เนื้อเพลง The Answer To Our Life คำอ่านไทย Backstreet Boys

You see me sitting here, a smile upon my face
( ยู ซี มี ซีททิง เฮียร , อะ ซไมล อุพอน มาย เฟซ)
The time has come but you know that it’s not too late
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม บัท ยู โน แดท อิทซ น็อท ทู เลท)
There’s been too many things, together we have seen
(แดร์ บีน ทู เมนอิ ธิง , ทุเกฑเออะ วี แฮ็ฝ ซีน)
It’s not too hard if we start to believe
(อิทซ น็อท ทู ฮาด อิฟ วี ซทาท ทู บิลีฝ)
And we’re not gonna take anymore
(แอ็นด เวีย น็อท กอนนะ เทค แอนนี่มอ)
Can we try to erase all the pain
(แค็น วี ทไร ทู อิเรซ ออล เดอะ เพน)
So please
(โซ พลีส)

Chorus :
(โครัซ :)
Show me a reason, give me a sign
(โฌ มี อะ รี๊ซั่น , กิฝ มี อะ ไซน)
Tell me the way we, fall out of line
(เท็ล มี เดอะ เว วี , ฟอล เอ้า อ็อฝ ไลน)
Is it today or is it tonight?
(อีส ซิท ทุเด ออ อีส ซิท ทุไนท)
We’ll find, the answer to our life
(เว็ล ไฟนด , ดิ อานเซอะ ทู เอ๊า ไลฟ)

This world is not at ease, we seem to hide the truth
(ดีซ เวิลด อีส น็อท แอ็ท อีส , วี ซีม ทู ไฮด เดอะ ทรูธ)
Thinking there’s only so much we really can do
(ติ้งกิง แดร์ โอ๊นลี่ โซ มัช วี ริแอ็ลลิ แค็น ดู)
It’s up to you and me, to face our destiny
(อิทซ อัพ ทู ยู แอ็นด มี , ทู เฟซ เอ๊า เดซทินิ)
The journey’s here so let’s take the stand
(เดอะ เจอนิ เฮียร โซ เล็ท เทค เดอะ ซแท็นด)
And we’re not gonna take anymore
(แอ็นด เวีย น็อท กอนนะ เทค แอนนี่มอ)
Can we try to erase all the pain
(แค็น วี ทไร ทู อิเรซ ออล เดอะ เพน)
So Please
(โซ พลีส)

[Chorus]
([ โครัซ ])

So tell me why we have to cry [and I try]
(โซ เท็ล มี ฮไว วี แฮ็ฝ ทู คไร [ แอ็นด ดาย ทไร ])
When there’s so many things we can do
(ฮเว็น แดร์ โซ เมนอิ ธิง วี แค็น ดู)
To help this troubled world start a new
(ทู เฮ็ลพ ดีซ ทรั๊บเบิ้ล เวิลด ซทาท ดา นยู)

I need a reason, I need a sign
(ไอ นีด อะ รี๊ซั่น , ไอ นีด อะ ไซน)
There’s no turning back, I’m here by your side
(แดร์ โน เทินนิง แบ็ค , แอม เฮียร ไบ ยุร ไซด)
Is it today or maybe tonight?
(อีส ซิท ทุเด ออ เมบี ทุไนท)
We’ll find, the answer to our life
(เว็ล ไฟนด , ดิ อานเซอะ ทู เอ๊า ไลฟ)

Show me the way, give me a sign
(โฌ มี เดอะ เว , กิฝ มี อะ ไซน)
Tell me the way we fall out of line
(เท็ล มี เดอะ เว วี ฟอล เอ้า อ็อฝ ไลน)
Is it today, is it tonight?
(อีส ซิท ทุเด , อีส ซิท ทุไนท)
The answer to our life
(ดิ อานเซอะ ทู เอ๊า ไลฟ)

[Chorus] x 2
([ โครัซ ] เอ๊กซฺ ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Answer To Our Life คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น