เนื้อเพลง Happy Boys And Girls คำอ่านไทย Aqua

Be Happy
( บี แฮพพิ)
Come On Let’s Go Get It On
(คัมมอน เล็ท โก เก็ท ดิธ ออน)
Be Happy Be Happy
(บี แฮพพิ บี แฮพพิ)
Come On Let’s Go Get It On
(คัมมอน เล็ท โก เก็ท ดิธ ออน)
Be Happy
(บี แฮพพิ)
Everybody Let’s Go Have Some Fun
(เอวี่บอดี้ เล็ท โก แฮ็ฝ ซัม ฟัน)

I Don’t Want To Waste My Time On Simple Little Things
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เวซท มาย ไทม ออน ซิ๊มเพิ่ล ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
I’d Rather Stay Here All The Night With Happy Boys Who Sings
(อาย ราฑเออะ ซเท เฮียร ออล เดอะ ไนท วิฑ แฮพพิ บอย ฮู ซิง)
Come On Let’s Go Get It On Everybody Let’s Go Have Some Fun
(คัมมอน เล็ท โก เก็ท ดิธ ออน เอวี่บอดี้ เล็ท โก แฮ็ฝ ซัม ฟัน)

I’ve Got A Feeling You Could Use A Little Smile
(แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง ยู เคิด ยูซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซไมล)
Hoping You Could Stay There For Just A Little While
(โฮพปิง ยู เคิด ซเท แดร์ ฟอ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)
Making A Lot Of Noise Up There Throw Your Hands Up In The Air
(เมคอิง อะ ล็อท อ็อฝ นอยส อัพ แดร์ ตโร ยุร แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ)

I Don’t Want To Waste My Time On Simple Little Things
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เวซท มาย ไทม ออน ซิ๊มเพิ่ล ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
I’d Rather Stay Here All The Night With Everyone Who Sings
(อาย ราฑเออะ ซเท เฮียร ออล เดอะ ไนท วิฑ เอ๊วี่วัน ฮู ซิง)

Happy Boys And Happy Girls Will Be
(แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล วิล บี)
We Are The Happy Boys And Girls
(วี อาร์ เดอะ แฮพพิ บอย แซน เกิล)
Happy Boys And Happy Girls Will Be
(แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล วิล บี)
So Happy Yeah So So Happy Yeah
(โซ แฮพพิ เย่ โซ โซ แฮพพิ เย่)

Happy Boys And Happy Girls Will Be
(แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล วิล บี)
We Are The Happy Boys And Girls
(วี อาร์ เดอะ แฮพพิ บอย แซน เกิล)
Happy Boys And Happy Girls Will Be
(แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล วิล บี)
Oh Yeah So Happy
(โอ เย่ โซ แฮพพิ)

Try With An Eagle It Will Make You Look So Nice
(ทไร วิฑ แอน อี๊เกิ้ล อิท วิล เมค ยู ลุค โซ ไน๊ซ์)
And If You Start To Warm You Can Further Break The Ice
(แอ็นด อิฟ ยู ซทาท ทู วอม ยู แค็น เฟอเฑอะ บเรค ดิ ไอซ)
Come On Let’s Go Get It On Everybody Let’s Go Have Some Fun
(คัมมอน เล็ท โก เก็ท ดิธ ออน เอวี่บอดี้ เล็ท โก แฮ็ฝ ซัม ฟัน)

I’ve Got A Feeling You Could Use A Little Smile
(แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง ยู เคิด ยูซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซไมล)
Hoping You Could Stay There For Just A Little While
(โฮพปิง ยู เคิด ซเท แดร์ ฟอ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)
Making A Lot Of Noise Up There Throw Your Hands Up In The Air
(เมคอิง อะ ล็อท อ็อฝ นอยส อัพ แดร์ ตโร ยุร แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ)

I Don’t Want To Waste My Time On Simple Little Things
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เวซท มาย ไทม ออน ซิ๊มเพิ่ล ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
I’d Rather Stay Here All The Night With Everyone Who Sings
(อาย ราฑเออะ ซเท เฮียร ออล เดอะ ไนท วิฑ เอ๊วี่วัน ฮู ซิง)

Happy Boys And Happy Girls Will Be
(แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล วิล บี)
We Are The Happy Boys And Girls
(วี อาร์ เดอะ แฮพพิ บอย แซน เกิล)
Happy Boys And Happy Girls Will Be
(แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล วิล บี)
So Happy Yeah So So Happy Yeah
(โซ แฮพพิ เย่ โซ โซ แฮพพิ เย่)

Happy Boys And Happy Girls Will Be
(แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล วิล บี)
We Are The Happy Boys And Girls
(วี อาร์ เดอะ แฮพพิ บอย แซน เกิล)
Happy Boys And Happy Girls Will Be
(แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล วิล บี)
Oh Yeah So Happy
(โอ เย่ โซ แฮพพิ)

Young And Old
(ยัง แอ็นด โอลด)
Be Happy Everyone Be Happy
(บี แฮพพิ เอ๊วี่วัน บี แฮพพิ)
I’m Sure You Could Be Happy
(แอม ฌุร ยู เคิด บี แฮพพิ)
Cause Happy Boys And Happy Girls Is Around The World
(คอส แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล ซิส อะเรานด เดอะ เวิลด)

Be Happy
(บี แฮพพิ)
Come On Let’s Go Get It On
(คัมมอน เล็ท โก เก็ท ดิธ ออน)
Be Happy
(บี แฮพพิ)
Everybody Let’s Go Have Some Fun
(เอวี่บอดี้ เล็ท โก แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
Be Happy
(บี แฮพพิ)
Come On Let’s Go Get It On
(คัมมอน เล็ท โก เก็ท ดิธ ออน)
Be Happy
(บี แฮพพิ)
Everybody Let’s Go Have Some Fun
(เอวี่บอดี้ เล็ท โก แฮ็ฝ ซัม ฟัน)

Happy Boys And Happy Girls Will Be
(แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล วิล บี)
We Are The Happy Boys And Girls
(วี อาร์ เดอะ แฮพพิ บอย แซน เกิล)
Happy Boys And Happy Girls Will Be
(แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล วิล บี)
So Happy Yeah So So Happy Yeah
(โซ แฮพพิ เย่ โซ โซ แฮพพิ เย่)

Happy Boys And Happy Girls Will Be
(แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล วิล บี)
We Are The Happy Boys And Girls
(วี อาร์ เดอะ แฮพพิ บอย แซน เกิล)
Happy Boys And Happy Girls Will Be
(แฮพพิ บอย แซน แฮพพิ เกิล วิล บี)
Oh Yeah So Happy
(โอ เย่ โซ แฮพพิ)

Be Happy
(บี แฮพพิ)
Come On Let’s Go Get It On
(คัมมอน เล็ท โก เก็ท ดิธ ออน)
Be Happy
(บี แฮพพิ)
Everybody Let’s Go Have Some Fun
(เอวี่บอดี้ เล็ท โก แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
Be Happy
(บี แฮพพิ)
Come On Let’s Go Get It On
(คัมมอน เล็ท โก เก็ท ดิธ ออน)
Be Happy
(บี แฮพพิ)

So Happy
(โซ แฮพพิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy Boys And Girls คำอ่านไทย Aqua

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น