เนื้อเพลง Tears Dry on Their Own คำอ่านไทย Amy Winehouse

All I can ever be to you,
( ออล ไอ แค็น เอฝเออะ บี ทู ยู ,)
Is a darkness that we knew,
(อีส ซา ดาคเน็ซ แดท วี นยู ,)
And this regret I had to get accustomed to,
(แอ็นด ดีซ ริกเรท ไอ แฮ็ด ทู เก็ท แอ็คคัซทัม ทู ,)
Once it was so right,
(วันซ อิท วอส โซ ไรท ,)
When we were at our high,
(ฮเว็น วี เวอ แอ็ท เอ๊า ไฮ ,)
Waiting for you in the hotel at night,
(เวททิง ฟอ ยู อิน เดอะ โฮเทล แอ็ท ไนท ,)
I knew I hadn’t met my match,
(ไอ นยู ไอ แฮดอินท เม็ท มาย แม็ช ,)
But every moment we could snatch,
(บัท เอฝริ โมเม็นท วี เคิด ซแน็ช ,)
I don’t know why I got so attached,
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ไอ ก็อท โซ แอ็ทแทช ,)
It’s my responsibility,
(อิทซ มาย ริซพอนซิบีลอิทิ ,)
And you don’t owe nothing to me,
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โอ นัธอิง ทู มี ,)
But to walk away I have no capacity
(บัท ทู วอค อะเว ไอ แฮ็ฝ โน คะแพซอิทิ)

He walks away,
(ฮี วอค อะเว ,)
The sun goes down,
(เดอะ ซัน โกซ เดาน ,)
He takes the day but I’m grown,
(ฮี เทค เดอะ เด บัท แอม กโรน ,)
And in this grey, in this blue shade
(แอ็นด อิน ดีซ กเร , อิน ดีซ บลู เฌด)
My tears dry on their own,
(มาย เทีย ดไร ออน แด โอน ,)

I don’t understand,
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ,)
Why do I stress A man,
(ฮไว ดู ไอ ซทเร็ซ ซา แม็น ,)
When there’s so many better things at hand,
(ฮเว็น แดร์ โซ เมนอิ เบทเทอะ ธิง แอ็ท แฮ็นด ,)
We could a never had it all,
(วี เคิด อะ เนฝเวอะ แฮ็ด ดิท ออล ,)
We had to hit a wall,
(วี แฮ็ด ทู ฮิท ดา วอล ,)
So this is inevitable withdrawal,
(โซ ดีซ ซิส อินเอ๊ฝิทะเบิ้ล วิฑดรอแอ็ล ,)
Even if I stop wanting you,
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย ซท็อพ วอนทิง ยู ,)
A Perspective pushes thru,
(อะ เพิซเพคทิฝ พุซเชด ธรู ,)
I’ll be some next man’s other woman soon,
(แอล บี ซัม เน็คซท แม็น อัฑเออะ วูมเอิน ซูน ,)

I shouldn’t play myself again,
(ไอ ชูดดึ่น พเล ไมเซลฟ อะเกน ,)
I should just be my own best friend,
(ไอ เชิด จัซท บี มาย โอน เบ็ซท ฟเร็นด ,)
Not f*ck myself in the head with stupid men,
(น็อท เอฟ *ck ไมเซลฟ อิน เดอะ เฮ็ด วิฑ ซทยูทิด เม็น ,)

He walks away,
(ฮี วอค อะเว ,)
The sun goes down,
(เดอะ ซัน โกซ เดาน ,)
He takes the day but I’m grown,
(ฮี เทค เดอะ เด บัท แอม กโรน ,)
And it’s OK,
(แอ็นด อิทซ โอเค ,)
In this blue shade,
(อิน ดีซ บลู เฌด ,)
My tears dry on their own,
(มาย เทีย ดไร ออน แด โอน ,)

So we are history,
(โซ วี อาร์ ฮีซโทะริ ,)
YOUR shadow covers me
(ยุร แฌดโอ คัฝเออะ มี)
The sky above,
(เดอะ ซไค อะบัฝ ,)
A blaze only that lovers see
(อะ บเลส โอ๊นลี่ แดท ลัฝเออะ ซี)

He walks away,
(ฮี วอค อะเว ,)
The sun goes down,
(เดอะ ซัน โกซ เดาน ,)
He takes the day but I’m grown,
(ฮี เทค เดอะ เด บัท แอม กโรน ,)
And it’s OK,
(แอ็นด อิทซ โอเค ,)
In this blue shade
(อิน ดีซ บลู เฌด)
My tears dry on their own,
(มาย เทีย ดไร ออน แด โอน ,)

I wish I could SAY no regrets,
(ไอ วิฌ ไอ เคิด เซ โน ริกเรท ,)
And no emotional debts,
(แอ็นด โน อิโมฌะแน็ล เด็ท ,)
And as we kiss goodbye the sun sets,
(แอ็นด แอ็ส วี คิซ กู๊ดบาย เดอะ ซัน เซ็ท ,)
So we are history,
(โซ วี อาร์ ฮีซโทะริ ,)
The shadow covers me,
(เดอะ แฌดโอ คัฝเออะ มี ,)
The sky above a blaze that only lovers see,
(เดอะ ซไค อะบัฝ อะ บเลส แดท โอ๊นลี่ ลัฝเออะ ซี ,)

He walks away,
(ฮี วอค อะเว ,)
The sun goes down,
(เดอะ ซัน โกซ เดาน ,)
He takes the day but I’m grown,
(ฮี เทค เดอะ เด บัท แอม กโรน ,)
And it’s OK,
(แอ็นด อิทซ โอเค ,)
In this blue Shade,
(อิน ดีซ บลู เฌด ,)
My tears dry on their own,
(มาย เทีย ดไร ออน แด โอน ,)

He walks away,
(ฮี วอค อะเว ,)
The sun goes down,
(เดอะ ซัน โกซ เดาน ,)
He takes the day but I’m grown,
(ฮี เทค เดอะ เด บัท แอม กโรน ,)
And it’s OK,
(แอ็นด อิทซ โอเค ,)
My deep shade,
(มาย ดีพ เฌด ,)
My tears dry
(มาย เทีย ดไร)

He walks away,
(ฮี วอค อะเว ,)
The sun goes down,
(เดอะ ซัน โกซ เดาน ,)
He takes the day but I’m grown,
(ฮี เทค เดอะ เด บัท แอม กโรน ,)
And it’s OK,
(แอ็นด อิทซ โอเค ,)
My deep shade,
(มาย ดีพ เฌด ,)
My tears dry.
(มาย เทีย ดไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tears Dry on Their Own คำอ่านไทย Amy Winehouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น