เนื้อเพลง Oceans คำอ่านไทย Suede

We sit in silence
( วี ซิท อิน ไซเล็นซ)
A marriage license
(อะ แมริจ ไลเซ็นซ)
Is all you know
(อีส ซอร์ ยู โน)
All you know, all you know
(ออล ยู โน , ออล ยู โน)

We sit and chew gum
(วี ซิท แอ็นด ชู กัม)
Watch television
(ว็อช เทลิฝีฉอัน)
And you know
(แอ็นด ยู โน)
And you know, and you know
(แอ็นด ยู โน , แอ็นด ยู โน)

But there’s oceans between us
(บัท แดร์ โอแฌ็น บีทวิน อัซ)
Light years that screen us
(ไลท เยีย แดท ซครีน อัซ)
Oceans that drift away
(โอแฌ็น แดท ดริฟท อะเว)
Oceans that fade to grey
(โอแฌ็น แดท เฝด ทู กเร)

We sit and rot here
(วี ซิท แอ็นด ร็อท เฮียร)
Resenting each year
(Resentings อีช เยีย)
Will you go
(วิล ยู โก)
Will you go, will you go?
(วิล ยู โก , วิล ยู โก)

We sing the old songs
(วี ซิง ดิ โอลด ซ็อง)
The beat box plays on
(เดอะ บีท บ็อคซ พเล ออน)
And you know
(แอ็นด ยู โน)
And you know, and you know
(แอ็นด ยู โน , แอ็นด ยู โน)

But there’s oceans between us
(บัท แดร์ โอแฌ็น บีทวิน อัซ)
Light years that screen us
(ไลท เยีย แดท ซครีน อัซ)
Like oceans we drift away
(ไลค โอแฌ็น วี ดริฟท อะเว)
[Like] oceans we fade to grey
([ ไลค ] โอแฌ็น วี เฝด ทู กเร)

Between us there’s oceans
(บีทวิน อัซ แดร์ โอแฌ็น)
There’s life in slow motion
(แดร์ ไลฟ อิน ซโล โมฌัน)
Quietly we drift away
(คไวเอ็ทลิ วี ดริฟท อะเว)
Quietly we fade to grey
(คไวเอ็ทลิ วี เฝด ทู กเร)

Written by Suede
(วึ้น ไบ ซเวด)
Produced by Stephen Street, 2002
(พรอดยูซ ไบ สติบเปน ซทรีท , 2002)
Song duration – 4:02
(ซ็อง ดิวเรฌัน โฟว : 02)
Hidden track on the album ” A New Morning ”
(ฮีดดน ทแรค ออน ดิ แอลบัม ” อะ นยู มอนิง “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oceans คำอ่านไทย Suede

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น