เนื้อเพลง Had A Dat คำอ่านไทย Sublime

Raging and swirling,
( เรจิง แอ็นด สเวอร์ลิง ,)
getting inside,
(เกดดดิ้ง อีนไซด ,)
I feel Like I’m going to Break!
(ไอ ฟีล ไลค แอม โกอิ้ง ทู บเรค !)

Bright sun sinking low,
(ไบร๊ท ซัน ซีงคิง โล ,)
I never feel afraid to let emotions show.
(ไอ เนฝเวอะ ฟีล อัฟเรด ทู เล็ท อิโมฌัน โฌ)
Well I did.
(เว็ล ไอ ดิด)
Now take a look at me,
(เนา เทค เก ลุค แกท มี ,)
I had a close brush before your destiny.
(ไอ แฮ็ด อะ คโลส บรัฌ บิโฟ ยุร เดซทินิ)

Before I end, and you’ll be victims of
(บิโฟ ไอ เอ็นด , แอ็นด โยว บี ฝิคทิม อ็อฝ)
my stories, tales, lies, and exaggerations.
(มาย สตอยสฺ , เทล , ไล , แอ็นด เอ็กแสเจอะเรฌัน)
I’m gonna
(แอม กอนนะ)
When your living life like a show
(ฮเว็น ยุร ลีฝอิง ไลฟ ไลค เก โฌ)
you gotta
(ยู กอททะ)
take a bow to the people you know
(เทค เก เบา ทู เดอะ พี๊เพิ่ล ยู โน)

I said lie, for me
(ไอ เซ็ด ไล , ฟอ มี)
lying under a process tree
(ลายยิง อันเดอะ รา พรอซเอ็ซ ทรี)
oh engrossing in my brain
(โอ เอ็นกโรซซิง อิน มาย บเรน)
feeling like I’m going a little insane.
(ฟีลอิง ไลค แอม โกอิ้ง อะ ลิ๊ทเทิ่ล อินเซน)

a little close inside
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล คโลส อีนไซด)
feels like I’m going INSANE!
(ฟีล ไลค แอม โกอิ้ง อินเซน !)

Red lights
(เร็ด ไลท)
are sinking low
(อาร์ ซีงคิง โล)

I grab another beer cuz it’s time to go…
(ไอ กแร็บ แอะนัธเออะ เบีย คัซ อิทซ ไทม ทู โก)

I feel my head burst, I head out to your car
(ไอ ฟีล มาย เฮ็ด เบิซท , ไอ เฮ็ด เอ้า ทู ยุร คา)
And I pray to Jesus Christ, but you won’t get too far
(แอ็นด ดาย พเร ทู จีสัซ คไรซท , บัท ยู ว็อนท เก็ท ทู ฟา)

I say uh, headlights and uh second gear
(ไอ เซ อา , เฮดไลท์ แซน อา เซคอันด เกีย)
I run the road of like and skip the things you fear
(ไอ รัน เดอะ โรด อ็อฝ ไลค แอ็นด ซคิพ เดอะ ธิง ยู เฟีย)
I said that you might, that you might find a better way
(ไอ เซ็ด แดท ยู ไมท , แดท ยู ไมท ไฟนด อะ เบทเทอะ เว)
to justify the evil things that you say
(ทู จัซทิไฟ ดิ อี๊วิ้ว ธิง แดท ยู เซ)

Ah, help me please, ah help me please
(อา , เฮ็ลพ มี พลีส , อา เฮ็ลพ มี พลีส)
because I’m going upon my knees
(บิคอส แอม โกอิ้ง อุพอน มาย นี)

I said, I said
(ไอ เซ็ด , ไอ เซ็ด)
going down to my knees
(โกอิ้ง เดาน ทู มาย นี)
I pray to the Lord up above!
(ไอ พเร ทู เดอะ ลอด อัพ อะบัฝ !)

Help me,
(เฮ็ลพ มี ,)
I’m falling down
(แอม ฟ๊อลิง เดาน)
feeling now the cold, cold, cold, hard ground
(ฟีลอิง เนา เดอะ โคลด , โคลด , โคลด , ฮาด กเรานด)

haunting faces, and moving lines
(ฮันติง เฟซ , แอ็นด มูฝอิง ไลน)
slumber party for tonight
(ซลัมเบอะ พาทิ ฟอ ทุไนท)

Pound it hard, your gonna pound it again
(เพานด ดิท ฮาด , ยุร กอนนะ เพานด ดิท อะเกน)
but please just do not pump up my friend
(บัท พลีส จัซท ดู น็อท พัมพ อัพ มาย ฟเร็นด)
cuz it seems all right, gonna push him around
(คัซ อิท ซีม ซอร์ ไรท , กอนนะ พุฌ ฮิม อะเรานด)
but I can’t be taken for no clown.
(บัท ไอ แค็นท บี เทคเอ็น ฟอ โน คเลาน)

Because,
(บิคอส ,)
when I am on the ground I CRY!
(ฮเว็น นาย แอ็ม ออน เดอะ กเรานด ดาย คไร !)

wowowowowowo.. Dub Style!
(wowowowowowo ดับ ซไทล !)

oh, cool and easy
(โอ , คูล แอ็นด อีสอิ)
oh no
(โอ โน)
cool and easy
(คูล แอ็นด อีสอิ)
to the sweet reggae music
(ทู เดอะ สวี้ท reggae มยูสิค)
oh no
(โอ โน)
feels all right to sweet reggae music
(ฟีล ซอร์ ไรท ทู สวี้ท reggae มยูสิค)
feels all right
(ฟีล ซอร์ ไรท)
sweet reggae music….
(สวี้ท reggae มยูสิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Had A Dat คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น