เนื้อเพลง Infatuation คำอ่านไทย Maroon 5

Baby, I don’t want to spend my life on trial
( เบบิ , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ ออน ไทรแอ็ล)
For something that I did not do
(ฟอ ซัมติง แดท ไอ ดิด น็อท ดู)
And maybe if you stopped and looked around some time
(แอ็นด เมบี อิฟ ยู สต๊อปพฺ แอ็นด ลุค อะเรานด ซัม ไทม)
I wouldn’t pass right by you
(ไอ วูดดึ่น เพซ ไรท ไบ ยู)

Maybe it’s because you are so insecure
(เมบี อิทซ บิคอส ยู อาร์ โซ อินซิคยูร)
Maybe your plain don’t care
(เมบี ยุร พเลน ด้อนท์ แค)
Maybe it’s the chase that really gets me off
(เมบี อิทซ เดอะ เชซ แดท ริแอ็ลลิ เก็ท มี ออฟฟ)
I fall so when it’s just not there
(ไอ ฟอล โซ ฮเว็น อิทซ จัซท น็อท แดร์)

Burn another bridge, break another heart
(เบิน แอะนัธเออะ บริจ , บเรค แอะนัธเออะ ฮาท)
Try again, it will only fall apart
(ทไร อะเกน , อิท วิล โอ๊นลี่ ฟอล อะพาท)

Infatuation
(อินแฟชิวเอฌัน)
Not seeing the rest of you is getting the best of me
(น็อท ซีอิง เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยู อีส เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
It’s such a shame that you shot me down
(อิทซ ซัช อะ เฌม แดท ยู ฌ็อท มี เดาน)
It would have been nice to be around
(อิท เวิด แฮ็ฝ บีน ไน๊ซ์ ทู บี อะเรานด)
I’m touching your skin
(แอม ทัชชิง ยุร ซคิน)
If it’s only a fantasy, then why is it killing me?
(อิฟ อิทซ โอ๊นลี่ อะ แฟนทะซิ , เด็น ฮไว อีส ซิท คีลลิง มี)
I guess this must be infatuation [I want it]
(ไอ เก็ซ ดีซ มัซท บี อินแฟชิวเอฌัน [ ไอ ว็อนท ดิธ ])

Try to put my finger on what burns me up
(ทไร ทู พัท มาย ฟีงเกอะ ออน ว็อท เบิน มี อัพ)
It always seems to escape me
(อิท ออลเว ซีม ทู เอ็ซเคพ มี)
And when you have decided that you’ve had enough
(แอ็นด ฮเว็น ยู แฮ็ฝ ดิไซด แดท ยู๊ฟ แฮ็ด อินัฟ)
Just tell me where I need to be
(จัซท เท็ล มี ฮแว ไอ นีด ทู บี)

Now her face is something that I never had
(เนา เฮอ เฟซ อีส ซัมติง แดท ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด)
To ever deal with before
(ทู เอฝเออะ ดีล วิฑ บิโฟ)
She left me with the feeling that she’d had enough
(ชี เล็ฟท มี วิฑ เดอะ ฟีลอิง แดท ชี แฮ็ด อินัฟ)
And I’m the one wanting more
(แอ็นด แอม ดิ วัน วอนทิง โม)

Burn another bridge, break another heart
(เบิน แอะนัธเออะ บริจ , บเรค แอะนัธเออะ ฮาท)
Try again, it will only fall apart
(ทไร อะเกน , อิท วิล โอ๊นลี่ ฟอล อะพาท)

Infatuation
(อินแฟชิวเอฌัน)
Not seeing the rest of you is getting the best of me
(น็อท ซีอิง เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยู อีส เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
It’s such a shame that you shot me down
(อิทซ ซัช อะ เฌม แดท ยู ฌ็อท มี เดาน)
It would have been nice to be around
(อิท เวิด แฮ็ฝ บีน ไน๊ซ์ ทู บี อะเรานด)
I’m touching your skin
(แอม ทัชชิง ยุร ซคิน)
If it’s only a fantasy, then why is it killing me?
(อิฟ อิทซ โอ๊นลี่ อะ แฟนทะซิ , เด็น ฮไว อีส ซิท คีลลิง มี)
And I guess this must be infatuation [I want it]
(แอ็นด ดาย เก็ซ ดีซ มัซท บี อินแฟชิวเอฌัน [ ไอ ว็อนท ดิธ ])

I’m so attracted to you
(แอม โซ แอ็ทแรคท ทู ยู)
The feeling’s mutual too
(เดอะ ฟีลอิง มยูชวล ทู)
And I get scared the moment you leave
(แอ็นด ดาย เก็ท ซคา เดอะ โมเม็นท ยู ลีฝ)
Get so hot I forget to breathe, yeah
(เก็ท โซ ฮ็อท ไอ เฟาะเกท ทู บรีฑ , เย่)

Infatuation
(อินแฟชิวเอฌัน)
Not seeing the rest of you is getting the best of me
(น็อท ซีอิง เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยู อีส เกดดดิ้ง เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
It’s such a shame that you shot me down
(อิทซ ซัช อะ เฌม แดท ยู ฌ็อท มี เดาน)
It would have been nice to be around
(อิท เวิด แฮ็ฝ บีน ไน๊ซ์ ทู บี อะเรานด)
I’m touching your skin
(แอม ทัชชิง ยุร ซคิน)
If it’s only a fantasy, then why is it killing me?
(อิฟ อิทซ โอ๊นลี่ อะ แฟนทะซิ , เด็น ฮไว อีส ซิท คีลลิง มี)
I guess this must be infatuation [I want it]
(ไอ เก็ซ ดีซ มัซท บี อินแฟชิวเอฌัน [ ไอ ว็อนท ดิธ ])
Ooh [I want it]
(อู้ [ ไอ ว็อนท ดิธ ])
Ooh [I want it]
(อู้ [ ไอ ว็อนท ดิธ ])
Yeah [I want it]
(เย่ [ ไอ ว็อนท ดิธ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Infatuation คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น