เนื้อเพลง Close To You คำอ่านไทย Boyzone

As I stood and said goodbye
( แอ็ส ซาย ซทูด แอ็นด เซ็ด กู๊ดบาย)
With a lump in my throat
(วิฑ อะ ลัมพ อิน มาย ธโรท)
Couldn’t bear the hurt inside
(คูดซึ่น แบ เดอะ เฮิท อีนไซด)
As I found your foolish note
(แอ็ส ซาย เฟานด ยุร ฟูลอิฌ โนท)

While I understand your pain
(ฮไวล ไอ อันเดิซแทนด ยุร เพน)
I could see what you’ve to gain
(ไอ เคิด ซี ว็อท ยู๊ฟ ทู เกน)
By leaving me alone
(ไบ ลีฝอิงส มี อะโลน)
Why won’t you come back home
(ฮไว ว็อนท ยู คัม แบ็ค โฮม)

But your love whispers through my life
(บัท ยุร ลัฝ ฮวีซเพอะ ธรู มาย ไลฟ)
And I can’t fake the pain inside
(แอ็นด ดาย แค็นท เฟค เดอะ เพน อีนไซด)

If you’d only let me get close to you
(อิฟ ยูต โอ๊นลี่ เล็ท มี เก็ท คโลส ทู ยู)
Oh girl, I’d feel the world’s at my feet
(โอ เกิล , อาย ฟีล เดอะ เวิลด แอ็ท มาย ฟีท)
And I’d know that all my dreams have come true
(แอ็นด อาย โน แดท ดอร์ มาย ดรีม แฮ็ฝ คัม ทรู)
For me and for you
(ฟอ มี แอ็นด ฟอ ยู)
Just wait and believe, you’ll see
(จัซท เวท แอ็นด บิลีฝ , โยว ซี)
I want to get close to you
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท คโลส ทู ยู)

Close to you So close to you Close to you
(คโลส ทู ยู โซ คโลส ทู ยู คโลส ทู ยู)

Well the road was long
(เว็ล เดอะ โรด วอส ล็อง)
And my tears have all dried up
(แอ็นด มาย เทีย แฮ็ฝ ออล ดไรด อัพ)
Because the distance we shared
(บิคอส เดอะ ดีซแท็นซ วี เชย์)
Was an enemy of love
(วอส แอน เอนอิมิ อ็อฝ ลัฝ)

I got my bag on my back
(ไอ ก็อท มาย แบ็ก ออน มาย แบ็ค)
And my coat in my hand
(แอ็นด มาย โคท อิน มาย แฮ็นด)
I’m gonna take this distance
(แอม กอนนะ เทค ดีซ ดีซแท็นซ)
Unto another man’s land
(อันทู แอะนัธเออะ แม็น แล็นด)

But your love whispers through my life
(บัท ยุร ลัฝ ฮวีซเพอะ ธรู มาย ไลฟ)
And I can’t fake the pain inside
(แอ็นด ดาย แค็นท เฟค เดอะ เพน อีนไซด)

If you’d only let me get close to you
(อิฟ ยูต โอ๊นลี่ เล็ท มี เก็ท คโลส ทู ยู)
Oh girl, I’d feel the world’s at my feet
(โอ เกิล , อาย ฟีล เดอะ เวิลด แอ็ท มาย ฟีท)
And I’d know that all my dreams have come true
(แอ็นด อาย โน แดท ดอร์ มาย ดรีม แฮ็ฝ คัม ทรู)
For me and for you
(ฟอ มี แอ็นด ฟอ ยู)
Just wait and believe, you’ll see
(จัซท เวท แอ็นด บิลีฝ , โยว ซี)
I want to get close to you
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท คโลส ทู ยู)

Close to you So close to you Close to you
(คโลส ทู ยู โซ คโลส ทู ยู คโลส ทู ยู)

I want to get close to you
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท คโลส ทู ยู)
Close to you So close to you Close to you
(คโลส ทู ยู โซ คโลส ทู ยู คโลส ทู ยู)
So close to you Close to you
(โซ คโลส ทู ยู คโลส ทู ยู)
So close to you Close to you
(โซ คโลส ทู ยู คโลส ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Close To You คำอ่านไทย Boyzone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น