เนื้อเพลง Like a Pimp คำอ่านไทย David Banner feat lil flip

Real girls get down on the flo’ on the flo’
( ริแอ็ล เกิล เก็ท เดาน ออน เดอะ โฟล ออน เดอะ โฟล)
Real girls get down on the flo’ on the flo’
(ริแอ็ล เกิล เก็ท เดาน ออน เดอะ โฟล ออน เดอะ โฟล)
Real girls get down on the flo’ on the flo’
(ริแอ็ล เกิล เก็ท เดาน ออน เดอะ โฟล ออน เดอะ โฟล)
[like a pimp]
([ ไลค เก พิมพ ])
Real girls get down on the flo’ on the flo’
(ริแอ็ล เกิล เก็ท เดาน ออน เดอะ โฟล ออน เดอะ โฟล)
Real girls get down on the flo’ on the flo’
(ริแอ็ล เกิล เก็ท เดาน ออน เดอะ โฟล ออน เดอะ โฟล)
[like a pimp]
([ ไลค เก พิมพ ])
Real girls get down on the flo’ on the flo’
(ริแอ็ล เกิล เก็ท เดาน ออน เดอะ โฟล ออน เดอะ โฟล)
Real girls get down on the flo’ on the flo’
(ริแอ็ล เกิล เก็ท เดาน ออน เดอะ โฟล ออน เดอะ โฟล)

[Lil’ Flip]
([ ลิล ฟลิพ ])
By the time I hit the door
(ไบ เดอะ ไทม ไอ ฮิท เดอะ โด)
I saw hoes on the flo’
(ไอ ซอ โฮ ออน เดอะ โฟล)
N*ggas dressed in suits
(เอ็น *ggas ดเรซ อิน ซยูท)
Tricking all they doe
(แทคกิง ออล เด โด)
Me imma pimp
(มี แอมมา พิมพ)
I aint paying for no sex
(ไอ เอน เพย์อิง ฟอ โน เซ็คซ)
Man I’d rather buy a car
(แม็น อาย ราฑเออะ ไบ อะ คา)
Or a new rolex
(ออ รา นยู โรเหล็ก)
Cause I got street paint
(คอส ไอ ก็อท ซทรีท เพนท)
So hoes flock like birds
(โซ โฮ ฟล็อค ไลค เบิด)
I got one hoe in the range
(ไอ ก็อท วัน โฮ อิน เดอะ เรนจ)
And another in the surbs’
(แอ็นด แอะนัธเออะ อิน เดอะ surbs)
When I hit the club
(ฮเว็น นาย ฮิท เดอะ คลับ)
Imma be wit David Banner
(แอมมา บี วิท เดหวิด แบนเนอะ)
A thug ass n*gga
(อะ ธัก อาซ เอ็น *gga)
Wit bad table manners
(วิท แบ็ด เท๊เบิ้ล แมนเนอะ)
We act bad [my n*gga what is yall saying]
(วี แอ็คท แบ็ด [ มาย เอ็น *gga ว็อท อีส ยอล เซอิง ])
Like when we walk inside clubs
(ไลค ฮเว็น วี วอค อีนไซด คลับ)
N*ggas hold they gal’s hand
(เอ็น *ggas โฮลด เด แก็ล แฮ็นด)
Cause they know we run trains [choo choo] all night
(คอส เด โน วี รัน ทเรน [ ช ช ] ออล ไนท)
How could yo gal leave me
(เฮา เคิด โย แก็ล ลีฝ มี)
And be wit you all night
(แอ็นด บี วิท ยู ออล ไนท)
But its all right
(บัท อิทซ ซอร์ ไรท)
Cause you know we don’t kiss
(คอส ยู โน วี ด้อนท์ คิซ)
Like Too $hort said
(ไลค ทู $hort เซ็ด)
B*tches aint sh*t
(บี *tches เอน ฌะ *ที)
I tried to told ya
(ไอ ทไร ทู โทลด ยา)
Dat most girls really freaks
(แดซ โมซท เกิล ริแอ็ลลิ ฟรีค)
And dis is how they gotta
(แอ็นด ดิซ ซิส เฮา เด กอททะ)
make they money every week
(เมค เด มันอิ เอฝริ วีค)

[Chorus][4x]
([ โครัซ ] [ 4x ])
Real girls get down on the flo’ on the flo’
(ริแอ็ล เกิล เก็ท เดาน ออน เดอะ โฟล ออน เดอะ โฟล)
Real girls get down on the flo’ on the flo’
(ริแอ็ล เกิล เก็ท เดาน ออน เดอะ โฟล ออน เดอะ โฟล)
Like a pimp
(ไลค เก พิมพ)

[David Banner]
([ เดหวิด แบนเนอะ ])
Step into club looking just like a pimp
(ซเท็พ อีนทุ คลับ ลุคอิง จัซท ไลค เก พิมพ)
We got cash
(วี ก็อท แค็ฌ)
So we screaming out ” shake something B*TCH ”
(โซ วี ซครีมอิง เอ้า ” เฌค ซัมติง บี *TCH “)
This is the song
(ดีซ ซิส เดอะ ซ็อง)
Tell the DJ put it on
(เท็ล เดอะ ดีเจ พัท ดิธ ออน)
Michael Tyler made you shake and
(ไมเล Tyler เมด ยู เฌค แอ็นด)
Sisqo made you show your thong
(Sisqo เมด ยู โฌ ยุร ธอง)
B*tch im dead wrong
(บี *tch แอม เด็ด ร็อง)
The playa from the crib
(เดอะ พอลเย ฟร็อม เดอะ คริบ)
So get out on the flo’
(โซ เก็ท เอ้า ออน เดอะ โฟล)
girl and get it how you live
(เกิล แอ็นด เก็ท ดิธ เฮา ยู ไลฝ)
And since you so hot[f*ck it]
(แอ็นด ซินซ ยู โซ ฮ็อท [ เอฟ *ck อิท ])
show yo p*ssy lips
(โฌ โย พี *ssy ลิพ)
??? but I know you still flip
(บัท ไอ โน ยู ซทิล ฟลิพ)
B*tch don’t trip
(บี *tch ด้อนท์ ทริพ)
Aint a damn thang changed
(เอน ดา แด็ม เตง เชนจ)
I still love my queen
(ไอ ซทิล ลัฝ มาย ควีน)
But b*tches keep me to the game
(บัท บี *tches คีพ มี ทู เดอะ เกม)
So if you gotta hoe
(โซ อิฟ ยู กอททะ โฮ)
Shake em up and let em go yeah
(เฌค เอ็ม อัพ แอ็นด เล็ท เอ็ม โก เย่)
And let them girls get down on the flo’ on the flo’
(แอ็นด เล็ท เฑ็ม เกิล เก็ท เดาน ออน เดอะ โฟล ออน เดอะ โฟล)
Like a Pimp
(ไลค เก พิมพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Lil’ Flip]
([ ลิล ฟลิพ ])
Now don’t you hate them ole’
(เนา ด้อนท์ ยู เฮท เฑ็ม โอเล)
Lying ass hoes
(ลายยิง อาซ โฮ)
Smiling in your face
(ซไมลอิง อิน ยุร เฟซ)
Wearing her best friends clothes
(เวียริง เฮอ เบ็ซท ฟเร็นด คโลฑ)
I suppose
(ไอ ซัพโพส)
They like the way me and Banner pimp
(เด ไลค เดอะ เว มี แอ็นด แบนเนอะ พิมพ)
You can catch us at Poppa Do’s
(ยู แค็น แค็ช อัซ แอ็ท พอพพะ โดซ)
Eating steak and shrimp
(อีสดิง ซเทค แอ็นด ฌริมพ)

[David Banner]
([ เดหวิด แบนเนอะ ])
Or you can catch us at E&J’s pouring it up
(ออ ยู แค็น แค็ช อัซ แอ็ท อี &Js ช อิท อัพ)
Flip whipping Cali trucks
(ฟลิพ วิบพิง กาลี ทรัค)
Girl licking my nuts
(เกิล ลิกคิง มาย นัท)
We some south side pimps
(วี ซัม เซาธ ไซด พิมพ)
And we aint giving a f*ck
(แอ็นด วี เอน กีฝวิง อะ เอฟ *ck)
F*ck yo girl up in the throat
(เอฟ *ck โย เกิล อัพ อิน เดอะ ธโรท)
And make her swallow the nut
(แอ็นด เมค เฮอ ซวอลโล เดอะ นัท)

[Lil’ Flip]
([ ลิล ฟลิพ ])
We make em
(วี เมค เอ็ม)
Swallow the nut so
(ซวอลโล เดอะ นัท โซ)
Follow the truck
(ฟอลโล เดอะ ทรัค)
Lil’ Flip and David Banner
(ลิล ฟลิพ แอ็นด เดหวิด แบนเนอะ)
We got all of the bucks and
(วี ก็อท ดอร์ อ็อฝ เดอะ บัค แซน)
All of the sl*ts and
(ออล อ็อฝ เดอะ sl*ts แซน)
All of the hoes
(ออล อ็อฝ เดอะ โฮ)
So drop it like its hot girl
(โซ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท เกิล)
Touch yo f*cking toes
(ทั๊ช โย เอฟ *คิง โท)
Oohh
(อู)

[David Banner]
([ เดหวิด แบนเนอะ ])
Gone touch yo toes and
(กอน ทั๊ช โย โท แซน)
Make me a roll and
(เมค มี อะ โรล แอ็นด)
Gone hit the mall
(กอน ฮิท เดอะ มอล)
And buy me some clothes mayne
(แอ็นด ไบ มี ซัม คโลฑ เมน)
And if yo boy’s trill
(แอ็นด อิฟ โย บอย ทริล)
Imma bust a clip
(แอมมา บัซท ดา คลิพ)
Yall b*tches can’t f*ck wit me
(ยอล บี *tches แค็นท เอฟ *ck วิท มี)
And
(แอ็นด)

[Lil’ Flip]
([ ลิล ฟลิพ ])
Lil’ Flip N*gga
(ลิล ฟลิพ เอ็น *gga)
N*gga N*gga
(เอ็น *gga เอ็น *gga)
Yea n*gga
(เย เอ็น *gga)
This for the real money making n*ggas out there you know
(ดีซ ฟอ เดอะ ริแอ็ล มันอิ เมคอิง เอ็น *ggas เอ้า แดร์ ยู โน)
Get yo mother f*cking money
(เก็ท โย ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง มันอิ)
Don’t worry bout the next n*gga
(ด้อนท์ เวอริ เบาท เดอะ เน็คซท เอ็น *gga)
Get yo mother f*cking money
(เก็ท โย ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง มันอิ)
Get yo mother f*cking money n*gga
(เก็ท โย ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง มันอิ เอ็น *gga)
Uh get your money money
(อา เก็ท ยุร มันอิ มันอิ)
Money money
(มันอิ มันอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like a Pimp คำอ่านไทย David Banner feat lil flip

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น