซท [ เย่ , เย่ , เย่ ])
When you notice she ain’t wearin’ her ring [Yeah, yeah, yeah, yeah]
(ฮเว็น ยู โนทิซ ชี เอน เวียริน เฮอ ริง [ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])
When she starts playin’ little games [Yeah, yeah]
(ฮเว็น ชี ซทาท เพลย์ยิน ลิ๊ทเทิ่ล เกม [ เย่ , เย่ ])
Comin’ in late from work
(คัมอิน อิน เลท ฟร็อม เวิค)
You better put that woman first
(ยู เบทเทอะ พัท แดท วูมเอิน เฟิซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Put That Woman First คำอ่านไทย Jaheim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น