เนื้อเพลง Face to Face คำอ่านไทย Sevendust

Don’t tell me now with a smile on your face
( ด้อนท์ เท็ล มี เนา วิฑ อะ ซไมล ออน ยุร เฟซ)
That you’re lost…down and out
(แดท ยัวร์ ล็อซท เดาน แอ็นด เอ้า)
When there was nothing left in me
(ฮเว็น แดร์ วอส นัธอิง เล็ฟท อิน มี)

You can’t stop f*ckin’ with my head
(ยู แค็นท ซท็อพ เอฟ *ckin วิฑ มาย เฮ็ด)
Stop f*ckin’ with my head
(ซท็อพ เอฟ *ckin วิฑ มาย เฮ็ด)
My silence you break
(มาย ไซเล็นซ ยู บเรค)
The smile that you fake [you fake]
(เดอะ ซไมล แดท ยู เฟค [ ยู เฟค ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
There’s not one thing that you can say to make it right
(แดร์ น็อท วัน ธิง แดท ยู แค็น เซ ทู เมค อิท ไรท)
Unless you say ” I’m leavin ”
(อันเลซ ยู เซ ” แอม เลวิน “)
And if you’re not…then please tell me why
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ น็อท เด็น พลีส เท็ล มี ฮไว)
Please tell me why you can’t
(พลีส เท็ล มี ฮไว ยู แค็นท)

Save face
(เซฝ เฟซ)
Say it to my face
(เซ อิท ทู มาย เฟซ)

Can I take all the filth in your head
(แค็น นาย เทค ออล เดอะ ฟิลธ อิน ยุร เฮ็ด)
All the words that you said [that you said]
(ออล เดอะ เวิด แดท ยู เซ็ด [ แดท ยู เซ็ด ])
And throw it away [throw it out]
(แอ็นด ตโร อิท อะเว [ ตโร อิท เอ้า ])

You can’t stop f*ckin’ with my head
(ยู แค็นท ซท็อพ เอฟ *ckin วิฑ มาย เฮ็ด)
Stop f*ckin’ with my head
(ซท็อพ เอฟ *ckin วิฑ มาย เฮ็ด)
My silence you break
(มาย ไซเล็นซ ยู บเรค)
The smile that you take away
(เดอะ ซไมล แดท ยู เทค อะเว)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
There’s not one thing that you can say to make it right
(แดร์ น็อท วัน ธิง แดท ยู แค็น เซ ทู เมค อิท ไรท)
Unless you say ” I’m leavin ”
(อันเลซ ยู เซ ” แอม เลวิน “)
And if you’re not…then please tell me why
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ น็อท เด็น พลีส เท็ล มี ฮไว)
Please tell me why you can’t
(พลีส เท็ล มี ฮไว ยู แค็นท)

That sh*t you’re talkin’ don’t mean nothing to me anymore
(แดท ฌะ *ที ยัวร์ ทอคกิ่น ด้อนท์ มีน นัธอิง ทู มี แอนนี่มอ)
Limp d*ck…you f*ck stick…let’s settle the score
(ลิมพ d*ck ยู เอฟ *ck ซทิค เล็ท เซ็ทเทิ่ล เดอะ ซโค)
Run and hide you know I’ll find you anywhere
(รัน แอ็นด ไฮด ยู โน แอล ไฟนด ยู เอนอิฮแว)
Motherf*cker…two faced prick with hell to pay
(Motherf*cker ทู เฟซ พริค วิฑ เฮ็ล ทู เพ)
What’s real is real…it’s time to step up to the plate again
(ว็อท ริแอ็ล อีส ริแอ็ล อิทซ ไทม ทู ซเท็พ อัพ ทู เดอะ เพล๊ท อะเกน)
Swing batter-batter, swing batter-batter, swing…
(ซวิง แบทเทอะ แบทเทอะ , ซวิง แบทเทอะ แบทเทอะ , ซวิง)
What’s real is real…it’s time to step up to the plate again
(ว็อท ริแอ็ล อีส ริแอ็ล อิทซ ไทม ทู ซเท็พ อัพ ทู เดอะ เพล๊ท อะเกน)
Swing batter-batter…f*cked me for the last time!
(ซวิง แบทเทอะ แบทเทอะ เอฟ *cked มี ฟอ เดอะ ลาซท ไทม !)

Just take a swing…
(จัซท เทค เก ซวิง)
C’mon…you should’ve taken that swing…
(ซีมอน ยู ชูดดิฝ เทคเอ็น แดท ซวิง)
Just take your swing…
(จัซท เทค ยุร ซวิง)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
There’s not one thing that you can say to make it right
(แดร์ น็อท วัน ธิง แดท ยู แค็น เซ ทู เมค อิท ไรท)
Unless you say ” I’m leavin ”
(อันเลซ ยู เซ ” แอม เลวิน “)
And if you’re not…then please tell me why
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ น็อท เด็น พลีส เท็ล มี ฮไว)
Please tell me why you can’t
(พลีส เท็ล มี ฮไว ยู แค็นท)

Swing…just take your swing…f*ck you!
(ซวิง จัซท เทค ยุร ซวิง เอฟ *ck ยู !)

Just take your swing…
(จัซท เทค ยุร ซวิง)
You can’t stop f*ckin’ with my head
(ยู แค็นท ซท็อพ เอฟ *ckin วิฑ มาย เฮ็ด)
Stop f*ckin’ with my head
(ซท็อพ เอฟ *ckin วิฑ มาย เฮ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Face to Face คำอ่านไทย Sevendust

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น