เนื้อเพลง You Know Me คำอ่านไทย Robbie Williams

If a man could beat his own fancy
( อิฟ อะ แม็น เคิด บีท ฮิส โอน แฟนซิ)
Then to only breed in captivity
(เด็น ทู โอ๊นลี่ บรีด อิน แค็พทีฝอิทิ)
is pointless
(อีส พอยนทเล็ซ)
I’ve been doing what I like when I like how I like it’s joyless
(แอฝ บีน ดูอิง ว็อท ไอ ไลค ฮเว็น นาย ไลค เฮา ไอ ไลค อิทซ joyless)
Only you know me
(โอ๊นลี่ ยู โน มี)

I’m doin’ fine
(แอม โดย ไฟน)
And the sun often shines
(แอ็นด เดอะ ซัน ออฟเอ็น ไฌน)
What are you thinking?
(ว็อท อาร์ ยู ติ้งกิง)
At the worst of my mind
(แอ็ท เดอะ เวิซท อ็อฝ มาย ไมนด)
With this thunderbird wine
(วิฑ ดีซ thunderbird ไวน)
Baby, I’m drinking
(เบบิ , แอม ดริงคิง)

What a waste of all this peace ,
(ว็อท ดา เวซท อ็อฝ ออล ดีซ พีซ ,)
baby steps and two more sleeps
(เบบิ ซเท็พ แซน ทู โม ซลีพ)
Till I get to say sorry
(ทิล ไอ เก็ท ทู เซ ซอริ)
I get hysterical, historical; of love is just chemical
(ไอ เก็ท ฮิซเทริแค็ล , อิซทอริแค็ล ; อ็อฝ ลัฝ อีส จัซท เคมอิแค็ล)
Give us something to stop me
(กิฝ อัซ ซัมติง ทู ซท็อพ มี)
Only you know me
(โอ๊นลี่ ยู โน มี)
Since you went away, my heart breaks everyday
(ซินซ ยู เว็นท อะเว , มาย ฮาท บเรค เอวี่เดย์)
You don’t know cos you’re not there
(ยู ด้อนท์ โน คอซ ยัวร์ น็อท แดร์)
You simply found the words to make a lot of feelings fade away -or
(ยู ซีมพลิ เฟานด เดอะ เวิด ทู เมค เก ล็อท อ็อฝ ฟีลอิง เฝด อะเว ออ)
[our model feelings]
([ เอ๊า โม๊เด็ล ฟีลอิง ])
Only you know me
(โอ๊นลี่ ยู โน มี)

I’m doin’ fine
(แอม โดย ไฟน)
And the sun often shines
(แอ็นด เดอะ ซัน ออฟเอ็น ไฌน)
What are you thinking?
(ว็อท อาร์ ยู ติ้งกิง)
At the worst of my mind
(แอ็ท เดอะ เวิซท อ็อฝ มาย ไมนด)
With this thunderbird wine
(วิฑ ดีซ thunderbird ไวน)
Baby, I’m drinking
(เบบิ , แอม ดริงคิง)
Only you know me
(โอ๊นลี่ ยู โน มี)

Since you went away, my heart breaks everyday
(ซินซ ยู เว็นท อะเว , มาย ฮาท บเรค เอวี่เดย์)
You don’t know cos you’re not there
(ยู ด้อนท์ โน คอซ ยัวร์ น็อท แดร์)
You simply found the words to make a lot of feelings fade away-or
(ยู ซีมพลิ เฟานด เดอะ เวิด ทู เมค เก ล็อท อ็อฝ ฟีลอิง เฝด อะเว ออ)
[our model feelings]
([ เอ๊า โม๊เด็ล ฟีลอิง ])
Only you know me
(โอ๊นลี่ ยู โน มี)
Only you know me
(โอ๊นลี่ ยู โน มี)

Since you went away, my heart breaks everyday
(ซินซ ยู เว็นท อะเว , มาย ฮาท บเรค เอวี่เดย์)
You don’t know cos you’re not there
(ยู ด้อนท์ โน คอซ ยัวร์ น็อท แดร์)
You simply found the words to make a lot of feelings fade away-or
(ยู ซีมพลิ เฟานด เดอะ เวิด ทู เมค เก ล็อท อ็อฝ ฟีลอิง เฝด อะเว ออ)
[our model feelings]
([ เอ๊า โม๊เด็ล ฟีลอิง ])
Only you know me
(โอ๊นลี่ ยู โน มี)
Only you know me
(โอ๊นลี่ ยู โน มี)
Only you
(โอ๊นลี่ ยู)
Only you
(โอ๊นลี่ ยู)
Only you know me
(โอ๊นลี่ ยู โน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Know Me คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น